Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD/SĐ1:2023 về An toàn cháy cho nhà và công trình

Số hiệu: QCVN06:2022/BXD/SD1:2023 Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 16/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung gạch đầu dòng thứ năm của điểm 5.1.3.3 như sau:

- Đối với các nhà có yêu cầu về lưu lượng cho cấp nước chữa cháy ngoài nhà quy định tại các bảng 8, 9, 10 đến 15 L/s (cho nhà nhóm F1, F2, F3, F4) và đến 20 L/s (cho nhà nhóm F5) thì thời gian chữa cháy của chúng lấy là 1 giờ.

Sửa đổi, bổ sung điểm 5.1.3.4 như sau:

5.1.3.4 Thời gian lớn nhất để phục hồi nước dự trữ chữa cháy không lớn hơn:

24 giờ - đối với khu dân cư trên 5 000 người hoặc cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C;

36 giờ - đối với cơ sở công nghiệp có các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ D và E;

72 giờ - đối với các khu dân cư đến 5 000 người hoặc cơ sở nông nghiệp.

CHÚ THÍCH 1: Đối với cơ sở công nghiệp có yêu cầu về lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đến 20 L/s thì cho phép tăng thời gian phục hồi nước chữa cháy lên đến:

48 giờ - đối với các nhà thuộc hạng nguy hiểm cháy D và E;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH 2: Khi không thể bảo đảm phục hồi lượng nước dự trữ cho chữa cháy theo thời gian quy định thì cần cung cấp thêm lượng nước bổ sung dự trữ cho chữa cháy ΔW, tính theo công thức:

trong đó

ΔW là lượng nước dự trữ bổ sung, tính bằng mét khối (m3);

W là lượng nước dự trữ cho chữa cháy, tính bằng mét khối (m3);

K là tỉ số giữa thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo thực tế và thời gian phục hồi lượng nước chữa cháy theo yêu cầu quy định tại 5.1.3.4.".

Sửa đổi điểm 5.1.4.2 như sau:

- Bổ sung cụm từ “cho mỗi nhà” trước cụm từ “đến 12” và chữ “họng” sau cụm từ “đến 12”.

Sửa đổi điểm 5.1.4.7 như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sửa đổi điểm 5.1.5.4 như sau:

- Thay cụm từ “bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m" bằng cụm từ “bãi lấy nước”.

Sửa đổi điểm 5.1.5.6 như sau:

- Thay cụm từ “riêng lẻ” tại đoạn thử nhất bằng cụm từ “độc lập”.

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai của điểm 5.1.5.7 như sau:

- Bãi bỏ cụm từ “ngoài khu dân cư”.

Sửa đổi điểm 5.1.5.9 như sau:

5.1.5.9 Bồn, bể, trụ nước chữa cháy ngoài nhà, hồ nước chữa cháy tự nhiên và nhân tạo phải đặt tại vị trí bảo đảm bán kính phục vụ:

- Khi có máy bơm của xe chữa cháy - là 400 m;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Để tăng bán kính phục vụ, cho phép lắp đặt các đường ống cụt có chiều dài không quá 200 m từ bồn, bể và hồ nhân tạo đến các bể trung gian (hổ thu nước) bảo đảm theo quy định tại 5.1.5.8.”.

Sửa đổi điểm 5.1.5.10 như sau:

- Thay cụm từ “từ 3 m3 đến 5 m3” bằng cụm từ “không nhỏ hơn 3 m3”.

Sửa đổi điểm 5.2.1 như sau:

- Bổ sung vào đoạn thứ tư, trước cụm từ “Trường hợp sử dụng các họng nước lưu lượng thấp”: “Căn cứ vào công năng của đối tượng bảo vệ có thể lựa chọn các phương án trang bị hệ thống họng nước chữa cháy theo quy định tại 5.2.18.".

Sửa đổi Bảng 11 như sau:

- Thay cụm từ "nhà dưỡng" ở gạch đầu dòng cuối cùng của 2) bằng cụm từ “nhà dưỡng lão”.

Sửa đổi điểm 5.2.6 như sau:

- Thay cụm từ “0,90 MPa” tại đoạn thứ hai bằng cụm từ “0,6 MPa” và cụm từ “0,4 MPa” tại đoạn thứ tư bằng cụm từ “0,45 MPa”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"CHÚ THÍCH 3: Cho phép tăng bán kính phục vụ của các họng nước chữa cháy bằng việc kết nối các vòi chữa cháy với tổng chiều dài đến 40 m. Khi đó các vòi phải treo ở dạng xếp trên giá đỡ và được kết nối sẵn với họng nước và lăng phun.”.

Sửa đổi điểm 5.3.1 như sau:

- Tại đoạn thứ nhất: Thay cụm từ “công suất tương đương với” bằng cụm từ “có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn”.

6  CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN

Bổ sung vào điểm 6.2.2.1 như sau:

- Bổ sung cụm từ “, hoặc có phương án chữa cháy phù hợp từ ngoài nhà” vào sau cụm từ “60 m”.

Bổ sung vào điểm 6.2.2.3 như sau:

- Bổ sung CHÚ THÍCH cho đoạn b):

“CHÚ THÍCH: Nếu các lỗ thông tầng được bảo vệ chống cháy lan thì diện tích sàn cho phép tiếp cận được tính bằng diện tích một sàn lớn nhất trong số các sàn được nối thông tầng cộng với diện tích các lỗ thông tầng trong phạm vi được bảo vệ.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bổ sung vào sau cụm từ “trên 28 m.” như sau: “Không quy định khoảng cách này khi không có yêu cầu cứu nạn từ trên cao và lực lượng chữa cháy có phương án khác để tiếp cận chữa cháy.”.

- Bãi bỏ CHÚ THÍCH 2.

Bổ sung CHÚ THÍCH vào cuối điểm 6.3.5 như sau:

“CHÚ THÍCH” Không quy định về cách bố trí các lối vào từ trên cao khi có phương án phù hợp khác để lực lượng chữa cháy tiếp cận.”.

Sửa đổi điểm 6.4 như sau:

6.4 Thiết kế bãi quay xe phải phù hợp với phương tiện chữa cháy ở địa phương.”.

Sửa đổi điểm 6.12 như sau:

- Thay số “100” bằng số “75”.

- Bổ sung vào cuối điểm 6.12: "Trường hợp không thể bảo đảm yêu cầu này thì tại mỗi tầng cần bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó. Không yêu cầu khe hở vế thang đối với cầu thang loại 3.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“- Có số lượng được tính toán đủ để khoảng cách từ vị trí cửa các thang máy đó đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tầng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) không vượt quá 60 m;".

Sửa đổi điểm 6.14 như sau:

- Bổ sung cụm từ “, nếu được thiết kế để lực lượng chữa cháy tiếp cận qua mái thì” vào sau cụm từ "lớn hơn 7 m".

Bãi bỏ cụm từ “theo A.4” tại điểm 6.17.1.

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai của điểm 6.17.2 như sau:

“- Có ít nhất một lối ra trực tiếp thông với hành lang chính để thoát nạn hoặc lối ra trực tiếp ra ngoài nhà, hoặc thông trực tiếp với cầu thang thoát nạn;".

7  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bãi bỏ điểm 7.4.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(quy định)

QUY ĐỊNH BỔ SUNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM NHÀ CỤ THỂ

Sửa đổi điểm A.1.2.1 như sau:

A.1.2.1 Khi xác định số lượng tầng của nhà thì mỗi sàn công tác, sàn đỡ thiết bị và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ có diện tích lớn hơn 40 % diện tích một tầng của nhà đó, phải được tính như một tầng.

Diện tích một tầng của nhà trong phạm vi một khoang cháy được xác định theo chu vi bên trong của tường bao của tầng, không tính diện tích buồng thang bộ. Nếu trong diện tích đó có các sàn công tác, sàn đỡ thiết bị và sàn lửng thì đối với nhà 1 tầng phải cộng thêm diện tích của tất cả các sàn này; còn đối với nhà nhiều tầng (hoặc phần nhà nhiều tầng) thì diện tích khoang cháy của mỗi tầng phải cộng thêm diện tích các sản công tác, sàn đỡ thiết bị và sàn lửng nằm trong tầng đó. Diện tích của thềm (cầu) xếp dỡ phía ngoài dùng cho phương tiện vận tải đường bộ và đường sắt không được tính vào diện tích của tầng nhà trong phạm vi khoang cháy. Diện tích các gian phòng có chiều cao thông từ 2 tầng trở lên, trong phạm vi một nhà nhiều tầng (gian phòng thông 2 tầng hoặc nhiều tầng) mà lỗ thông tầng không được bảo vệ ngăn cháy thì được tính vào diện tích tổng cộng của nhà trong phạm vi một tầng.

Diện tích xây dựng được xác định theo chu vi ngoài của nhà ở cao độ chân tường, bao gồm cả các phần nhô ra, đường đi qua dưới nhà, các phần nhà không có kết cấu ngăn che bên ngoài.".

Bãi bỏ đoạn thứ hai của điểm A.1.3.2.

Sửa đổi điểm A.1.3.6 như sau:

- Thay chữ “hạng” bằng chữ “cấp”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1.3.10 Kho cất giữ hàng có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ C trên giá đỡ cao tầng phải được bố trí trong nhà 1 tầng có bậc chịu lửa I đến IV và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà S0. Trường hợp bố trí trong nhà nhiều tầng thì các giá đỡ cao tầng phải được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động theo các tài liệu chuẩn được phép áp dụng, và phải bảo đảm tất cả người trong nhà có thể thoát nạn an toàn ra ngoài trong mọi trường hợp cháy.”.

Bãi bỏ điểm A.1.3.12.

Bổ sung sau cụm từ “khoang cháy” của điểm A.2.3 cụm từ sau: “(hoặc phân khoang cháy)”.

Bổ sung câu văn vào cuối điểm A.2.4 như sau:

“Cho phép bố trí các gian phòng tập trung đông người ở chiều cao PCCC cao hơn quy định trên khi có tính toán thoát nạn cho người theo tài liệu chuẩn (ví dụ [5]) bảo đảm nguyên tắc người thoát nạn an toàn ra ngoài nhà trước khi bị các yếu tố nguy hiểm cháy tác động.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm A.2.11 như sau:

A.2.11 Các sảnh thang máy phải được ngăn cách với các hành lang và các phòng bên cạnh bằng các vách ngăn cháy hoặc giải pháp ngăn cháy khác có giới hạn chịu lửa theo quy định tại A.2.24, nếu các thang máy này có phục vụ tầng hầm, hoặc cửa giếng thang máy không đáp ứng yêu cầu tại A.2.24.".

Sửa đổi, bổ sung điểm A.2.12 như sau:

A.2.12 Phải bố trí thang máy chữa cháy trong các giếng thang riêng biệt, có sảnh thang máy độc lập. Trường hợp bố trí chung giếng thang và sảnh thang thì việc bảo vệ các giếng thang, sảnh thang chung này phải tuân thủ các yêu cầu tại A.2.24 như đối với thang máy chữa cháy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng thang máy chữa cháy cho mỗi khoang cháy phải được tính toán đủ để khoảng cách từ vị trí cửa các thang máy đó đến một điểm bất kỳ trên mặt bằng tàng mà nó phục vụ (bán kính phục vụ) không vượt quá 45 m.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm A.2.14 như sau:

A.2.14 Các hành lang phải được phân chia thành các khoang ngăn cách nhau bằng vách ngăn cháy loại 1 và cửa ngăn cháy loại 2 có cơ cấu tự đóng, hoặc bằng các vách ngăn khói, màn ngăn khói từ vật liệu không cháy có mép dưới cách sàn hành lang tối đa 2,5 m. Chiều dài mỗi khoang hành lang phải bảo đảm như sau:

- Đối với khối căn hộ: không quá 30 m.

- Đối với khối nhà không phải là căn hộ: không quá 60 m.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm A.2.20 như sau:

A.2.20 Nhà có chiều cao PCCC trên 100 m (trên 120 m nếu được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động) phải bố trí các khu vực lánh nạn tạm thời theo A.3.2.”.

Bổ sung điểm A.2.25.5 như sau:

A.2.25.5 Trường hợp không tuân thủ được các yêu cầu từ A.2.25.1 đến A.2.25.4 thì có thể thực hiện theo 3.5.10.".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bãi bỏ cụm từ “với khoảng cách hở thông thủy giữa các bản thang không nhỏ hơn 100 mm”.

Sửa đổi điểm A.3.1.13 như sau:

- Bổ sung cụm từ “, trường hợp không thể đáp ứng thì tuân thủ 3.5.10” sau cụm từ “vật liệu không cháy”.

Bãi bỏ đoạn e) điểm A.3.1.16.

Sửa đổi đoạn thứ nhất và đoạn a) của điểm A.3.2.1 như sau:

A.3.2.1 Đối với nhà có chiều cao PCCC từ trên 100 m (trên 120 m nếu được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động) đến 150 m, ngoài việc tuân thủ các quy định tại A.3.1, phải bố trí các khu vực lánh nạn tạm thời theo A.3.2.1 hoặc A.3.2.2, hoặc kết hợp hai phương án. Giải pháp thiết kế phải bảo đảm thoát nạn kịp thời và thông suốt cho mọi người ra ngoài hoặc vào những khu vực lánh nạn tạm thời (bao gồm vùng an toàn bố trí tại các tầng và/hoặc gian lánh nạn thuộc tầng lánh nạn) phù hợp với phương án tổ chức thoát nạn cho nhà khi có cháy.

Nếu lựa chọn khu vực lánh nạn tạm thời là các tầng lánh nạn, gian lánh nạn thì phải đáp ứng những yêu cầu sau đây:

a) Tầng lánh nạn cách nhau không quá 20 tầng, tầng lánh nạn đầu tiên được bố trí không cao quá tầng thứ 21. Khu vực bố trí gian lánh nạn phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn REI 150. Các khu vực khác ngoài khu vực bố trí gian lánh nạn có thể sử dụng cho các công năng công cộng hoặc bố trí căn hộ với điều kiện bảo đảm các yêu cầu về thoát nạn đối với các khu vực này;

CHÚ THÍCH. Có thể sử dụng tầng kỹ thuật hoặc một phần tầng kỹ thuật làm khu vực lánh nạn khi đáp ứng các quy định tại các đoạn b), c), d), e), f).".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.2 Nếu lựa chọn khu vực lánh nạn tạm thời là các vùng an toàn thì phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Vùng an toàn được phân thành 4 loại sau:

Vùng an toàn loại 1: là gian phòng được ngăn cách với các khu vực khác bằng kết cấu bao che có giới hạn chịu lửa bằng giới hạn chịu lửa của tường trong của buồng thang bộ tương ứng với bậc chịu lửa của nhà (không xét chỉ tiêu R nếu các kết cấu bao che này không phải kết cấu chịu lực) và các bộ phận chèn bịt lỗ mở có giới hạn chịu lửa El 60, kín khói, được bảo vệ bởi hệ thống chữa cháy tự động, được tạo áp suất không khí dương khi có cháy trong gian phòng hoặc trong khoang đệm ngăn cháy ở lối vào của gian phòng này, hoặc lối vào gian phòng đi qua một vùng đệm không khí không nhiễm khói theo các đường đi chuyển tiếp hở (tương tự lối vào buồng thang bộ N1).

Lối ra thoát nạn từ vùng an toàn loại 1 phải dẫn vào buồng thang bộ thoát nạn (vào trực tiếp, hoặc qua các khu vực an toàn được bảo vệ như đường thoát nạn của nhà, hoặc đi qua các vùng đệm không khí không nhiễm khói, hoặc kết hợp các phương án trên).

Vùng an toàn loại 2: là vùng nằm ở trên mái có khai thác sử dụng với lối ra mái phải đi qua khoang đệm ngăn cháy loại 1.

Vùng an toàn loại 3: là khoang cháy hoặc phân khoang cháy, có đường thoát nạn độc lập được bảo vệ bằng vách ngăn cháy loại 1 và sàn ngăn cháy loại 3.

Vùng an toàn loại 4: là buồng thang bộ.

b) Vùng an toàn loại 4 chỉ được sử dụng cho các nhà nhóm F1.3. Các nhà thuộc các nhóm công năng khác được lựa chọn loại 1, 2, hoặc 3, hoặc kết hợp.

c) Vùng an toàn phải được bố trí trên tất cả các tầng của nhà (trừ tầng có lối ra ngoài trực tiếp) hoặc bố trí cách tối đa 5 tầng, có chỉ dẫn thoát nạn tại mỗi tầng, đồng thời phải bảo đảm tiếp cận được cho người khuyết tật và những người có khả năng di chuyển hạn chế khác cần phải sử dụng xe lăn. Tại lối vào của các vùng an toàn phải có biển thông báo với nội dung "KHU VỰC LÁNH NẠN TẠM THỜI/FIRE EMERGENCY HOLDING AREA” với quy cách như quy định tại đoạn g) của A.3.2.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Nếu nhiệm vụ thiết kế không xác định được số người với khả năng di chuyển hạn chế, thì giá trị này có thể xác định theo tỉ lệ trên tổng số người sử dụng tầng nhà, tham khảo các tài liệu chuẩn (ví dụ [5, 7]), diện tích hình chiếu bằng của người có thể tham khảo [5] hoặc lấy theo quy định tại H.2.10.1.

e) Nếu vùng an toàn là gian phòng riêng thì được sử dụng các công năng khác trong vùng an toàn như đối với gian lánh nạn quy định tại đoạn b) của A.3.2.1, nhưng phải bảo đảm đủ diện tích trống như định mức quy định.

f) Mỗi vùng an toàn phải được lắp đặt chiếu sáng sự cố, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn và tương tự, có thiết bị liên lạc hai chiều với phòng trực điều khiển chống cháy, hoặc phòng trực có người trực 24/24 của nhà.".

Bãi bỏ A.4 của Phụ lục A.

 

PHỤ LỤC C

(quy định)

HẠNG NGUY HIỂM CHÁY VÀ CHÁY NỔ CỦA NHÀ, CÔNG TRÌNH VÀ CÁC GIAN PHÒNG CÓ CÔNG NĂNG SẢN XUẤT VÀ KHO

Sửa đổi, bổ sung điểm C.3.1 như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các thông số của chất cháy trong nhà và gian phòng có thể tham khảo các tải liệu chuẩn [3, 4, 5, 6, 8, 9] hoặc các tài liệu chuẩn khác.".

Sửa đổi đoạn thứ nhất của điểm C.3.2 như sau:

C.3.2 Khi không có các tính toán cụ thể để phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ theo tiêu chuẩn, có thể tham khảo hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của một số nhà và gian phòng thuộc các phân xưởng, nhà kho, bộ phận sản xuất như sau:".

Bổ sung vào gạch đầu dòng thứ hai của điểm C.3.2.2 như sau:

- Bổ sung cụm từ "có tạo ra các bụi cháy được và có khả năng tạo thành các hỗn hợp nguy hiểm nổ (theo Bảng C.1) khi có sự cố" vào sau cụm từ “chất rắn”.

 

PHỤ LỤC D

(quy định)

BẢO VỆ CHỐNG KHÓI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Nếu không có các quy định cụ thể về thời gian tiếp cận công trình của lực lượng chữa cháy và thời gian mà lực lượng chữa cháy sẽ hoạt động trong công trình để chữa cháy, và không có yêu cầu về bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy, thì việc thiết kế bảo vệ chống khói của nhà cần bảo đảm mục tiêu tối thiểu là an toàn cho người thoát nạn ra ngoài.”.

Sửa đổi điểm D.1.2 như sau:

- Bổ sung cụm từ “(hoặc lấy theo giá trị quy định trong tài liệu chuẩn áp dụng)” vào sau cụm từ "không thấp hơn 2 m".

Sửa đổi đoạn thứ nhất của điểm D.1.3 như sau:

D.1.3 Các thiết bị của hệ thống hút xá khói và cấp không khí chống khói, không phụ thuộc vào cơ chế hoạt động (tự nhiên hoặc cưỡng bức), phải luôn bảo đảm hoạt động đúng thiết kế khi có cháy.”.

Sửa đổi đoạn thứ nhất của điểm D.1.5 như sau:

- Bổ sung cụm từ “hoạt động” trước cụm từ “độc lập”.

Sửa đổi điểm D.1.7 như sau:

D.1.7 Cho phép thay đổi các yêu cầu trong Phụ lục D này trên cơ sở có thiết kế bảo vệ chống khói phù hợp với tiêu chuẩn được phép áp dụng và thỏa mãn yêu cầu tại D.1.1”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thay cụm từ “ISO 14644” bằng cụm từ "TCVN 8664 (ISO 14644)".

Sửa đổi, bổ sung điểm D.2 như sau:

- Tại đoạn thứ nhất: thay cụm từ “hút xả khói” bằng cụm từ "thoát khói".

- Bổ sung vào cuối đoạn c) như sau:

"CHÚ THÍCH: Không yêu cầu thiết kế thoát khói cho các hành lang có chiều dài lớn hơn 15 m mà không có thống gió tự nhiên khi có cháy trong các tầng của nhà thuộc nhóm F4 cao từ 6 tầng trở xuống, khi các tầng này được trang bị báo cháy tự động với đầu báo cháy khói, hoặc chữa cháy tự động.".

- Sửa đổi đoạn f) như sau: Bỏ cụm từ “D, E”.

- Sửa đổi đoạn g) như sau: Bổ sung cụm từ “với diện tích lớn hơn 50 m2” sau từ “hàng hóa” tại gạch đầu dòng thứ hai.

- Bổ sung vào cuối điểm D.2 như sau:

“CHÚ THÍCH 4: Để thông gió tự nhiên khi có cháy cho các gian phòng hoặc hành lang, cũng có thể bố trí (phân bố tương đối đều) các ô cửa mở trên kết cấu bao che ngoài của gian phòng, hành lang ở độ cao khống nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa và với tổng diện tích hữu hiệu không nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn của gian phòng, hành lang.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

D.8 Để thoát khỏi trực tiếp cho các gian phòng và hành lang của nhà một tầng có thể áp dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế tự nhiên (giải pháp thoát khói tự nhiên), hoặc theo cơ chế cưỡng bức. Trong các nhà nhiều tầng cần sử dụng hệ thống hút xả khói theo cơ chế cưỡng bức, hoặc có thể sử dụng giải pháp thoát khói tự nhiên nếu tính toán thoát khói cho phép, nhưng phải thỏa mãn yêu cầu tại D.1.1. Cho phép sử dụng giải pháp thoát khói tự nhiên đối với tầng trên cùng của nhà nhiều tầng, thông qua van khói, cửa nắp hút khói, hoặc các cửa trời mở, cửa chớp mở và không đón gió vào.”.

Sửa đổi đoạn b) của điểm D.9 như sau:

“b) Các đường ống và kênh dẫn nếu có yêu cầu về giới hạn chịu lửa thì phải được chế tạo từ vật liệu không cháy (bao gồm cả các lớp bọc phủ cách nhiệt và bảo vệ chịu lửa của ống), với giới hạn chịu lửa không thấp hơn:”.

Bổ sung CHÚ THÍCH 3 và CHÚ THÍCH 4 vào sau CHÚ THÍCH 2 của đoạn b) điểm D.9 như sau:

"CHÚ THÍCH 3: Không yêu cầu chỉ tiêu I đối với các đường ống và kênh dẫn khói và ống cấp không khí vào trong phạm vi một khoang cháy nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1) việc dẫn khói và không khí trong các ống này không gây chảy các hệ thống kỹ thuật khác hoặc gây cháy tại các khu vực mà đường ống và kênh dẫn đi qua; 2) không làm tăng nhiệt độ không khí ở khu vực trên đường thoát nạn quá 65 °C.".

Chú thích này được áp dụng cho tất cả các quy định khác của quy chuẩn này liên quan đến yêu cầu về giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khác (nếu có).

CHÚ THÍCH 4: Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khói và ống cấp không khí vào nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau: 1) ống được làm bằng thép mạ kẽm có chiều dày tối thiểu 1,2 mm; 2) toàn bộ chiều dài ống được bảo vệ bang hệ thống sprinkler được thiết kế theo tài liệu chuẩn được áp dụng và các đầu phun được bố trí bên trên và bên dưới ống (không phụ thuộc vào kích thước ống); 3) ống và kết cấu treo, đỡ được thiết kế và thi công phù hợp với quy cách của đường ống quy định trong tiêu chuẩn áp dụng.

Chú thích này được áp dụng cho tất cả các quy định khác của quy chuẩn này liên quan đến yêu cầu về giới hạn chịu lửa của đường ống, kênh dẫn khác (nếu có).".

Sửa đổi điểm D.14.5 như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sửa đổi đoạn a) như sau:

“a) Cấp không khí theo cơ chế tự nhiên: sử dụng các ô cửa, cửa sổ, hoặc khe hở khác có thể thông với không khí bên ngoài (mở khi có cháy). Các ô cửa, cửa sổ, khe hở phải được bố trí ở phần dưới của khu vực được bảo vệ. Tổng diện tích thông khí của các lỗ mở (phần ô cửa, cửa sổ, khe hở nằm dưới biên dưới của tầng khói) phải được xác định phù hợp với D.4 và đáp ứng yêu cầu vận tốc dòng không khí đi qua các lỗ cửa không vượt quá 6 m/s (không yêu cầu vận tốc này đối với các lỗ mở để bù không khí mà con người không thoát nạn qua đó);”.

- Sửa đổi đoạn b) như sau: Thay cụm từ “chống khói” bằng chữ “vào”.

 

PHỤ LỤC E

(quy định)

KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY

Sửa đổi, bổ sung CHÚ THÍCH 6 của Bảng E.1 như sau:

“CHÚ THÍCH 6: Không quy định khoảng cách giữa các nhà và công trình công cộng khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy (xem Phụ lục H). Trong trường hợp nhà thuộc nhóm F1.1, F4.1 thì không được bố trí các phòng kho, bếp ăn tại khu vực tiếp giáp giữa hai nhà.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chú thích này không áp dụng cho các cơ sở kinh doanh khí đốt, chất lỏng cháy và chất lỏng dễ bắt cháy, cũng như các chất và vật liệu có khả năng nổ và cháy khi tác dụng với nước, ô xi trong không khí hoặc giữa chúng với nhau.".

Sửa đổi điểm E.2 như sau:

- Thay cụm từ “trong một cơ sở công nghiệp” bằng cụm từ “sản xuất, nhà kho".

Sửa đổi tiêu đề điểm E.3 như sau:

“E.3 Khoảng cách phòng cháy chống cháy xác định theo đường ranh giới”.

Sửa đổi, bổ sung điểm E.3.1 như sau:

- Thay cụm từ “để xác định” bằng cụm từ “được xác định tương ứng với”.

Sửa đổi điểm E.3.2 như sau:

- Thay cụm từ “đo theo phương ngang vuông góc 90° từ tường ngoài nhà” bằng cụm từ "đo vuông góc theo phương ngang từ mặt ngoài tường ngoài nhà (hoặc từ mép ngoài của bộ phận cháy được gần nhất trong nhà, bao gồm cả nội thất)".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Khi tường ngoài có yêu cầu về giới hạn chịu lửa theo Bảng E.3 thì tổng diện tích các lỗ mở không được bảo vệ chống cháy không được vượt quá các giá trị cho phép tại Bảng E.4a hoặc Bảng E.4b. Khi tường ngoài không có yêu cầu về giới hạn chịu lửa theo Bảng E.3 thì diện tích các lỗ mở không cần tuân thủ Bảng E.4a hoặc Bảng E.4b.

Cho phép nhân đôi diện tích lỗ mở không được bảo vệ chống cháy nếu nhà đang xét được trang bị chữa cháy tự động. Cho phép sử dụng giải pháp khác ngăn cháy lan như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 đối với các ô cửa từ E 60 trở xuống.”.

 

PHỤ LỤC G

(quy định)

KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC LỐI RA THOÁT NẠN VÀ CHIỀU RỘNG LỐI RA THOÁT NẠN

Bãi bỏ CHÚ THÍCH của điểm G.1.2.1.

Sửa đổi Bảng G2a như sau:

- Bãi bỏ chữ “buồng” tại điểm 1 Bảng G2a.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Bổ sung vào sau từ “G.9” tại đoạn thứ nhất của G.3 cụm từ sau: ", hoặc xác định theo tài liệu chuẩn khác (ví dụ [5])".

 

PHỤ LỤC H

(quy định)

BẬC CHỊU LỬA VÀ CÁC YÊU CẦU BẢO ĐẢM AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ, CÔNG TRÌNH, KHOANG CHÁY

Sửa đổi đoạn thứ nhất của điểm H.2.1 như sau:

- Thay cụm từ “và khách sạn kiểu căn hộ như nhà ở” bằng cụm từ “dạng căn hộ”.

Sửa đổi điểm H.2.4.4 như sau:

H.2.4.4 Trên tầng 3 của nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non cho phép bố trí các phòng dành cho lớp lớn, phòng học nhạc và thể chất, phòng chơi, phòng phục vụ. Khi đó các phòng có diện tích lớn hơn 50 m2 thì phải có một trong các lối ra thoát nạn dẫn trực tiếp vào thang bộ thoát nạn hoặc đi qua hành lang thoát nạn vào thang bộ thoát nạn.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“CHÚ THÍCH: Số tầng nhà được xác định bằng số các tầng trên mặt đất, không tính tầng kỹ thuật trên cùng. Đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hoặc tương đương, chiều cao PCCC lớn nhất cho phép của nhà được lấy đến 25 m (7 tầng) nếu nhà có tối thiểu hai thang thoát nạn bảo đảm yêu cầu của quy chuẩn này.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm H.2.9.1 như sau:

"H.2.9.1 Nhà bệnh viện (nhóm F1.1) cần được bố trí trong các nhà đứng độc lập hoặc trong khoang cháy riêng với chiều cao PCCC không quá 28 m (hoặc 9 tầng).

Trường hợp bố trí các công năng chính của bệnh viện (nhóm F1.1) vượt quá chiều cao PCCC 28 m (hoặc quá 9 tầng, nhưng tối đa 50 m), phải tuân thủ đồng thời các điều kiện bổ sung sau:

- Bậc chịu lửa của nhà là bậc I;

- Toàn nhà được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động;

- Chiều cao PCCC tối đa cho phép của nhà phải bảo đảm khả năng có thể cứu nạn và tiếp cận chữa cháy thông qua các lối vào từ trên cao;

- Chiều rộng bản thang thoát nạn tối thiểu 1,35 m;

- Vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn phải bảo đảm không nguy hiểm hơn CV1;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Có tối thiểu 2 thang máy chữa cháy (hoặc 1 thang máy chữa cháy, 1 thang máy thoát nạn) có thể phục vụ việc cứu nạn cho bệnh nhân nằm trên giường bệnh với kích thước thông thủy của buồng thang máy đủ để chứa giường bệnh;

- Mỗi tầng nhà phải có họng nước chữa cháy với số lượng, vị trí, kích thước và lắp đặt theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng;

- Mỗi tầng nhà có công năng thuộc nhóm F1.1 với chiều cao PCCC trên 28 m phải có vùng an toàn đáp ứng yêu cầu như tại A.3.2.2 với định mức 2,8 m2/bệnh nhân. Có thể ngăn chia tầng thành tối thiểu hai khoang cháy và cho phép lánh nạn tạm thời trong khoang cháy còn lại nếu một khoang cháy có đám cháy. Mỗi khoang cháy phải tiếp cận trực tiếp được qua lối vào từ trên cao, và phải có đường thoát nạn dẫn vào buồng thang bộ mà không cần qua khoang cháy còn lại.”.

Sửa đổi, bổ sung điểm H.2.10.1 như sau:

H.2.10.1 Chiều cao PCCC của nhà khám bệnh đa khoa ngoại trú (nhóm F3.4) tối đa 28 m (hoặc 9 tầng). Bậc chịu lửa của nhà từ 2 tầng trở lên không được thấp hơn bậc II, cấp nguy hiểm cháy kết cấu không thấp hơn S0.

Trường hợp bố trí các công năng đa khoa ngoại trú (nhóm F3.4) vượt quá chiều cao PCCC 28 m (hoặc quá 9 tầng), phải tuân thủ đồng thời các điều kiện bổ sung sau:

- Bậc chịu lửa của nhà là bậc I;

- Toàn nhà được trang bị báo cháy tự động và chữa cháy tự động;

- Chiều cao PCCC tối đa cho phép của nhà phải bảo đảm khả năng có thể cứu nạn và tiếp cận chữa cháy thông qua các lối vào từ trên cao;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn phải bảo đảm không nguy hiểm hơn CV1;

- Có tối thiểu 2 thang máy chữa cháy (hoặc 1 thang máy chữa cháy, 1 thang máy thoát nạn), trong đó có ít nhất 1 thang có thể phục vụ việc cứu nạn cho bệnh nhân nằm trên giường bệnh với kích thước thông thủy của buồng thang máy đủ để chứa giường bệnh;

- Mỗi tầng nhà có công năng đa khoa ngoại trú thuộc nhóm F3.4 với chiều cao PCCC trên 28 m phải có vùng an toàn đáp ứng yêu cầu như tại A.3.2.2 với định mức 2,65 m2/một bệnh nhân di chuyển bằng xe lăn có người hỗ trợ, 0,75 m2/một bệnh nhân tự di chuyển với công cụ hỗ trợ, và 0,5 m2/một bệnh nhân có thể tự di chuyển không cần công cụ hỗ trợ (số lượng các bệnh nhân nêu trên lấy theo hồ sơ thiết kế, hoặc có thể tham khảo [5] tương ứng với loại hình khám bệnh), có thể ngăn chia tầng thành tối thiểu hai khoang cháy và cho phép lánh nạn tạm thời trong khoang cháy còn lại nếu một khoang cháy có đám cháy. Mỗi khoang cháy phải tiếp cận trực tiếp được qua lối vào từ trên cao, và phải có đường thoát nạn dẫn vào buồng thang bộ mà không cần qua khoang cháy còn lại.”.

Bãi bỏ điểm H.2.10.3.

Sửa đổi điểm H.2.11.1 như sau:

- Bổ sung cụm từ “ (hoặc 9 tầng). Trường hợp cao quá 28 m (hoặc quá 9 tầng) phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung như quy định tại H.2.9.1” vào sau cụm từ “28 m”.

Bổ sung vào cuối điểm H.2.12.4 như sau:

“Không yêu cầu giới hạn chịu lửa của mái hiên, mái che phần phụ, mái che hành lang, sảnh ngoài nhà như quy định tại H.2.12.1 và H.2.12.4 nếu mái không khai thác sử dụng, hoặc không có nguy cơ cháy lan từ các khu vực dưới mái lên khối nhà chính.”.

Bổ sung điểm H.2.12.10 như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bổ sung vào cuối CHÚ THÍCH 2 của Bảng H.8 như sau:

“Trường hợp nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống chữa cháy tự động, hoặc nếu nhà có tối thiểu hai cầu thang thoát nạn thỏa mãn yêu cầu của quy chuẩn này thì chiều cao bố trí các gian phòng trên tuân thủ Bảng H.8."

Sửa đổi điểm H.4.1 như sau:

- Thay cụm từ “theo A.2.1” tại đoạn thứ hai bằng cụm từ “theo A.1.2".

Sửa đổi, bổ sung Bảng H.9 như sau:

- Sửa đổi ô tại cột 5, hạng C, bậc III, cấp S0, S1 thành:

- Sửa đổi ô tại cột 5, hạng C, bậc IV, cấp S0, S1 thành:

- Sửa đổi ký hiệu “-” ở cột 7, hạng C, bậc IV, cấp S0, S1 thành "1 400 5)”; ở cột 7, hạng C, bậc IV, cấp S2, S3 thành "1 100 5)".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4) Dành cho các nhà hạng C bậc V, các xưởng cưa (xẻ) có tối đa 4 khung nhà, các xưởng sản xuất chế biến gỗ sơ bộ và các trạm nghiền (băm) gỗ.”.

- Bổ sung 5) như sau:

5) Tối đa 3 tầng (chiều cao nhà được phép đến 22 m) và phải trang bị chữa cháy tự động.".

- Sửa đổi CHÚ THÍCH như sau:

"CHÚ THÍCH: Những chỗ có ký hiệu “-” thì cho phép áp dụng tài liệu chuẩn NFPA 5000 [1] hoặc tiêu chuẩn tương đương khác để xác định chiều cao và diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy tương ứng với giới hạn chịu lửa của các kết cấu, cấu kiện nhà và các điều kiện khác.".

Sửa đổi, bổ sung Bảng H.10 như sau:

- Sửa đổi ký hiệu “-” ở cột 7, hạng C, bậc IV, cấp S0, S1 thành “1 400 2)”; ở cột 7, hạng C, bậc IV, cấp S2, S3 thành “1 100 2)”.

- Bổ sung 2) như sau:

2) Tối đa 3 tầng (chiều cao nhà được phép đến 22 m) và phải trang bị chữa cháy tự động.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"CHÚ THÍCH 1: Những chỗ có ký hiệu “-” thì cho phép áp dụng tài liệu chuẩn NFPA 5000 [1] hoặc tiêu chuẩn tương đương khác đẻ xác định chiều cao và diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy tương ứng với giới hạn chịu lửa của các kết cấu, cấu kiện nhà và các điều kiện khác.

CHÚ THÍCH 2: Nhà hạng D bậc V lấy tương đương như nhà hạng E bậc V.”.

Sửa đổi, bổ sung Bảng H.11 như sau:

- Sửa đổi ký hiệu ở cột 6, hạng C, bậc IV, cấp S0, S1 thành “1 600”; ở cột 7, hạng C bậc IV, cấp S0, S1 thành “1600 3)”.

- Sửa đổi “12” tại cột 2, hạng E, bậc IV, cấp S0, S1 thành “Không quy định”.

- Sửa đổi ký hiệu ở cột 7, hạng E, bậc IV, cấp S0, S1 thành “2200 4)”.

- Bổ sung 3) 4) sau 2) như sau:

3) Tối đa 4 tầng (chiều cao nhà được phép đến 22 m). Trong trường hợp nhà kho 4 tầng thì phải có chữa cháy tự động.

4) Tối đa 4 tầng (chiều cao nhà được phép đến 22 m).”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"CHÚ THÍCH 1: Những chỗ có ký hiệu “-” thì cho phép áp dụng tài liệu chuẩn NFPA 5000 [1] hoặc tiêu chuẩn tương đương khác để xác định chiều cao và diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy tương ứng với giới hạn chịu lửa của các kết cấu, cấu kiện nhà và các điều kiện khác.".

- B sung CHÚ THÍCH 3 như sau:

“CHÚ THÍCH 3: Đối với các nhà gara để xe bậc IV và từ 2 tầng trở lên, trong trường hợp chủ công trình/cơ sở không có yêu cầu về hạn chế thiệt hại đối với các xe trong gara, cho phép không bảo vệ chịu lửa các sàn tầng với điều kiện các cầu thang thoát nạn từ các tầng trên được bố trí sát biên nhà.”.

Sửa đổi điểm H.5.2 như sau:

- Thay cụm từ “khung giá đỡ, tầng lửng” bằng cụm từ “sàn đỡ thiết bị và sàn lửng”.

- Thay cụm từ “Bảng H.10” bằng cụm từ “Bảng H.11”.

Sửa đổi gạch đầu dòng cuối cùng của đoạn thứ hai điểm H.6.2 như sau:

“- Trong các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.1, F1.2, F2 đến F4 với các gian thông tầng để bố trí cầu thang hở, thang cuốn, sảnh thông tầng và các công năng khác, diện tích một sàn trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của tầng dưới cùng của gian thông tầng và của các hành lang, lối đi bộ và các gian phòng của tất cả các tầng phía trên của gian thông tầng trong phạm vi không gian được ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35. Trường hợp không ngăn cách như quy định tại đoạn b) điểm 4.35 thì diện tích một tầng trong phạm vi một khoang cháy là tổng diện tích của các tầng tương ứng.”.

Bổ sung điểm H.7 như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.7.1 Trong trường hợp phần nhà có công năng xác định (và các công năng phụ trợ cho công năng chính) được ngăn cách thành một khoang cháy riêng thì các yêu cầu của Phụ lục H được áp dụng cho phần nhà (khoang cháy) đó. Các công năng độc lập khác được phép bố trí ở các phần nhà phía trên khoang cháy này, khi thỏa mãn các điều kiện tại Phụ lục H đối với công năng đó.

H.7.2 Trong trường hợp nhà có số tầng (chiều cao) và diện tích không được quy định cụ thể hoặc bị giới hạn trong Phụ lục H, có thể áp dụng tài liệu chuẩn NFPA 5000 [1] hoặc tài liệu chuẩn khác để xác định chiều cao và diện tích lớn nhất cho phép của một tầng nhà trong phạm vi một khoang cháy tương ứng với giới hạn chịu lửa của các cấu kiện, kết cấu nhà và các điều kiện khác (trong đó phải bao gồm các điều kiện liên quan đến thoát nạn cho người); hoặc theo luận chứng kỹ thuật.”.

Bổ sung THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO sau Phụ lục I như sau:

“THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] NFPA 101 Life safety code, 15th edition. National fire protection association, 2021 (NFPA 101 Quy chuẩn an toàn sinh mạng, phiên bản thứ 15. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia, 2021);

[2] NFPA 5000 Building construction and safety code. National fire protection association, 2021 (NFPA 5000 Quy chuẩn về công trình xây dựng và an toàn. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia, 2021);

[3] NFPA Fire protection handbook, 21st edition. National fire protection association (NFPA S tay an toàn cháy, phiên bản thứ 21. Hiệp hội an toàn cháy quốc gia);

[4] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition. Morgan J. Hurley, Editor-in-Chief (SFPE Sổ tay kỹ thuật an toàn cháy, phiên bản thứ 5. Chủ biên Morgan J. Hurley);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[11] TCVN 8664 (ISO 14644), Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan;

[12] TCVN 9311-1:2012, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1: Yêu cầu chung;

[13] TCVN 9311-8:2012, Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đúng không chịu tải;

[14] TCVN 9383:2012, Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy;

[15] TCVN 12695:2020 (ISO 1182), Thử nghiệm phản ứng với lửa cho các sản phẩm xây dựng-Phương pháp thử tính không cháy;

[16] ISO 834-10:2014, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements (Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép);

[17] ISO 5657, Reaction to fire tests - Ignltabillty of building products using a radiant heat source (Thử nghiệm phản ứng với lửa - Tính bắt cháy của sản phẩm xây dựng sử dụng nguồn nhiệt bức xạ);

[18] ISO 5658-2, Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration (Thử nghiệm phản ứng với la - Lan truyền lửa - Phần 2: Sự lan truyền lửa theo phương ngang trên công trình và sản phẩm vận chuyển theo phương đứng);

[19] ISO 5660-2, Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement) (Thử nghiệm phản ứng với lửa - Tốc độ tỏa nhiệt, sinh khói và tổn thất khối lượng - Phần 2: Tốc độ sinh khói (đo động));

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[21] ISO 9239, Reaction to fire tests for floorings (Thử nghiệm phản ứng với la cho sàn);

[22] ISO 13344:2015, Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents (Đánh giá độc tính gây chết người của khí sinh ra khi cháy);

[23] ISO 21925, Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution systems (Thử nghiệm chịu lửa - Van ngăn cháy cho hệ thống phân phi không khí).

 

Add a fifth dash to Point 5.1.3.3:

- With respect to buildings requiring up to 15 L/s in flow rate for outdoor firefighting (for F1, F2, F3, and F4 buildings) and up to 20 L/s in flow rate for outdoor firefighting (for F5 buildings), firefighting duration shall be 1 hour.

Amend Point 5.1.3.4:

“5.1.3.4 The maximum amount of time for restoring water reserve for firefighting must not be greater than:

24 hours - for residential areas with above 5 000 people or industrial facilities where buildings of fire risk classes A, B, and C are located;

36 hours - for industrial facilities where buildings of fire risk classes D and E are located;

72 hours - for residential areas with up to 5 000 people or agricultural facilities.

NOTE 1: If an industrial facility requires up to 20 L/s of water flow rate for outdoor firefighting, the amount of time for restoring water for firefighting shall be:

48 hours - for buildings of fire risk class D and E;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NOTE 2: If water reserve for firefighting cannot be restored in a timely manner, an additional amount of water for firefighting ΔW shall be required, determined by the formula:

Where:”

ΔW refers to additional water reserve, in cubic meter (m3);

W refers to water reserve for firefighting, in cubic meter (m3);

K refers to the ratio between the amount of time necessary to restore water for firefighting in practice and the amount of time necessary to restore water for firefighting required under 5.1.3.4.”.

Amend Point 5.1.4.2:

- Add the phrase “cho mỗi nhà” (for every building) before the phrase “đến 12” (12 or less) and the word “họng” (outlet) after the phrase “đến 12” (12 or less).

Amend Point 5.1.4.7:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Amend Point 5.1.5.4:

- Replace the phrase “bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m x 12 m” (parking lots no smaller than 12 m x 12 m) with the phrase “bãi lấy nước” (water drafting area).

Amend Point 5.1.5.6:

- Replace the phrase “riêng lẻ” (detached) in the first paragraph with the phrase “độc lập” (independent).

Amend the second dash of Point 5.1.5.7:

- Remove the phrase “ngoài khu dân cư” (from residential areas).

Amend Point 5.1.5.9:

5.1.5.9 Tanks, reservoirs, hydrants, natural and artificial lakes must be positioned in a way that guarantees service radius of:

- 400 m with the presence of pumps of fire engines;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In order to increase service radius, branch pipes up to 200 m in length are allowed to connect from tanks, reservoirs, and artificial lakes to intermediate tanks (water collectors) in accordance with 5.1.5.8.”.

Amend Point 5.1.5.10:

- Replace the phrase “từ 3 m3 đến 5 m3” (from 3 m3 to 5 m3) with the phrase “không nhỏ hơn 3 m3” (from 3 m3).

Amend Point 5.2.1:

- Add the phrase “Căn cứ vào công năng của đối tượng bảo vệ có thể lựa chọn các phương án trang bị hệ thống họng nước chữa cháy theo quy định tại 5.2.18.” (Depending on occupancy of protected objects, it is possible to choose standpipe outlet installation plans according to 5.2.18) to the fourth paragraph before the phrase “Trường hợp sử dụng các họng nước lưu lượng thấp” (If low fire flow outlets are used).

Amend Schedule 11:

- Replace the phrase “nhà dưỡng” (nursing homes) on the last dash of 2) with the phrase “nhà dưỡng lão” (retirement homes).

Amend Point 5.2.6:

- Replace the phrase “0,90 MPa” in the second paragraph with the phrase “0,6 MPa” and the phrase “0,4 MPa” in the fourth paragraph with the phrase “0,45 MPa”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“NOTE 3: It is permissible to increase service radius of standpipe outlets by connecting fire hoses up to 40 m in length. In this case, hoses shall be folded, placed on racks, and preemptively connected to outlets and nozzles.”.

Amend Point 5.3.1:

- In the first paragraph: Replace the phrase “công suất tương đương với” (capacity similar to) with the phrase “có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn” (having parameters pertaining to water supply flow rate and pressure not lower than).

6 FIREFIGHTING AND RESCUE

Add to the end of 6.2.2.1:

- Add the phrase “, hoặc có phương án chữa cháy phù hợp từ ngoài nhà” (, or having appropriate firefighting plans from the outside).

Add to the end of 6.2.2.3:

- Add NOTE to section b):

“NOTE: If floor penetrations are protected from fire spread, accessible floor area shall equal the largest floor area among the penetrated floors plus area of all penetrations in protected radius.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Add the sentence “Không quy định khoảng cách này khi không có yêu cầu cứu nạn từ trên cao và lực lượng chữa cháy có phương án khác để tiếp cận chữa cháy.” (This distance is not required in situations where rescue at heights is performed and the fire brigade utilizes other measures to approach the fire.) after the phrase “trên 28 m.” (exceeding 28 m).

- Annul NOTE 2.

Add NOTE to the end of Point 6.3.5:

“NOTE: Arrangement of elevated entry shall not be regulated if other measures are available allowing fire brigade to access.”.

Amend Point 6.4:

6.4 Design of turnarounds shall be appropriate to local firefighting facilities.”.

Amend Point 6.12:

- Replace the number “100” with the number “75”.

- Add to the end of Point 6.12: "Trường hợp không thể bảo đảm yêu cầu này thì tại mỗi tầng cần bố trí ít nhất một họng khô để cấp nước chữa cháy cho tầng đó. Không yêu cầu khe hở vế thang đối với cầu thang loại 3.” (If this requirement cannot be met, a dry pipe system outlet shall be required on each storey. Stair gap requirements shall not apply to type 3 staircases.).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“- Fire service elevator quantity shall be sufficient to ensure that the distance from an elevator door to the furthest location on a storey that it serves (service radius) does not exceed 60 m;”

Amend Point 6.14:

- Add the phrase “, nếu được thiết kế để lực lượng chữa cháy tiếp cận qua mái thì” (, if the design allows fire brigade to access through the roof) after the phrase “lớn hơn 7 m” (exceeds 7 m).

Annul the phrase “theo A.4” (according to A.4) under Point 6.17.1.

Amend the second dash of Point 6.17.2:

“- Have at least 1 exit access connecting to main corridor for evacuation or exit discharge or connecting directly to exit staircases;”.

7 ORGANIZING IMPLEMENTATION

Annul Point 7.4.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(regulation)

ADDITIONAL REGULATIONS APPLICABLE TO SPECIFIC BUILDING TYPES

Amend Point A.1.2.1:

A.1.2.1 For the purpose of determining the total number of storeys of the building, the floor of each working platform, equipment support platform and mezzanine that is located at any elevation and larger than 40% of a storey’s area shall count as one storey.

Area of a storey in a fire compartment shall be determined by inner circumference of surrounding walls of that storey, excluding stairwell area. If the area contains working platforms, equipment support platforms, and mezzanines, area of these floors and platforms shall be included in case of single-storey buildings; area of these floors and platforms shall be included in fire compartment area of each storey in case of multi-storey buildings (or multi-storey building sections). Area of exterior loading platforms (docks) dedicated to road and railway vehicles shall not be counted towards floor area in fire compartment area. Area of rooms whose height extends at least 2 storeys shall be counted towards total area of the building as one storey if floor penetrations are not protected from fire in a multi-storey building (where rooms extend at least 2 storeys).

Building area shall be determined by outer circumference of buildings at height of the wall skirt, including any projection, underpass, and building section that lacks exterior enclosing structures.”.

Annul the second paragraph of A.1.3.2.

Amend Point A.1.3.6:

- Replace the phrase “hạng” (grade) with the phrase “cấp” (level).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.1.3.10 Storage of goods having fire and explosion risk class C on multi-level racks shall be located in single-storey buildings having fire resistance category from I through IV and having structural fire level S0. If the storage is located in multi-storey buildings, these multi-level racks shall be protected by automatic fire fighting system according to respective standards and building occupants can safely evacuate in case of fire.”.

Annul Point A.1.3.12.

Add the phrase “(hoặc phân khoang cháy)” (or fire subcompartment) after the phrase “khoang cháy” (fire compartment) in Point A.2.3.

Add the following sentences to the end of Point A.2.4:

“It is permissible to situate crowded rooms at a fire height above the aforementioned height if human evacuation is calculated in accordance with standards (example [5]) so as to ensure that people can safely evacuate outside before being affected by dangerous elements of the fire.”.

Amend Point A.2.11:

A.2.11 Elevator lobbies shall be separated from lobbies and adjacent rooms by fire-resistance-rated partitions or other fire protection solutions with fire-resistance rating compliant with A.2.24 if these elevators serve basements or hoistway doors do not satisfy requirements under A.2.24.”.

Amend Point A.2.12:

A.2.12 Fire service elevators are required in separate elevator shafts with independent elevator lobbies. If elevator shafts and elevator lobbies are situated together, protection of elevator shafts and common elevator lobbies shall comply with requirements under A.2.24 in the same manner as fire service elevators.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The number of fire service elevators in each fire compartment must be calculated to ensure that travel distance from these elevators to any location on storeys that they serve (service radius) must not exceed 45 m.”.

Amend Point A.2.14:

A.2.14 Corridors shall be separated into compartments by type 1 fire-resistance-rated partitions and by type 2 fire-resistance-rated doors fitted with self-closing mechanisms or by smoke partitions made from non-combustible materials whose lower edge is at most 2,5 m away from the corridor floor. The length of each corridor compartment shall:

- Not exceed 30 m in case of residential blocks.

- Not exceed 60 m in case of non-residential blocks.”.

Amend Point A.2.20:

A.2.20 Buildings having more than 100 m in fire height (or more than 120 if the buildings are equipped with automatic fire alarm and firefighting system) shall contain temporary refuge areas according to A.3.2.”.

Add Point A.2.25.5:

A.2.25.5 If requirements under A.2.25.1 through A.2.25.4 cannot be complied with, compliance with requirements under 3.5.10 is allowed.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Annul the phrase “với khoảng cách hở thông thủy giữa các bản thang không nhỏ hơn 100 mm” (clear width between stringers must not be lower than 100 mm).

Amend Point A.3.1.13:

- Add the phrase “, trường hợp không thể đáp ứng thì tuân thủ 3.5.10” (, or must be complaint with 3.5.10 if previous requirements cannot be met) after the phrase “vật liệu không cháy” (non-combustible materials).

Annul section e) of Point A.3.1.16.

Amend the first paragraph and section a) of Point A.3.2.1:

A.3.2.1 Buildings having from exceeding 100 m (or from exceeding 120 m if the buildings are fitted with automatic fire alarms and automatic firefighting equipment) to 150 m in fire height shall, in addition to complying with regulations under A.3.1, shall contain temporary refuge areas in accordance with A.3.2.1 or A.3.2.2 or a combination of both. Design solutions shall ensure timely and coherent evacuation for people entering or leaving temporary refuge areas (including safe zones located on storeys and/or fire emergency holding areas in refuge floors) appropriate to evacuation plans in case of fire.

If refuge areas are refuge floors and/or fire emergency holding areas, requirements below shall be met:

a) Each refuge floor must not be more than 20 storeys away from one another. The first refuge floor must not be positioned higher than the 21st storey. Fire emergency holding areas shall be physically separated from other areas by fire protection assemblies whose fire-resistance rating must not be lower than REI 150. Areas outside of fire emergency holding areas can serve public occupancies or residential occupancies as long as evacuation requirements for these areas are met;

NOTE. NOTE: A part or the entire mechanical floor can serve as refuge areas if requirements under Points b), c), d), e), f).”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.3.2.2 If refuge areas are safe zones, regulations below shall be met:

a) Safe zones shall be classified into 4 types:

Type 1 safe zone: means a room separated from other areas by enclosing structures whose fire-resistance rating equals that of inner walls of stairwells corresponding to fire resistance category of the building (ignoring criterion R if these enclosing structures are not load-bearing structures) and opening protectives having fire-resistance rating of EI 60, smokeproof, protected by automatic firefighting system, provided with positive pressure ventilation in case of fire in rooms, or fire protection vestibules in the entrance to these rooms, or an entrance to rooms that travels through smokeproof vestibules along open passages (similar to entrance to N1 stairwells).

Exit accesses from type 1 safe zones shall lead to exit stairwells (directly or via protected safe areas such as means of egress of buildings, or via smokeproof vestibules, or a combination of all solutions above).

Type 2 safe zone: means a zone on occupied roofs where passages leading to the roof travel through type 1 fire protection vestibules.

Type 3 safe zones: means a fire compartment or fire subcompartment with independent means of egress protected by type 1 fire-resistance-rated partitions and type 3 fire-resistance-rated floors.

Type 4 safe zone: means a stairwell.

b) Type 4 safe zones shall only be used in F1.3 buildings. Buildings of other occupancies shall choose type 1 safe zones, type 2 safe zones, type 3 safe zones, or a combination of them.

c) Safe zones shall be located on all storeys of a building (except storeys that contain exit discharges) or every 5 storeys at most, accompanied by egress instructions on each storey, and provide accessibility for persons with disabilities and persons with other mobility impairment who use wheelchairs. The entrance to safe zones shall contain signs that read “KHU VỰC LÁNH NẠN TẠM THỜI/FIRE EMERGENCY HOLDING AREA” in the similar fashion as specified under section g) of A.3.2.1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NOTE: If number of people with limited mobility cannot be identified under design tasks, this value can be identified based on total number of storey occupants, standards (example [5, 7]), area of floor projection of people can conform to [5] or H.2.10.1.

e) If safe zone is a separate room, it is permissible to develop other occupancies in safe zones in a similar manner as refuge area under section b) of A.3.2.1 as long as sufficient empty area is guaranteed.

f) Each safe zone shall be fitted with emergency lighting, sound system for egress instruction and similar, two-way communication system with fire command center or guard posts attended round-the-clock by building personnel.”.

Annul A.4 in Appendix A.

 

APPENDIX C

(regulation)

FIRE AND EXPLOSION RISK CLASSES OF BUILDINGS, CONSTRUCTIONS, AND ROOMS WITH MANUFACTURING AND STORAGE OCCUPANCIES

Amend Point C.3.1:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Parameters of combustible substances in buildings and rooms can be viewed in standards [3, 4, 5, 6, 8, 9] or other standards.”.

Amend the first paragraph of Point C.3.2:

C.3.2 If no specific calculation for determining fire and explosion risk classes is available, is permissible to consult fire and explosion risk classes of buildings and rooms of factories, warehouses, and manufacturing departments:”.

Add to the second dash to C.3.2.2:

- Add the phrase "có tạo ra các bụi cháy được và có khả năng tạo thành các hỗn hợp nguy hiểm nổ (theo Bảng C.1) khi có sự cố" (creating combustible dust and potentially creating explosive mixtures (according to Schedule C.1) in case of emergencies) after the phrase “chất rắn” (solid matters).

 

APPENDIX D

(regulation)

SMOKE PROTECTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“If specific regulations pertaining to amount of time it takes fire brigade to access the structures and amount of time it takes fire brigade to deploy firefighting efforts are not regulated and requirements pertaining to property protection in case of fire are not specified, smoke protection design of the buildings shall ensure the minimum objectives of safety for evacuating occupants.”

Amend Point D.1.2:

- Add the phrase “(hoặc lấy theo giá trị quy định trong tài liệu chuẩn áp dụng)” [(or values specified under applied standards)] after the phrase “không thấp hơn 2 m” (not be lower than 2 m).

Amend the first paragraph of Point D.1.3:

D.1.3 Equipment of smoke extraction system and air supply system for smoke control, irrespective of their operating scheme (natural or mechanical), shall always operate as designed in case of fire.”.

Amend the first paragraph of Point D.1.5:

- Add the phrase “hoạt động” (operate) before the phrase “độc lập” (independently).

Amend Point D.1.7:

D.1.7 It is permissible to change requirements under Appendix D on the basis of smoke protection design conforming to applied standards and satisfactory to requirements under D.1.1”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Replace the phrase “ISO 14644” with the phrase “TCVN 8664 (ISO 14644)”.

Amend Point D.2:

- In the first paragraph: replace the phrase “hút xả khói” (smoke extraction) with the phrase “thoát khói” (smoke extraction).

- Add to the end of section c):

“NOTE: Smoke extraction design is not required for corridors longer than 15 m without natural ventilation in case of fire located on storeys of F4 buildings of at most 6 storeys if these storeys are equipped with automatic fire alarm and smoke detectors or automatic firefighting capabilities.”.

- Amend section f): Annul the phrase “D, E”.

- Amend section g): Add the phrase “với diện tích lớn hơn 50 m2” (for area larger than 50 m2) after the phrase “hàng hóa” (display sections).

- Add to the end of D.2:

“NOTE 4: In order to ensure natural ventilation in case of fire in rooms or corridors, it is permissible to situate (and relatively evenly distribute) openings on exterior enclosing structures of the rooms and corridors at a minimum height of 2,2 m from the floor to the lowest point of the openings; effective area of these openings shall not be lower than 2,5% of floor area of the rooms and corridors.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 D.8 For the purpose of directly extracting smoke from rooms and corridors of a single-storey building, it is permissible to use natural smoke extraction system (natural smoke extraction) or mechanical smoke extraction system. Mechanical smoke extraction system and natural smoke extraction mechanism is allowed in multi-storey buildings if smoke extraction calculation permits as long as requirements under D.1.1 are met. Natural smoke extraction is allowed for the topmost storey of multi-storey buildings via smoke dampers, smoke outlets, open skylights, open shutters that do not take in air.”.

Amend section b) of Point D.9:

“b) Pipes and ducts, that are subject to fire-resistance rating requirements, shall be manufactured from non-flammable materials (including insulation and fire-resistant pipe coating) with minimum fire-resistance rating of:”.

Add NOTE 3 and NOTE 4 after NOTE 2 of section b) of D.9:

“NOTE 3: Criterion I is not required for smoke pipes and ducts and air supply pipes of a fire compartment if all requirements below are met: 1) smoke and air transport in these pipes does not cause leak to other technical system or cause fire in areas where the pipes and ducts travel through; 2) ambient temperature in means of egress is not increased past 65 oC.”.

This note applies to other regulations under this document pertaining to fire-resistance rating requirements of other pipes and ducts (if any).

NOTE 4: Smoke pipes and ducts and air supply pipes shall not be subject to fire-resistance rating requirements if all requirements below are met: 1) the pipes are made from galvanized steel with minimum thickness of 1,2 mm; 2) the entire pipe length is protected by sprinkler system designed in accordance with applied standards where sprinklers are positioned on top of and underneath of the pipes (irrespective of pipe dimensions); 3) pipes and suspending, supporting elements are designed and built in accordance with pipe regulations under applied standards.

This note applies to other regulations under this document pertaining to fire-resistance rating requirements of other pipes and ducts (if any).”.

Amend Point D.14.5:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Amend section a):

“a) Natural air supply: via the use of openings, windows, or other gaps that can receive outside air (open in case of fire). Openings, windows, and gaps shall be located in the lower section of protected areas. Total clear area of openings (doors, windows, gaps located below the lowest point of smoke layers) shall be determined in accordance with D.4 and ensure that velocity of air passing through these openings does not exceed 6 m/s (this velocity requirement does not apply to openings providing make-up air which people do not use to evacuate);”

- Amend section b): replace the phrase “chống khói” (smoke control) with the word “vào” (air inlet).

 

APPENDIX E

(regulation)

FIRE SEPARATION DISTANCE

Amend NOTE 6 of Schedule E.1:

“NOTE 6: Fire separation distance between houses and public structures is not required if total construction area (including land area that is not built on between them) does not exceed the largest permissible floor area in a fire compartment (see Appendix H). Storage and cafeterias shall not be situated in-between F1.1, F4.1 buildings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This note does not apply to trading establishments of combustible gas, combustible liquid, ignitable liquid, substances and materials that explode or ignite upon coming into contact with water or oxygen or each other.”.

Amend Point E.2:

- Place the phrase “trong một cơ sở công nghiệp” (in an industrial facility) with the phrase “sản xuất, nhà kho” (of manufacturing and storage occupancy).

Amend the title of E.3:

“E.3 Fire separation distance by boundaries”.

Amend Point E.3.1:

- Replace the phrase “để xác định” (serves to determine) with the phrase “được xác định tương ứng với” (shall be determined corresponding to).

Amend Point E.3.2:

- Replace the phrase “đo theo phương ngang vuông góc 90° từ tường ngoài nhà” (is measured horizontally and perpendicularly from exterior wall of the building) with the phrase “đo vuông góc theo phương ngang từ mặt ngoài tường ngoài nhà (hoặc từ mép ngoài của bộ phận cháy được gần nhất trong nhà, bao gồm cả nội thất)” [is measured horizontally and perpendicularly from exterior wall of the building (or from outer edge of the closest combustible elements in the building, including interiors)].

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“If outer wall is subject to fire-resistance rating requirements under Schedule E.3, total area of openings not protected by fire protection measures shall not exceed permissible values under Schedule E.4a or Schedule E.4b. If exterior wall is not subject to fire-resistance rating requirements under Schedule E.3, area of openings is not required to conform to Schedule E.4a or Schedule E.4b.

Permissible area of openings not protected by fire protection measures can be doubled if the buildings in question are fitted with automatic firefighting. Other fire spread prevention solutions according to section b) of 4.35 are allowed for openings of E 60 or less.”.

 

APPENDIX G

(regulation)

DISTANCE TO EXIT ACCESSES AND WIDTH OF EXIT ACCESSES

Annul NOTE of G.1.2.1.

Amend Schedule G2a:

- Annul the word “well” in Point 1 of Schedule G.2a.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Add the phrase ", hoặc xác định theo tài liệu chuẩn khác (ví dụ [5])” [, or be determined in accordance with other standards (example [5])] after the word “G.9” in the first paragraph of G.3.

 

APPENDIX H

(regulation)

FIRE RESISTANCE CATEGORY AND FIRE SAFETY ASSURANCE REQUIREMENTS OF BUILDINGS, CONSTRUCTIONS, AND FIRE COMPARTMENTS

Amend the first paragraph of Point H.2.1:

- Replace the phrase “và khách sạn kiểu căn hộ như nhà ở” (hotels that resemble houses) with the phrase “dạng căn hộ” (apartment types).

Amend Point H.2.4.4:

H.2.4.4 Rooms for older students, music rooms, physical education rooms, leisure rooms, and service rooms are allowed on the third storey of preschools, kindergartens. In this case, rooms larger than 50 m2 shall have one of their exit accesses leading directly into exit staircases or exit corridors and into exit staircases.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“NOTE: The number of storeys shall equal the number of above-ground storeys excluding the topmost mechanical floor. With respect to lower secondary schools and upper secondary schools or similar institutions, maximum permissible fire height of these institutions shall be 25 m (7 storeys) if the institutions are equipped with at least two exit staircases satisfactory to this document.”.

Amend Point H.2.9.1:

H.2.9.1 Hospitals (F1.1) shall be located in independent buildings or separate fire compartments with maximum fire height of 28 m (9 storeys).

If primary occupancies of hospitals (F1.1) are located at a height exceeding the fire height of 28 m (or 9 storeys, but only up to 50 m), all additional requirements below must also be met:

- The buildings have fire resistance category I;

- The building entirety is equipped with automatic fire alarm and firefighting;

- Maximum permissible fire height of buildings shall ensure rescue and firefighting capabilities via elevated entrance;

- Stringers of exit staircases have minimum width of 1,35 m;

- Finishes on means of egress have maximum fire risk level of CV1;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- A minimum of 2 fire service elevators (or 1 fire service elevator and 1 evacuation elevator) capable of evacuating patients bound to hospital beds where clear dimensions of elevator cars are sufficient to contain hospital beds is installed;

- Each storey is equipped with standpipe outlets with quantity, location, dimension, and installation satisfactory to applied standards;

- Each storey containing occupancies of F1.1 and having more than 28 m of fire height has safe zones satisfactory to A.3.2.2 and capable of ensuring 2,8 m2/patient. A storey can be separated into 2 fire compartments one of which can act as refuge areas if fire breaks out in another compartment. Each fire compartment is directly accessed via elevated entrance and led to stairwells without crossing other fire compartments.

Amend Point H.2.10.1:

H.2.10.1 Fire height of general out-patient medical examination establishments (F3.4) is at most 28 m (or 9 storeys). Buildings of at least 2 storeys shall have minimum fire resistance category II and minimum fire risk level S0.

If general out-patient treatment occupancies (F3.4) are located at a height above fire height of 28 m (or 9 storeys), additional requirements below must also be complied with:

- The buildings have fire resistance category I;

- The building entirety is equipped with automatic fire alarm and firefighting;

- Maximum permissible fire height of buildings shall ensure rescue and firefighting capabilities via elevated entrance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Finishes on means of egress have maximum fire risk level of CV1;

- A minimum of 2 fire service elevators (or 1 fire service elevator and 1 evacuation elevator) capable of evacuating patients bound to hospital beds where clear dimensions of elevator cars are sufficient to contain hospital beds is installed;

- Each storey facilitating general out-patient treatment occupancies of F3.4 located at a fire height above 28 m has safe zones satisfactory to A.3.2.2 and ensures 2,65 m2/patient transported by wheelchairs with assistant, 0,75 m2/patient moving by themselves with aids, 0,5 m2/patient moving by themselves without aids (number of patients above conforms to design dossiers or [5] corresponding to form of medical examination); a storey can be separated into at least 2 fire compartments one of which can act as refuge areas if fire breaks out in another compartment. Each fire compartment is directly accessed via elevated entrance and led to stairwells without crossing other fire compartments.

Annul Point H.2.10.3.

Amend Point H.2.11.1:

- Add the phrase “ (hoặc 9 tầng). Trường hợp cao quá 28 m (hoặc quá 9 tầng) phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung như quy định tại H.2.9.1” [(or 9 storeys). If these sleeping accommodations are located at a height above 28 m (or 9 storeys), additional requirements under H.2.9.1 shall be complied with] after the phrase “28 m”.

Add to the end of H.2.12.4:

“Porches, roofs of auxiliary sections, roofs of corridors, outdoor corridors shall not be subject to fire-resistance rating requirements according to H.2.12.1 and H.2.12.4 if the roofs are not occupied or there are no risks of fire spreading from areas below the roofs to main building blocks.”.

Add Point H.2.12.10:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Add to the end of NOTE 2 of Schedule H.8:

“If the buildings are equipped with automatic fire alarm or automatic firefighting or if the buildings have at least 2 exit staircases satisfactory to this document, height at which rooms above are located shall conform to Schedule H.8.”

Amend Point D.4.1:

- Replace the phrase “theo A.2.1” (according to A.2.1) in the second paragraph with the phrase “theo A.1.2” (according to A.1.2).

Amend Schedule H.9:

- Amend field located in column 5, class C, category III, level S0, S1 to:

- Amend field located in column 5, class C, category IV, level S0, S1 to:

- Amend the symbol “-” in column 7, class C, category IV, level S0, S1 to “1 400 5)”; in column 7, class C, category IV, level S2, S3 to ”1 100 5)”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“4) For class C buildings of category V, sawmills with up to 4 building frames, preliminary wood processing facilities and wood crushing plants.”.

- Add 5):

5) Up to 3 storeys (permissible building height of 22 m) and fitted with automatic firefighting.”.

- Amend the NOTE:

“NOTE: Fields containing a “-“ can conform to the NFPA 5000 [1] or other equivalent standards in order to determine maximum permissible height and area of a storey in a fire compartment corresponding to fire-resistance rating of structures, elements, and other conditions.”.

Amend Schedule H.10:

- Amend the symbol “-” in column 7, class C, category IV, level S0, S1 to “1 400 2)”; in column 7, class C, category IV, level S2, S3 to ”1 100 2)”.

- Add 2):

2) Up to 3 storeys (permissible building height of 22 m) and fitted with automatic firefighting.”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“NOTE 1: Fields containing a “-“ can conform to the NFPA 5000 [1] or other equivalent standards in order to determine maximum permissible height and area of a storey in a fire compartment corresponding to fire-resistance rating of structures, elements, and other conditions.

NOTE 2: Class D buildings of category V shall have similar parameters as class E buildings of category V.”.

Amend Schedule H.11:

- Amend symbol in column 6, class C, category IV, level S0, S1 to “1 600”; column 7, class C, category IV, level S0, S1 to “1 600 3)”.

- Amend value “`12” in column 2, class E, category IV, level S0, S1 to “không quy định” (not regulated).

- Amend symbol in column 7, class E, category IV, level S0, S1 to “2200 4)”.

- Add 3) and 4) after 2):

3) Up to 4 storeys (up to 22 m in building height). In case of four-storey warehouses, automatic firefighting is required.

4) Up to 4 storeys (up to 22 m in permissible building height).”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“NOTE 1: Fields containing a “-“ can conform to the NFPA 5000 [1] or other equivalent standards in order to determine maximum permissible height and area of a storey in a fire compartment corresponding to fire-resistance rating of structures, elements, and other conditions.”.

- Add NOTE 3:

“NOTE 3: With respect to parking garages of category IV and of at least 2 storeys, if facility owners do not wish to limit damage to vehicles in the garages, floors of all storey are not required to be protected by fire protection measures as long as exit staircases from upper storeys are located along the edges of the buildings.”.

Amend Point H.5.2:

- Replace the phrase “khung giá đỡ, tầng lửng” (supporting frames, mezzanines) with the phrase “sàn đỡ thiết bị và sàn lửng” (equipment support frames and mezzanines).

- Replace the phrase “Bảng H.10” (Schedule H.10) with the phrase “Bảng H.11” (Schedule H.11).

Amend the last dash of the second paragraph of H.6.2:

“- With respect to F1.1, F1.2, F2 through F4 buildings whose multi-storey spaces facilitate open staircases, escalators, atriums, and other occupancies, floor area within a fire compartment means total area of the bottommost storeys in a multi-storey space and corridors , walkways, and rooms of all storeys above the multi-storey space if the space is not separated in accordance with section b) of 4.35. If separation according to section b) of 4.35 is not implemented, area of a storey within a fire compartment equals the sum of area of all respective storeys.“.

Add Point H.7:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

H.7.1 If a building section having defined occupancies (and auxiliary occupancies supporting the primary occupancies) is physically separated into a separate fire compartment, requirements under Appendix H shall apply to that building section (fire compartment). Other independent occupancies are allowed to be located in building sections above this fire compartment if requirements under Appendix H applicable to those occupancies are met.

H.7.2 If a building whose number of storeys (height) and area is not specifically regulated or is limited according to Appendix H, it is permissible to apply the NFPA 5000 [1] or other standards in order to determine the maximum permissible height and area of a storey within a fire compartment corresponding to fire-resistance rating of building structures and elements and other conditions (which include conditions relating to human evacuation); or according to technical presentation.”.

Add REFERENCE to Appendix I:

“REFERENCE

 [1] NFPA 101 Life safety code, 15th edition. National fire protection association, 2021;

[2] NFPA 5000 Building construction and safety code. National fire protection association, 2021;

[3] NFPA Fire protection handbook, 21st edition. National fire protection association;

[4] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 5th edition. Morgan J. Hurley, Editor-in-Chief;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[11] TCVN 8664 (ISO 14644), Cleanrooms and associated controlled environments;

[12] TCVN 9311-1:2012, Fire - resistance test- Elements of building construction - Part 1: General requirements;

[13] TCVN 9311-8:2012, Fire - resistance test- Elemennts of building construction - Part 8: Specific requirements for non - loadbearing vertical separating elements;

[14] TCVN 9383:2012, Fire resistance test - Fire door and Shutter Assemblies;

[15] TCVN 12695:2020 (ISO 1182), Reaction to fire tests for construction products - Non-combustibility test;

[16] ISO 834-10:2014, Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 10: Specific requirements to determine the contribution of applied fire protection materials to structural steel elements;

[17] ISO 5657, Reaction to fire tests - Ignltabillty of building products using a radiant heat source;

[18] ISO 5658-2, Reaction to fire tests - Spread of flame - Part 2: Lateral spread on building and transport products in vertical configuration;

[19] ISO 5660-2, Reaction-to-fire tests - Heat release, smoke production and mass loss rate - Part 2: Smoke production rate (dynamic measurement);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[21] ISO 9239, Reaction to fire tests for floorings;

[22] ISO 13344:2015, Estimation of the lethal toxic potency of fire effluents;

[23] ISO 21925, Fire resistance tests - Fire dampers for air distribution systems.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


National Technical Regulation QCVN 06:2022/BXD/SD1:2023 for Fire safety of buildings and constructions

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.251

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!