07/05/2013 | 3650 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 04/CT-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, THẢM HỌA VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2013

Do tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến nước ta. Đầu năm 2013, bão và áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện rất sớm ở phía Nam Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Dự báo năm 2013 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ở mức cao hơn trung bình hàng năm; nắng nóng, mưa, bão lũ dự báo sẽ xuất hiện sớm hơn.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp thiệt hại do bão, lũ, thiên tai, thảm họa gây ra, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện tốt các việc sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ do thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo theo phương châm gọn, nhẹ, hiệu quả.

2. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác y tế trong phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2012, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức cấp cứu người bị thương, bị nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế trong phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013, đảm bảo đầy đủ: cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất, trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển trong phòng chống và khắc phục lụt, bão, chống dịch, bệnh; nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhanh trong thiên tai, thảm họa; lương thực, thực phẩm dinh dưỡng; phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập, lụt, sập đổ để nhanh chóng thu dung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống khẩn cấp; đảm bảo các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệt đối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi lũ, bão; có kế hoạch phân bổ cơ số thuốc phòng chống lụt bão, hóa chất chống dịch; lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện cứu trợ khác bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động được ít nhất là một tuần từ nguồn kinh phí địa phương tại các khu vực trọng điểm.

3. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013; đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng, xây dựng và in, phát tài liệu hướng dẫn, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trước mùa bão, lũ, lụt cho nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động tổ chức tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, thảm họa tại đơn vị mình.

- Thực hiện tốt phương châm "Bốn tại chỗ" đó là: (1) Chỉ huy tại chỗ: có cán bộ chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xảy ra thiên tai, thảm họa; (2) Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; (3) Phương tiện tại chỗ: có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn; (4) Hậu cần tại chỗ: dự trữ đủ xăng dầu cho xe cấp cứu, xuồng máy, máy phát điện hoạt động khi không có điện,… dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho cơ sở khám chữa bệnh.

- Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong vùng phân lũ phải lập ngay kế hoạch cụ thể việc di chuyển, bảo đảm an toàn các cơ sở y tế trong vùng bị ngập lụt, không để hư hỏng, thất thoát thuốc, hóa chất, máy móc thiết bị y tế do mưa, bão, lũ; bố trí các trạm cấp cứu bám sát các khu vực dân cư tạm sơ tán với đầy đủ cán bộ y tế, thuốc và phương tiện cấp cứu.

- Ngành y tế các địa phương cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác kết hợp quân dân y trong phòng, chống, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, thảm họa.

- Đối với Bệnh viện, cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực, sẵn sàng cấp cứu, điều trị kịp thời cho nạn nhân trong và sau khi xảy ra bão, lũ, thiên tai, thảm họa.

- Đối với các cơ sở y tế dự phòng từ tuyến huyện trở lên căn cứ vào tình hình sức khỏe, bệnh tật tại cộng đồng, các vùng có nguy cơ, và hay xảy ra thiên tai, thảm họa để lên kế hoạch đảm bảo đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, sản phẩm dinh dưỡng, triển khai kịp thời công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện sớm và xử lý ngay những ổ dịch xuất hiện sau thiên tai, lụt bão, thảm họa.

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan tại địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe khi mùa đông rét đậm ở các tỉnh phía Bắc cho những đối tượng là người già, trẻ em và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, lũ. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm.

4. Các Đơn vị trực thuộc Bộ:

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên quan và Sở Y tế các tỉnh/thành phố yêu cầu hệ thống các cơ sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch đảm bảo nhân lực, hậu cần, vật tư, phương tiện; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để chủ động và sẵn sàng ứng phó trong cấp cứu, điều trị, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm…khi bão, lũ, thiên tai, thảm họa xảy ra.

- Các Đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Các bệnh viện, viện trung ương, các trường đại học y và dược tổ chức các đội xung kích tình nguyện trong mùa mưa bão, sẵn sàng chi viện các địa phương ngay khi có lệnh điều động của Bộ với đầy đủ phương tiện vận chuyển, cán bộ chuyên môn, hóa chất chống dịch, thuốc chữa bệnh. Phải chuẩn bị đủ cả kinh phí, lương thực, thực phẩm sử dụng trong điều kiện cứu trợ cơ động, không gây khó khăn thêm cho địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa.

5. Tổng Công ty Dược và Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị: phao và áo phao cứu nạn, cơ số thuốc phòng chống lụt bão, thiết bị y tế, thuốc và hóa chất chống dịch theo đặt hàng của Bộ Y tế sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có chỉ đạo của Bộ.

6. Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc cơ quan Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc, dụng cụ y tế, hóa chất phòng, chống dịch và cán bộ chuyên môn để chi viện các nơi xảy ra bão, lũ, thiên tai, thảm họa theo lệnh điều động của Bộ.

7. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ gửi: Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 và Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2013; báo cáo mặt hàng cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống lụt bão, dịch bệnh hiện tồn kho (số lượng, hạn sử dụng, kế hoạch sử dụng mặt hàng còn tồn kho); danh sách họ tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại, fax, email) của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp thông tin khi xảy ra thiên tai, thảm họa về Đơn vị phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế theo địa chỉ số 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội, Điện thoại/Fax 04. 62732027, email pcthbyt@gmail.com, trước ngày 20/5/2013.

Sở Y tế các tỉnh/ thành phố và các Đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Ban Chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế chịu trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Vụ KG-VX, Website CP);
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- UBQG tìm kiếm cứu nạn;
- Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, VP Bộ, Website Bộ Y tế;
- Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. HCM;
- Lưu: VT, VPB7.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 04/CT-BYT, CHI THI 04 2013, BO Y TE, TRIEN KHAI CONG TAC NAM 2013, CONG TAC PHONG CHONG THIEN TAI, KHAC PHUC HAU QUA THIEN TAI, CONG TAC TIM KIEM CUU NAN, TIM KIEM CUU NAN, THE THAO - Y TE, VAN HOA - XA HOI