01/01/1991 | 3502 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 55:1991

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH FUJI-ONE 40% DẠNG NHŨ DẦU

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Fuji-one 40% dạng nhũ dầu, điều chế từ Fuji-one kỹ thuật, chất nhũ hoá, dung môi.

Sản phẩm này dùng trong nông nghiệp để trừ bệnh đặc biệt là bệnh cháy lá Pyricularia oryzae.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

1.1 Thành phần của Fuji-one 40% dạng nhũ dầu gồm có: Fuji-one nguyên liệu, chất mũ hoá, dung môi.

Tên hoá học của Fuji-one là di-isopropyl 1,3 dithiolan-2-ylidenemalonat.

Công thức phân tử: C12H18O4S2

Khối lượng phân tử: 290
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64TCN55:1991, TIEU CHUAN NGANH 64TCN55:1991, ***, 64TCN 55:1991, THUOC TRU NAM BENH FUJI-ONE, 40% DANG NHU DAU, NONG NGHIEP