01/01/2007 | 3424 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 2106 : 2007

ISO 3758 : 2005

VẬT LIỆU DỆT – KÍ HIỆU TRÊN NHÃN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Textiles – Care labelling code using symbols

Lời nói đầu

TCVN 2106 : 2007 thay thế TCVN 2106 : 2002

TCVN 2106 : 2007 hoàn toàn tương đương ISO 3758 : 2005.

TCVN 2106 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 38 Hàng dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN2106:2007, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN2106:2007, ***, KY HIEU TREN NHAN HUONG DAN SU DUNG, VAT LIEU DET, TCVN 2106:2007, CONG NGHIEP