01/01/1985 | 5048 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆTNAM

TCVN 4118 : 1985

HỆ THỐNG KÊNH TƯỚI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

Irrigation systems – Design standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu khi thiết kế mới và thiết kế sửa chữa các hệ thống kênh tưới.

1. Quy định chung

1.1. Hệ thống kênh tưới được phân cấp theo bảng 1

Bảng 1

Diện tích tưới (103ha)

Cấp công trình kênh
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN4118:1985, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN4118:1985, BO BUU CHINH VIEN THONG, TIEU CHUAN THIET KE, HE THONG KENH TUOI, TCVN 4118:1985, NONG NGHIEP