11/03/2011 | 6366 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 832/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ xe tải Van, xe PICKUP

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số Cục Thuế và tổ chức, cá nhân phản ánh về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô tải Van và các loại xe bán tải có khoang hàng liền cabin và khoang hàng rời cabin (PICKUP). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 5.1 và 5.2, Điều 7, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định mức thu lệ phí trước bạ như sau:

"5.1. Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ từ 10% (mười phần trăm) đến 15% (mười lăm phần trăm). Trong đó:

a) Số chỗ ngồi trên xe ôtô được xác định theo thiết kế của nhà sản xuất.

b) Xe ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe (sau đây gọi là xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi) không bao gồm: xe lam, xe ôtô thiết kế vừa chở người " vừa chở hàng hoá".

"5.2. Đối với xe ô tô (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc) khác, không phải là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi theo quy định tại điểm 5.1 khoản này và không phải là xe chuyên dùng thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 7 và khoản 15 Điều 3 Thông tư này thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 2% (hai phần trăm)".

- Ngày 13/12/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn số 5055/TCT-CS về việc tỷ lệ tính lệ phí trước bạ đối với xe tải Van, xe PICKUP hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước như sau: "đối với các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận chất lượng xác định là xe ô tô tải Van (bao gồm cả xe Chevrolet Spark Van do Công ty Daewooo Việt Nam lắp ráp); xe bán tải có khoang hàng liền cabin và khoang hàng rời cabin (PICKUP), thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ là 2%;"

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các loại xe ô tô (không phân biệt là xe sản xuất lắp ráp trong nước hay xe nhập khẩu) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận là xe ô tô tải Van, xe bán tải có khoang hàng liền cabin hoặc khoang hàng rời cabin (PICKUP) thì áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ là 2% khi chủ tài sản đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 832/TCT-CS, CONG VAN 832 2011, TONG CUC THUE, THUE - PHI - LE PHI