01/01/1991 | 3762 Lượt xem |

TIÊU CHUẨN NGÀNH

64TCN 52:1991

DICANXI PHOTPHAT NGẬM HAI PHÂN TỬ NƯỚC

Các chỉ tiêu hoá lý của dicanxi photphat phải phù hợp với mức quy định trong bảng:

Mức

1. Dạng ngoài và màu sắc

Bột màu trắng

2. Hàm lượng anhidric photphoric (P2O5) tan trong dung dịch axit clohidric 0,4% tính bằng %, không nhỏ hơn

38

3. Hàm lượng ẩm, tính bằng %, không lớn hơn
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh và TCVN.Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 64TCN52:1991, TIEU CHUAN NGANH 64TCN52:1991, ***, 64TCN 52:1991, DICANXI PHOTPHAT NGAM HAI PHAN TU NUOC, HOA CHAT