28/05/2013 | 3249 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1989/V11-TTTTBC
V/v Yêu cầu xác minh, xử lý vụ việc báo nêu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Báo Tiền phong điện tử ngày 27/5/2013 đăng bài (kèm hình ảnh): "Bán tràn lan trang phục CSGT trên vỉa hè", phản ánh: Thời gian gần đây, người dân Thủ đô không khỏi ngỡ ngàng chứng kiến nhiều bộ quần áo CSGT, Cảnh sát nhân dân được bày bán trên vỉa hè tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến theo hướng đường Phạm Hùng. Mỗi bộ quần áo này được bán với giá từ 100.000 - 200.000 đồng tùy theo kích cỡ lớn, nhỏ. Những bộ đồ này đã được bày bán từ nhiều ngày, song không có cơ quan chức năng nào nhắc nhở, xử lý.

Văn phòng Bộ đề nghị đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong phản ánh, có văn bản trả lời báo Tiền phong và báo cáo Bộ (qua V11, đồng gửi X13 và V24)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các VK (để b/c lãnh đạo Bộ);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- Các đ/c Phó Văn phòng Bộ (để biết);
- X13 (TC III);
- V24;
- Báo Tiền phong;
- Lưu: VT, V11 (TTTTBC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đại tá Phạm Văn Sinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1989/V11-TTTTBC, CONG VAN 1989, BO CONG AN, XAC MINH XU LY VU VIEC, VU VIEC BAO NEU, VAN HOA - XA HOI