02/11/2012 | 4862 Lượt xem |

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6127/TCHQ-GSQL
V/v công tác quản lý kho ngoại quan tại Hải Phòng

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trong hai ngày 09 và 10/10/2012, Tổng cục Hải quan đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hải Phòng và một số doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan (Vietrans Hải Phòng, Tradimexco, …) để nắm bắt tình hình hoạt động và công tác quản lý kho ngoại quan trên địa bàn TP. Hải Phòng, tại các buổi làm việc, Tổng cục đã nhận được báo cáo về một số vướng mắc liên quan đến công tác quản lý kho ngoại quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xử lý đối với hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất nhưng không xuất được:

Nội dung vướng mắc liên quan đến việc làm thủ tục hải quan và giám sát thực xuất của Hải quan cửa khẩu xuất. Do vậy, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản gửi lấy ý kiến của Cục Hải quan một số tỉnh biên giới đường bộ phía Bắc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng,…) và sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện sau.

2. Về việc thanh lý hàng tồn đọng tại kho ngoại quan

Ngày 06/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 195/2010/TT-BTC hướng dẫn việc xử lý đối với hàng tồn đọng trong kho ngoại quan, trong đó có quy định, trong đó có quy định cụ thể về thời hạn xử lý đối với từng lô hàng tồn đọng cụ thể, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ Thông tư trên để hướng dẫn chủ kho ngoại quan thực hiện.

Trường hợp có nhiều lô hàng nhỏ, lẻ quá thời hạn gửi kho ngoại quan thuộc diện phải xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư trên, nếu chủ kho ngoại quan có văn bản đề nghị được gia hạn thời gian để xử lý chung cho nhiều lô hàng hoặc gom các lô hàng tồn đọng tại nhiều kho ngoại quan trên cùng địa bàn để xử lý một lần, thì Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra cụ thể, báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan xem xét hướng dẫn.

3. Về danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Ngày 15/8/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT về danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005, có hiệu lực từ 29/9/2012), tại Điều 1 quy định việc “ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh Việt Nam”, nhưng không có quy định đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hướng dẫn cụ thể việc kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan.

4. Về phần mềm quản lý kho ngoại quan:

Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Vụ, Cục có liên quan phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Bình Dương kiểm tra, rà soát, đánh giá lại các yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ khi cài đặt, sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa ra vào kho ngoại quan - Áp dụng khai báo từ xa qua Internet. Dự kiến tháng 11/2012 sẽ tổ chức tập huấn, giới thiệu cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có quản lý kho ngoại quan và triển khai ứng dụng chung trong toàn ngành.

5. Thu hồi chủ trương thành lập kho ngoại quan:

Trên cơ sở đề nghị của Cục Hải quan TP. Hải Phòng; Để đảm bảo việc quy hoạch xây dựng và phát triển hoạt động kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan đồng ý việc thu hồi chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty CP kho vận Vietfracht Hưng Yên tại khu công nghiệp Phố Nối Hưng Yên và của Công ty TNHH một thành viên Quỳnh Hương tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Dương Kinh, Hải Phòng.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng có văn bản thông báo cho các doanh nghiệp biết, thực hiện.

6. Chủ trương thành lập kho ngoại quan:

a) Tổng cục Hải quan đồng ý chủ trương thành lập kho ngoại quan tại:

a.1. Kho tại cầu số “0” thuộc khu vực cảng Chính Hải Phòng, số 01, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, có tổng diện tích 1.128m2 gồm: 1.008m2 kho, 120m2 bãi và 25m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan do Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam là chủ sở hữu.

a.2. Kho tại Vật Cách, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, gồm: 1.200m2 kho, 400m2 bãi và 40m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan do Công ty CP XNK Quảng Bình là chủ sở hữu.

a.3. Kho tại đường K9, phường Đông Hải 2, Q. Hải An, Hải Phòng, có tổng diện tích 6.085,46m2, gồm: 02 kho có diện tích 3.338m2, 1.194m2 bãi và 241m2 văn phòng làm việc của cơ quan hải quan do Công ty CP Hùng Cường là chủ sở hữu.

b) Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Điều 65 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thành lập kho ngoại quan hướng dẫn các chủ kho hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất, kỹ thuật, hoàn chỉnh hồ sơ; đồng thời tiến hành kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho, bãi, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả và đề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra Quyết định thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 6127/TCHQ-GSQL, CONG VAN 6127 2012, TONG CUC HAI QUAN, CONG TAC QUAN LY KHO NGOAI QUAN, XUAT NHAP KHAU