25/03/2011 | 3874 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-UBND

Đông Hà, ngày 25 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ HIỆU QUẢ

Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc Cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô năm 2011; nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong các tháng mùa khô (từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 hàng năm), UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thi xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nghiêm túc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và sử dụng điện có hiệu quả:

a) Đối với các cơ quan, công sở:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng của cơ quan, đơn vị theo Thông tư 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện khi hết giờ làm việc;

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vục bảo vệ theo quy chuẩn tiêu chuẩn tiết kiệm điện;

+ Chỉ sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25oc trở lên. Dùng quạt thay thế điều hoà nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng;

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua săm mới đèn nung sáng (đèn tròn dây tóc);

+ Phổ biến, quán triệt kế hoạch, biện pháp và quy chế sử dụng điện của đơn vị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt việc thực hiện; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

b) Đối với việc chiếu sáng công cộng

- Kiểm tra đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn hiện hành;

- Từng bước áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm, điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện;

- Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng nguồn iasng và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, chiếu sáng đường phố sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp; chiếu sáng hẻm nhỏ và đường dành cho người đi bộ sử dụng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact; chiếu sáng quảng trường dùng đèn metal halide. Khuyến khích sử dụng bóng đèn LED tại các vị trí thích hợp;

- Tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng bảo đảm cho hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định; đạt hiệu quả chiếu sáng cao, tiết kiệm điện và an toàn cho người quản lý, vận hành và sử dụng;

- Trong hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm điện, giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện, trừ các dịp ngày lễ, ngày tết và các sự kiện lớn tại địa phương.

c) Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ

- Các cơ sở, trang trại, nhà ở tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên; sử dụng thiết bị gia dụng là sản phẩm tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời, sức gió, biogas…)

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (Máy điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện,...) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện;

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn;

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

2. Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện sau:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kê hoạch sản xuất hợp lý hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí... vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải. Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp;

- Áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiến trúc nhà xưởng nhằm sử dựng tối đa hiệu quả chiếu sáng, thông gió, làm mát, sử dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự nhiên; nghiên cứu sử dụng hệ thống năng lượng tái tạo cho khối văn phòng, nhà xưởng;

- Khuyến khích thực hiện việc kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại đơn vị (03 năm/lần); gửi báo cáo kiểm toán năng lượng về Sở Công Thương và cơ quan quản lý cấp trên để tổng hợp quản lý;

- Có kế hoạch thay thế, cải tạo nâng cấp hoặc loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ động các nguồn điện dự phòng để ổn định sản xuất và xây dựng phương án tự cắt điện tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện;

- Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm trong phạm vi doanh nghiệp;

- Đối với các cơ sở sử dụng điện trọng điểm, ngoài việc thực hiện các quy định trên, còn có trách nhiệm:

+ Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%;

+ Thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc 03 năm/lần.

3. Công ty Điện lực Quảng Trị:

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan thông tin đại chúng của chính quyền địa phương, tuyên truyền rộng rãi về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả;

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng nhằm huy động tối đa và hiệu quả các nguồn điện; Cân đối nguồn điện cung cấp cho phù hợp, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về kinh tế xã hội khi xảy ra thiếu điện;

- Có kế hoạch thực hiện việc cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn mới tiếp nhận vận hành an toàn, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng;

- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện của các cơ quan công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, đối chiếu chỉ tiêu tiết kiệm 10% sản lượng điện sử dụng cơ quan, công sở, thông báo cho khách hàng và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện;

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo công bằng, minh bạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

- Báo cáo kịp thời về UBND tỉnh và Sở Công Thương về tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý vận hành lưới điện cung cấp và tiết kiệm điện.

4. Sở Công Thương:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28/01/2011 của Bộ Công Thương và Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này; chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị và các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chi thị tiết kiệm điện của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh, tổng hợp, đánh giá kết quả báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy định;

- Giám sát Công ty Điện lực Quảng Trị thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng mùa khô đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng điện, đặc biệt là vấn đề sử dụng quá công suất đăng ký trong giờ cao điểm; giải quyết khiếu nại của khách hàng trên địa bàn về tình trạng tiết giảm điện không đúng quy định;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm điện, đồng thời phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa tốt chủ trương tiết kiệm điện.

5. Sở Tài chính:

Hướng dẫn, kiểm tra việc cắt giảm chi phí cho việc tiêu dừng điện của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước theo Thông tư 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính- Công Thương và nhắc nhở thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị:

- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng các chương trình phát thanh và truyền hình về tiệt kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mua khô hàng năm.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Triển khai thực hiện chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn và phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phổ biến, hướng dẫn các quy định về thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện an toàn trong sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn.

8. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội, Đoàn thể các cấp:

Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương các cấp tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả và tham gia giám sát quá trình thực hiện; tổ chức các phong trào tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

9. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm, hàng quý tổng hợp báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Công Thương.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Lưu VT, CN.

NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 06/CT-UBND, CHI THI 06, TINH QUANG TRI, VAN HOA- XA HOI