01/01/1985 | 3635 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 4119-1985

ĐỊA CHẤT THỦY VĂN – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Hydrogeology. Terminology and definitions

Tiêu chuẩn này áp dụng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật và trong sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Thuật ngữ

Định nghĩa

1

2

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4119:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4119:1985, ***, TCVN 4419:1985, DIA CHAT THUY VAN, THUAT NGU VA DINH NGHIA, TAI NGUYEN- MOI TRUONG