05/08/1947 | 3587 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 236 NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 1947

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 47 ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng Chỉ huy;

Chiểu quyết định của Hội đồng Chính phủ về quyền hạn của ông Tổng chỉ huy quân đội quốc gia dân quân tự vệ Việt Nam,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia được coi ngang hàng như một vị Bộ trưởng về quyền hạn và danh vị.

Điều 2

Hội đồng Liên bộ gồm có các vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, do quyết định qua Hội đồng Chính phủ ngày 5-7-47 thiết lập, nay thêm ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia.

Điều 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp và ông Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 236/SLM, SAC LENH 236, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH