01/01/2008 | 5749 Lượt xem |

TCVN 4399 : 2008

ISO 404. 1992

THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KHI CUNG CẤP

Steel and steel products - General technical delivery requirements

Lời nói đầu

TCVN 4399 : 2008 thay thế cho TCVN 4399: 1987;

TCVN 4399 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 404 : 1992;

TCVN 4399 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 17 Thép bn soạn, Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

TCVN 4399 : 2008
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4399:2008, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4399:2008, ***, YEU CAU KY THUAT CHUNG KHI CUNG CAP, THEP VA SAN PHAM THEP, TCVN 4399:2008, CONG NGHIEP