01/01/1975 | 3083 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1753-75

VẢI DỆT THOI

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ SỢI

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định mật độ sợi dọc và ngang của vải dệt thoi sản xuất từ xơ, sợi thiên nhiên, hóa học. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho một số sản phẩm hàng dệt như khăn mặt, khăn trải bàn …

1. KHÁI NIỆM CHUNG

Mật độ sợi là số sợi có trên 10 cm.

2. LẤY MẪU

Tiến hành lấy mẫu theo TCVN 1749 – 75.

3. DỤNG CỤ
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: TCVN1753:1975, TIEU CHUAN VIET NAM TCVN1753:1975, ***, PHUONG PHAP XAC DINH MAT DO SOI, VAI DET THOI, TCVN 1753:1975, CONG NGHIEP