07/07/2014 | 10053 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1077/QD-TTG, QUYET DINH 1077 2014, THU TUONG CHINH PHU, QUY TRINH VAN HANH LIEN HO CHUA, NGUON NUOC LUU VUC SONG BA, TAI NGUYEN - MOI TRUONG