18/07/2011 | 2117 Lượt xem |

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2623/BTNMT-TCMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu. Được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm, Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 120 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động và chương trình cải thiện và bảo vệ môi trường như trồng cây, phục hồi tài nguyên, giáo dục cộng đồng, tổ chức cuộc thi, triển lãm về môi trường, thu gom, xử lý và tái chế chất thải….

Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch từ năm 1994, đến nay sự kiện này đã được các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt.

Chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011 là “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta” (Our Place… Our Planet… Out Responsibility). Chủ đề này nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động đến toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Chiến dịch năm 2011 được phát động trên phạm vi toàn cầu từ ngày 16 đến 18 tháng 9.

Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011 dự kiến tổ chức ngày 17 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn trọng điểm kinh tế của cả nước, tập trung đông dân cư và các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ lớn, vấn đề môi trường đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền, và nhân dân quan tâm.

Để thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện một số hoạt động sau đây:

1. Tổ chức chiến dịch tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây ô nhiễm môi trường…

2. Đề xuất và triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, tập trung, tái chế, xử lý chất thải, cải thiện môi trường… Đẩy mạnh và phát động phong trào bảo vệ môi trường tại nơi ở, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu vực công cộng,…;

3. Tổ chức mít tinh và các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011 như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về môi trường, hội thảo khoa học; ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, hệ thống thoát nước… diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường;

4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường ở nơi công cộng, các đường phố chính, tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường;

5. Biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững… Đối với những trường hợp xuất sắc, lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trao tặng bằng khen và giải thưởng.

Đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Tập đoàn, Tổng công ty chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và phối hợp chặt chẽ với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Tổng cục Môi trường trước ngày 05 tháng 10 năm 2011.

Để có thông tin chi tiết và tài liệu hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2011, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Tổng cục Môi trường theo địa chỉ số 67 Nguyễn Du, Hà Nội; website: www.vea.gov.vn; điện thoại: 04.22415273 - 0903285940; thư điện tử: nguyendinhdap@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi nguyên (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương;
- Lưu: VT, TCMT. ND250.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2623/BTNMT-TCMT, CONG VAN 2623, BO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG, CHIEN DICH LAM CHO THE GIOI SACH HON, TAI NGUYEN- MOI TRUONG