Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10333-3:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

CHÚ DN:

A - chiều dài;

H - chiều cao;

D1 - đưng kính vành đỡ;

D1 - đưng kính gân chặn;

D - đường kính c giếng;

H2 - chiều cao vành đỡ.

B - chiều rộng;

H1 - chiều cao vành chặn;

Hình 1 - Khung đỡ nắp hố ga

CHÚ DN:

D - đưng kính ngoài;

D1 - đưng kính trong;

H - chiều cao;

H1 - chiều cao gối đỡ.

Hình 2 - Nắp hố ga

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A - chiều rộng;

B - chiều dài;

H - chiều cao;

H1 - chiều cao vành đỡ.

Hình 3 - Khung đ song chắn rác

CHÚ DN:

A - chiều rộng;

B - chiều dài;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H1 - chiều cao gối đỡ.

Hình 4 - Song chắn rác

4.2.2  Ký hiệu sản phẩm

Ký hiệu qui ước cho sản phẩm nắp hố ga và song chắn rác được ghi theo thứ tự sau:

- Tên sn phm: N là nắp hố ga và S là song chắn rác;

- Loại sản phẩm theo khả năng chịu tải;

- Số hiệu tiêu chuẩn: TCVN 10333-3:2016.

Ví dụ:

- N.E600.TCVN 10333-3:2016 là nắp hố ga, cấp chịu tải E600, sản xuất theo TCVN 10333-3:2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5  Yêu cầu kỹ thuật

5.1  Yêu cầu về vật liệu

5.1.1  Gang

Gang dùng để chế tạo sản phẩm phù hợp với TCVN 2361:1989.

5.1.2  Thép

Thép các bon cán nóng dùng để chế tạo sản phẩm phù hp với TCVN 5709:2009.

5.1.3  Bê tông cốt thép

5.1.3.1  Bê tông

Bê tông phi đảm bảo cường độ chu nén theo thiết kế nhưng không được nhỏ hơn 25 MPa đối với loại A15 và không nhỏ hơn 45 MPa đi với các loại còn lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cốt thép dùng để chế tạo sản phẩm phải phù hợp với TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, TCVN 1651-3:2008 và TCVN 6288:1997.

5.1.4  Composite nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh (GRP)

Composite nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh dùng để chế tạo sản phẩm phải đảm bảo cường độ chịu nén và chịu uốn theo thiết kế, nhưng cường độ nén không nhỏ hơn 180 MPa và cường độ uốn không nhỏ hơn 120 MPa.

5.2  Yêu cầu về kích thước

5.2.1  Nắp hố ga

5.2.1.1  Khung và nắp

- Khung đỡ phải phù hợp với kích thước của cổ giếng hoặc miệng hố ngăn mùi bao gồm kích thước trong cộng với chiều dày thành c giếng theo TCVN 10333-2:2014 hoặc miệng hố ngăn mùi theo TCVN 10333-1:2014.

- Đường kính của nắp hình tròn hoặc cạnh của nắp hình vuông phải phù hợp với chiều rộng bên trong của cổ giếng theo TCVN 10333-2:2014 hoặc miệng hố ngăn mùi theo TCVN 10333-1:2014.

- Một số kích thước cơ bản thông dụng của nắp hố ga được trình bày trong Bảng 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 1 - Một số kích thước cơ bản thông dụng của nắp hố ga*

Đơn v tính bng milimet

Cấp chu tải

Khung đỡ

Nắp

D

Sai lệch cho phép

D1

Sai lệch cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

H2

Sai lệch cho phép

D

Sai lệch cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

A15

600

+ 3

650

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

705

+ 3

50

- 2

+ 4

20

± 2

20

+ 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ 3

580

- 2

45

+ 4

20

+ 2

A15

730

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

855

50

20

20

793

730

45

20

B125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

650

705

70

30

30

643

580

65

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

730

800

855

70

30

30

793

730

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C250

600

650

705

70

30

35

643

580

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

D400

600

650

705

80

30

45

643

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

45

CHÚ THÍCH: * Áp dụng cho nắp hố ga bằng gang, thép và composite, các loại nắp làm bằng vật liệu khác theo yêu cu thiết kế riêng

Các kích thước khác được sản xut theo yêu cầu của thiết kế hoặc khách hàng.

 

5.2.1.2  Lỗ hoặc rãnh thông hơi của nắp

- Chiều dài rãnh: không lớn hơn 170 mm;

- Chiều rộng rãnh:

+ Từ 18 mm đến 25 mm đối với loại A15 và B125;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đường kính lỗ tròn:

+ Từ 18 mm đến 38 mm đối với loại A15 và B125;

+ Từ 30 mm đến 38 mm đối với các loại còn lại.

- Tổng diện tích của rãnh hoặc lỗ thông hơi không nhỏ hơn 140 cm2.

5.2.1.3  Hoa văn nổi chống trượt của nắp

- Chiều cao của hoa văn ni chống trượt:

+ Từ 2 mm đến 6 mm đối với loại A 15, B 125 và C 250;

+ Từ 3 mm đến 8 mm đối với loại D 400, E 600 và F 900.

- Tổng diện tích của hoa văn nổi chống trượt từ 10 % đến 70 % diện tích bề mặt của nắp,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2.1  Khung và song

- Chiều dài và chiều rộng khung đ song chắn rác phải phù hợp với kích thước của miệng hố thu nước mưa bao gồm kích thước trong cộng với chiều dày thành theo TCVN 10333-1:2014.

- Một số kích thước cơ bn thông dụng của song chắn rác được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2 - Một số kích thước cơ bản thông dụng của song chắn rác*

Đơn vị tính bằng milimet

Chiều rộng rãnh

Cấp chịu tải

Song chắn rác

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

250

A15

300

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

800

+ 3

38

+ 2

20

+ 4

B125

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

350

A15

400

630

800

1000

40

25

A15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

B125

65

35

380

A15

430

630

850

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

25

B125

55

30

C250

65

35

450

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500

700

800

1000

45

25

B125

55

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

35

450

A15

700

700

45

25

B125

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

30

C250

1000

65

45

Khung đỡ

A

Sai lệch cho phép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sai lệch cho phép

H

Sai lệch cho phép

H1

Sai lệch cho phép

400

+3

600

900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

+2

20

+4

60

30

500

730

900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

25

60

30

65

35

530

730

950

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

25

60

30

65

35

600

800

900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

25

60

30

65

35

800

 

800

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1100

 

50

 

25

 

60

30

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: * Áp dụng cho song chn rác bằng gang, thép và composite, các loại song chn rác làm bằng vật liệu khác theo yêu cầu thiết kế riêng;

Các kích thước khác được sản xut theo yêu cầu của thiết kế hoặc khách hàng.

5.2.2.2  Lỗ thu nước của song chắn rác

- Lỗ thu nước của song chắn rác có th hình tròn, hình vuông hoặc hình chữ nhật với đường kính hoặc chiều rộng từ 20 mm đến 30 mm. Chiều dài tùy thuộc vào chiều rộng của song chắn rác.

- Tổng diện tích lỗ thu nước không nhỏ hơn 60 % diện tích bề mặt song chắn rác.

5.2.3  Các kích thước khác

5.2.3.1  Góc m

Góc mở không nhỏ hơn 100°.

5.2.3.2  Khe h

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3  Yêu cầu về ngoại quan

5.3.1  Độ phng bề mặt

Bề mặt tiếp xúc giữa khung đỡ và nắp hố ga hoặc song chắn rác phải phẳng đều, không được có các điểm lồi lên hoặc lõm xuống quá 2 mm.

5.3.2  Nứt bề mặt

Đối với nắp hoặc song chắn rác bê tông cốt thép, cho phép có các vết nứt bề mặt với chiều rộng không lớn hơn 0,1 mm. Các vết nứt này có thể được sửa chữa bằng cách xoa hồ xi măng.

5.4  Yêu cầu về độ mài mòn

Đối với nắp hoặc song chắn rác bê tông, độ mài mòn không được lớn hơn 0,6 g/cm2.

5.5  Yêu cầu về khả năng chịu tải

Khả năng chịu tải của nắp hố ga và song chắn rác được qui định tại Bng 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Loại nắp và song chắn rác

Lực nén gii hạn, kN

Ch tiêu đánh giá đối vi loại sản phẩm chế tạo từ vật liệu

gang, thép và composite nhựa nhiệt rắn cốt si thủy tinh

bê tông

A 15

15

- Biến dạng dư cho phép khi gia tải đến giá tr 3/4 lực nén giới hạn, mm, không lớn hơn 1/500 so với đường kính hoặc chiều rộng;

- Khi thử tải tiếp đến lực nén giới hạn và duy trì (30 ± 2) s, nắp hoặc song chắn rác không bị nứt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B 125

125

C 250

250

D 400

400

E 600

600

F 900

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6  Phương pháp thử

6.1  Lấy mẫu

- Mẫu th được lấy theo lô. Cỡ lô không lớn hơn 150 sn phẩm nắp hoặc song chắn rác. Nếu không đủ 150 sản phẩm cũng tính là một lô đ. Việc lấy mẫu có thể tiến hành trong quá trình hình thành lô cho đến khi đủ số lượng c lô hoặc có thể tiến hành sau khi đã phân số lượng đủ một lô mới. Việc lấy mẫu phải tiến hành sao cho mẫu thử là đại diện cho toàn lô sản phẩm bao gồm các nắp hoặc song chắn rác được phân bố đều khắp trong lô.

- Lấy ngẫu nhiên không ít hơn 15 sản phẩm nắp hoặc song chắn rác đại diện cho lô để kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật về kích thước, ngoại quan, khuyết tật.

- Lấy ngẫu nhiên không ít hơn 3 sản phẩm đạt các ch tiêu kỹ thuật về kích thước, ngoại quan, khuyết tật để kiểm tra khả năng chịu tải.

- Độ mài mòn của nắp hoặc song chắn rác bê tông thì kiểm tra định kỳ 3 tháng một lần. Từ các lô sản phẩm đã sn xuất trong kỳ hạn 3 tháng sẽ lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm của một lô bt kỳ đạt yêu cầu về ngoại quan, kích thước, cưng độ nén và khả năng chịu ti để thử.

6.2  Xác định cường độ chịu nén của bê tông

Bê tông chế tạo sn phẩm nắp h ga hoặc song chắn rác phải được lấy mẫu và bảo dưng mẫu theo TCVN 3105:1993, xác đnh cường độ nén theo TCVN 3118:1993. Kết quả th nghiệm được đưa vào hồ sơ nghiệm thu sản phẩm. Khi cần thiết có thể kiểm tra cường độ nén của bê tông trực tiếp trên sản phẩm theo TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06).

6.3  Xác định cường độ composite nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4  Xác định kích thước

6.4.1  Thiết bị, dụng cụ

6.4.1.1  Thước kẹp có độ chính xác 0,1 mm;

6.4.1.2  Thước cuộn kim loại dài 2 m, vạch chia đến 1 mm;

6.4.1.3  Thưc đo góc, độ chính xác 0,50.

6.4.2  Cách tiến hành

- Đo chiều dài, chiều rộng, đường kính bằng thước nhựa hoặc thước cuộn.

- Đo chiều dày bằng thước kẹp.

- Đo góc mở bng thước đo góc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.3  Đánh giá kết quả

Đối chiếu với các thông số qui định tại 5.2 để đánh giá kết qu xác định kích thước các loại. Nếu trong 15 sản phẩm lấy ra kiểm tra có từ 2 sản phẩm tr lên không đạt cht lượng thì lấy 15 sản phẩm khác trong lô đó để kiểm tra lần hai. Nếu lại có từ 2 sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

6.5  Xác định khuyết tật ngoại quan

6.5.1  Thiết bị, dụng cụ

6.5.1.1  Thước kim loại hoặc thước nhựa dài 300 mm, vạch chia đến 1 mm;

6.5.1.2  Bộ thước căn lá thép dày từ 0,05 mm đến 0,1 mm;

6.5.1.3  Kính đo độ rộng vết nứt có độ phóng đại từ 5 lần đến 10 tần.

6.5.2  Cách tiến hành

- Đo các điểm lồi, lõm trên bề mặt tiếp xúc giữa khung với nắp hoặc song chắn rác bằng thưc nhựa hoặc kim loại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5.3  Đánh giá kết quả

Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật được qui định tại 5.3 để đánh giá chất lượng bề mặt tiếp xúc giữa khung với nắp hoặc song chắn rác và bề mặt nắp bê tông.

Nếu trong 15 sản phẩm ly ra kiểm tra có từ 2 sản phẩm trở lên không đạt chất lượng thì trong lô đó lại chọn ra 15 sản phẩm khác để kiểm tra tiếp. Nếu lại có từ 2 sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phm đó phải phân loại lại.

6.6  Xác định độ mài mòn của bê tông

Độ mài mòn của bê tông chế tạo nắp hố ga hoặc song chắn rác được xác định theo TCVN 3114:1993.

6.7  Xác định khả năng chịu tải

6.7.1  Sơ đồ thử tải

Sơ đồ thử ti được thể hiện ở Hình 5.

6.7.2  Thiết b, dụng cụ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Máy ép thy lực, có khả năng đạt lực ép tối thiểu lớn hơn 25 % lực nén giới hạn tương ứng đối với các loại từ A15 tới D400 và tối thiểu lớn hơn 10 % lực nén giới hạn tương ng đối với các loại từ E600 tới F900.

Mức sai số cho phép của tải trọng thử là ± 3 %.

Ngoại trừ các sản phm phức tạp, kích thước của bệ máy ép phải lớn hơn bề mặt chịu tải của sản phm thử.

CHÚ DẪN:

1. Đệm thép;

5. Bơm dầu;

9. Đầu ép.

2. Đệm cao su;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Gối đỡ;

7. ng dẫn;

4. Mẫu thử;

8. Đu đo biến dạng;

Hình 5 - Sơ đồ thử tải

6.7.2.2  Đầu đo biến dạng

Đầu đo biến dạng điện trở hoặc dây rung.

6.7.2.3  Thước căn lá thép

Thước căn lá thép dày từ 0,05 mm đến 0,2 mm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7.2.4.1  Miếng đệm thép: có đường kính 356 mm, độ dày không nhỏ hơn 40 mm, bề mặt trên và dưới phải phẳng (Hình 6).

Kích thước tính bằng milimet

Hình 6 - Miếng đệm thép

6.7.2.4.2  Miếng đệm cao su: có đường kính 356 mm, độ dày không nhỏ hơn 10 mm có độ cứng không nhỏ hơn 80 shore, bề mặt phẳng nhẵn (Hình 7).

Kích thước tính bng milimet

Hình 7 - Miếng đệm cao su

6.7.3  Cách tiến hành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7.3.1.1  Th khi áp đặt 3/4 lực nén giới hạn

- Trước khi gia tải, đọc ch số biến dạng lần đầu.

- Gia tải với tốc độ 1 kN/s đến 5 kN/s tới 3/4 giá trị lực nén giới hạn (nêu trong Bảng 3); sau đó x tải. Trình tự này được thực hiện 5 lần. Sau đó đọc chỉ số biến dạng ở lần thử cuối.

- Độ biến dạng dư là hiệu của các chỉ số đọc trước khi gia tải lần thứ nhất và sau khi gia tải lần thứ 5.

6.7.3.1.2  Thử ở lực nén giới hạn

Tiếp tục gia ti với tc độ tương tự như qui định tại 6.7.3.1.1 (đối với những nắp hoặc song chắn rác đạt yêu cầu về độ biến dạng dư được qui định tại Bảng 3) cho tới khi đạt giá trị lực nén giới hạn qui định tại Bảng 3 và duy trì trong (30 + 2) s.

6.7.3.2  Đối với nắp và song chn rác bằng bê tông

- Tác dụng lực lên điểm giữa của miếng đệm thép, tăng tải đến 10 % giá trị lực nén giới hạn;

- Kiểm tra độ ổn định, đảm bảo sự tiếp xúc tốt của toàn bộ hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.7.4  Đánh giá kết quả

Đối chiếu vi yêu cầu về khả năng chịu tải qui đnh tại 5.5 để đánh giá khả năng chịu tải của nắp hố ga hoặc song chắn rác. Nếu trong 3 sản phẩm lấy ra kim tra có từ 1 sản phẩm trở lên không đạt chất lượng thì trong lô đó lại chọn ra 3 sản phẩm khác để kim tra tiếp. Nếu lại có từ 1 sản phẩm tr lên không đạt yêu cầu cht lượng thì lô sản phẩm đó phải kiểm tra trên từng sản phẩm.

7  Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1  Ghi nhãn

a) Nhãn được dán hoặc in trực tiếp lên bề mặt nắp hoặc song chắn rác, tại v trí dễ quan sát nhất, phải ghi rõ:

- Tên, địa ch cơ sở sản xut;

- Ký hiệu sản phẩm;

- Số hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Ngoài ra có thể kèm theo phiếu thử nghiệm chất lượng sn phm của mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả th các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chun này.

7.2  Bảo quản và vận chuyển

a) Nắp h ga hoặc song chắn rác được xếp trên palet theo từng lô.

b) Đi với nắp hố ga hoặc song chắn rác bê tông, được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt 85 % cường độ thiết kế.

c) Nắp hố ga hoặc song chắn rác được bốc, xếp bằng thiết b chuyên dụng.

d) Khi vận chuyển, nắp hố ga hoặc song chắn rác phải được liên kết với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng.

 

PHỤ LỤC A

(tham khảo)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1  Nắp hai mảnh tam giác

CHÚ DN:         1: Nắp        2: Khung

Hình A.1 - Nắp kín hai mảnh tam giác bằng gang hoặc composite nhựa nhiệt rắn ct sợi thủy tinh

A.2  Nắp vật liệu kết hợp

CHÚ DẪN: 1 - Vgang; 2 - Bê tông; 3 - Khung đỡ.

Hình A.2 - Nắp kín bằng gang kết hp bê tông

A.3  Nắp modul

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN: 1 - Modul bê tông cốt thép; 2 - Khung đỡ

Hình A.3 - Nắp kín modul bằng bê tông ct thép

A.4  Nắp tròn khung đỡ tròn (a) và nắp vuông khung đỡ vuông (b)

CHÚ DN:         1 - Nắp;            2 - Khung đỡ.

Hình A.4 - (a) Nắp tròn khung đỡ tròn; (b) Nắp vuông khung đỡ vuông

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1  Phạm vi áp dụng

2  Tài liệu viện dẫn

3  Thuật ngữ, định nghĩa

4  Phân loại và ký hiệu

4.1  Phân loại

4.2  Ký hiệu

5  Yêu cầu kĩ thuật

5.1  Yêu cầu về vật liệu

5.2  Yêu cầu về kích thước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4  Yêu cầu về độ mài mòn

5.5  Yêu cầu v khả năng chịu tải

6  Phương pháp thử

6.1  Lấy mẫu

6.2  Xác định cường độ bê tông

6.3  Xác định cường độ composite nhựa nhiệt rắn cốt sợi thủy tinh

6.4  Xác định kích thước

6.5  Xác định khuyết tật ngoại quan

6.6  Xác định độ mài mòn của bê tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7  Ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

7.1  Ghi nhãn và thông tin cp cho khách hàng

7.2  Bảo quản và vận chuyển

Phụ lục A (tham khảo): Một số dạng nắp hố ga kín

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 3: Nắp và song chắc rác

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.957

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198