01/05/1947 | 4127 Lượt xem |

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 47 NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu Sắc lệnh số 230 ngày 30-11-46 uỷ quyền tổng chỉ huy quân đội toàn quốc,

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 tổ chức Bộ Quốc phòng,

Chiểu sự cần thiết trong thời kỳ kháng chiến,

Chiểu đề nghị của Tổng chỉ huy quân đội quốc gia, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Bộ Tổng chỉ huy gồm có những cơ quan sau này:

1- Bộ Tổng tham mưu,

2- Cục Chính trị,

3- Cục Tình báo,

4- Văn phòng

Điều thứ 2

Bộ tổng tham mưu gồm có:

1- Phòng tác chiến,

2- Phòng Nhân sự.

Điều thứ 3

Cục Chính trị gồm có:

1- Phòng Tuyên truyền huấn luyện,

2- Phòng Địch vận,

3- Phòng Thương binh,

4- Phòng Cán bộ,

5- Phòng dân quân.

Điều thứ 4

Văn phòng gồm có:

1- Phòng Hành chính,

2- Phòng Mật mã,

3- Phòng Liên lạc,

4- Phòng Báo chí,

5- Phòng Quản lý,

6- Công tác đội.

Điều thứ 5

Tổ chức Tình báo cục sẽ do một nghị định Bộ tổng chỉ huy ấn định sau.

Điều thứ 6

Các cơ quan kể trên có thể tuỳ theo sự cần thiết đặt một phòng văn thư.

Điều thứ 7

Bộ Tổng chỉ huy có thể tuỳ theo sự cần thiết ra nghị định sửa đổi sự tổ chức các cơ quan ấy.

Điều thứ 8

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện kiêm chức Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 47/SL, SAC LENH 47, CHU TICH NUOC, BO MAY HANH CHINH