31/12/1979 | 7560 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3215-79

SẢN PHẨM THỰC PHẨM PHÂN TÍCH CẢM QUAN

PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM

Cơ quan biên soạn và đề nghị ban hành:

Cục kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa

Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan trình duyệt:

Cục Tiêu chuẩn

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN3215:1979, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN3215:1979, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NHA NUOC, PHUONG PHAP CHO DIEM, SAN PHAM THUC PHAM, PHAN TICH CAM QUAN, TCVN 3215:1979, CONG NGHE- THUC PHAM