13/05/1955 | 5697 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀSỐ 231-SL NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 1955

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 quy định về việc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 230-SL ngày 29 tháng 4 năm 1955 thành lập Khu ự trị Thái - Mèo;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Từ nay tỉnh Lào-cai (trừ huyện Phong Thổ) và tỉnh Yên-bái (trừ hai huyện Than Uyên và Văn Chấn) sẽ thuộc vào Liên khu Việt Bắc. Ba huyện Phong Thổ, Than Uyên, Văn Chấn đã thuộc vào Khu Tự trị Thái - Mèo.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 231/SL, SAC LENH 231, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH