03/12/2004 | 2575 Lượt xem |

THE NATIONAL ASSEMBLY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 30/2004/QH11

Hanoi, December 03rd, 2004

 

LAW

ON PUBLISHING

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam as amended by Resolution 51-2001-QH10 passed by Legislature X of the National Assembly at its 10th Session on 25 December 2001;
This Law regulates publishing.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Law regulates the organization of publishing and publishing activities; and the rights and obligations of bodies, organizations and individuals participating in publishing activities.

Publishing activities include the sectors of publishing, printing of publications and distribution of publications.

Article 2. Applicable entities
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực