25/03/1948 | 5184 Lượt xem |

SẮC LỆNH

SỐ 148/SL CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ BÃI BỎ DANH TỪ PHỦ, CHÂU, QUẬN

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và Sắc lệnh số 71 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 1/SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban bảo vệ.

Chiểu Sắc lệnh số 3/NV/SL ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính,

Chiểu Sắc lệnh số 78/SL ngày 3/9/1947 tổ chức lại các Uỷ ban kháng chiến khu.

Chiểu Sắc lệnh số 91/SL ngày 1-10-1947 tổ chức các Uỷ ban kháng chiến kiêm hành chính tại các cấp tỉnh, phủ, huyện, châu, xã,

Chiểu Sắc lệnh số 120/SL ngày 25-2-1948 tổ chức các liên khu và thành lập các Uỷ ban kháng chiến hành chính liên khu,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ và ban Thường trực Quốc hội đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Các danh từ phủ, châu, quận nay bãi bỏ. Cấp trên cấp xã và dưới cấp tỉnh nay nhất luật gọi là cấp "huyện".

Điều 2

Các vị Bộ trưởng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 148/SL, SAC LENH 148 1948, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH