23/05/1997 | 9223 Lượt xem |

ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 42/UB-QĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 3 KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG-CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

Căn cứ Nghị định số 11/CP ngày 20/2/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;
Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7189/ĐP1 ngày 14/12/1995 về việc giao cho Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công bố tiêu chí, tổ chức xét duyệt và quyết định công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triển của các tỉnh;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi, vùng cao và các tỉnh có miền núi;
 Căn cứ vào kết quả xét duyệt của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và các Bộ, ngành liên quan về 3 khu vực miền núi, vùng cao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao theo trình độ phát triển của các tỉnh (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Ba khu vực miền núi, vùng cao là căn cứ để đầu tư phát triển và thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với trình độ phát triển của từng khu vực.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh miền núi, vùng cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

DANH MỤC 3 KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG CAO

Các tỉnh vùng cao

 

Hà Giang

Lào Cai

Cao Bằng

Lai Châu

Sơn La

 

Bắc Kạn

Gia Lai

Kon Tum

Đắk Lắk

Lâm Đồng

Các tỉnh miền núi

 

Lạng Sơn

Quảng Ninh

Yên Bái

Tuyên Quang

Thái Nguyên

 

Phú Thọ

Hoà Bình

Bắc Giang

Bình Phước

 

 

Vĩnh Phúc

Hà Tây

Hà Nam

Hải Dương

TP Hải Phòng

 

Ninh Bình

Thanh Hoá

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Bình

 

Quảng Trị

Thừa Thiên Huế

TP Đà Nẵng

Quảng Nam

Quảng Ngãi

 

Bình Định

Phú Yên

Khánh Hoà

Ninh Thuận

Bình Thuận

 

Đồng Nai

Bà Rịa Vũng Tàu

 

An Giang

 

DANH MỤC 3 KHU VỰC VÙNG DÂN TỘC ĐỒNG BẰNG

Sóc Trăng

Kiên Giang

Trà Vinh

Bạc Liêu

Bình Phước

Cà Mau

Đồng Nai

An Giang

Vĩnh Long

Cần Thơ

Bình Dương

Tây Ninh

 

 

 

 

HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ SỐNG XEN KẼ

Cần Thơ

Kiên Giang

Cà Mau

Đồng Nai

Tây Ninh

Trà Vinh

Bạc Liêu

Sóc Trăng

Bình Dương

Bình Phước

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 42/UB-QD, QUYET DINH 42 1997, UY BAN DAN TOC VA MIEN NUI, CONG NHAN, MIEN NUI, VUNG CAO, VAN HOA - XA HOI