20/01/1948 | 4589 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 107NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 tổ chức Chính quyền nhân dân;

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-1947 tổ chức Bộ tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quốc hội Việt Nam, đã cùng ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay cử Thiếu tướng Lê Thiết Hùng làm Tổng Thanh tra Quân đội Toàn quốc.

Điều thứ 2

Cử ông Trần Tử Bình làm Phó Thanh tra Quân đội Toàn quốc.

Điều thứ 3

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 107/SL, SAC LENH 107 1948, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH