14/05/1955 | 4744 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 232-SLNGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1955 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm vào Bộ Quốc phòng Tổng Tư lệnh:

1- Đồng chí Trần Quý Hai,

- Đồng chí Trần Văn Trà, giữ chức Tổng Tham mưu phó.

2- Đồng chí Lê Quang Đạo,

- Đồng chí Song Hào; Giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

3- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình,

- Đồng chí Đinh Đức Thiên; giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 232/SL, SAC LENH 232, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH