29/07/2005 | 12022 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 24/2005/QD-BXD, QUYET DINH 24, BO XAY DUNG, DINH MUC DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH, DINH MUC DU TOAN, PHAN XAY DUNG, XAY DUNG- DO THI