Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN3258:1986 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 1986 Ngày hiệu lực:
Tình trạng: Đã biết

Tên phân xưởng, gian phòng, khu vực sản xuất

Mặt làm việc

Mặt xác đnh độ ri tiêu chuẩn

Cp Công việc

Độ rọi nhỏ nhất, lux

Ghi chú

Chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang hoặc đèn thủy nn cao áp

Chiếu sáng bằng đèn nung sáng

Chiếu sáng chung

Chiếu sáng hỗn hợp

Chiếu sáng chung

Chiếu sáng hỗn hợp

Chiếu sáng chung và cc bộ

Riêng chiếu sáng chung

Chiếu sáng chung và cc bộ

Riêng chiếu sáng chung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Phân xưng phóng dạng chia và lấy dấu trên nền nhà

Nn nhà

Ngang

IIIb + 1

200

-

-

100

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp vì mặt làm việc căng thẳng kéo dài quá 1/2 ngày làm việc

2. Phân xưởng vỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ rọi tăng 1 cấp vì khoảng cách nhìn > 0,5m

Bộ phận ly dấu

Nền nhà

Ngang

IIIb

150

-

-

75

200

50

Bộ phận máy: máy ct

Nền nhà

Ngang

IVb + 1

150

-

-

50

150

30

Khu vực dùng mỏ ct

VII

-

-

-

75

-

-

- Máy uốn

Nền nhà

Ngang

IVb, VII

100

-

-

-

100

30

Bộ phận làm bằng tay gia công nguội + gia công nóng

IVb II

100

 

-

50

-

-

3. Phân xưởng hàn lp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận lấy du

Ngang

IIIb

150

-

-

75

-

-

 

Bộ phận máy: mỏ cắt

-

-

VII

100

-

-

50

-

-

 

- Máy nắn thng

-

-

lVb

100

-

-

50

-

-

 

- Hàn lắp: lắp ráp kiểm tra, hàn

-

N + Đ

IVa, VII

100

-

-

50

-

-

 

- Kiểm tra mũi hàn lắp máy và các cơ cấu khác

-

-

IIIa

IIIb

200

150

-

-

-

-

75

75

300

200

75

50

 

Sơn

-

IVa

100

-

-

50

200

50

 

4. Phân xưởng đúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận chuẩn bị hỗn hợp cắt

Nền nhà

Ngang

VI

-

-

-

30

-

-

 

Bộ phận làm khuôn

VIII

-

-

-

50

-

-

 

Bộ phận sấy khuôn

VIII

-

-

-

20

-

-

 

Bộ phận nấu kim loại

Ngang

VII

-

-

-

50

-

-

 

Bộ phận rót kim loại

Mặt khuôn

 

VII+1

-

-

-

75

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao

Bộ phận phá khuôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Phá bằng tay

-

VI + 1

-

-

-

50

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao

b) Phá bằng máy

 

VI

-

-

-

30

-

-

Bộ phận làm sạch

-

 

IVa +1

-

-

-

75

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao

Bộ phn kh ứng lực (ủ: quay)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Phân xưởng rèn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phn rèn bằng búa máy

-

VII + 1

-

-

-

75

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao

Bộ phận rèn bằng búa tay

-

VII

-

-

-

50

-

-

Bộ phận hoàn thiện phôi

-

IIIa

-

-

-

 

300

75

6. Phân xưởng cơ khí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia công cắt gọt kim loại bằng máy (tiện, phay, bào, doa, khoan mài…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sn phẩm lp (gá lắp bằng máy)

Mặt khuôn

-

IIb + 1

-

1000

200

-

500

100

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao

b) Sản phẩm nhỏ (gá lắp bằng tay)

-

-

IIb

-

750

150

-

400

75

 

Bộ phận kiểm tra sản phẩm

Bàn làm việc

Ngang

IIb+ 1

-

1000

200

-

500

100

Độ rọi tăng 1 cấp vì mắt làm việc căng thẳng kéo dài quá 1/2 ngày làm việc

Phân xưởng mạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phn máy mài, mài bóng

Bệ máy

Ngang

IIIb

150

400

75

75

200

50

 

Bộ phận tẩy gỉ và mạ

Bể tẩy gỉ, bể mạ

Ngang

IVa

100

-

-

50

-

 

 

Bộ phận máy đánh bóng

Bệ máy

-

IIb

-

750

150

-

400

75

 

8. Phân xưng g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ rọi tăng 1 cấp vì mức độ nguy hiểm cao và nhìn xa > 0,5m

Cưa, xẻ gỗ bằng máy cưa (vòng, cưa đứng)

Bệ máy

Ngang đứng

IVc, IVd + 1

150

-

-

75

-

-

Gia công, cắt gọt gỗ bằng máy gia công lắp ghép mẫu bằng máy gia công lắp ghép mẫu bằng tay trên bàn thợ

Ngang

IIb

-

400

75

-

300

75

a) Vẽ, lấy dấu, đọc bản vẽ

Mặt bàn

IIc

-

500

100

-

300

75

b) Làm việc trên bàn thợ

IIIb

150

-

-

75

-

-

9. Phân xưởng ống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lò nung

-

VII

100

-

-

50

-

-

 

Cắt uốn

-

IVa

-

-

-

50

-

-

 

Thử, kiểm tra, phân loại

-

N + Đ

IIIa

200

-

-

100

-

-

 

10. Triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những công việc chuẩn bị

-

-

II ngoài

 

-

-

30

-

-

 

Những công việc lắp vỏ tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xếp đặt, hàn, cắt, sơn

-

N + Đ

II

-

-

-

30

-

-

 

Những công việc lắp ráp trong khoang

-

-

IVa

-

-

-

50

150

50

Dùng đèn xách tay đin áp 12-24 Voilt

Đường đi trên cầu thang giàn giáo

-

-

V + 1 ngoài

-

-

-

5

-

-

Độ rọi tăng 1 cấp mức độ nguy him cao

Khu vực cạnh triển

-

-

V ngoài

-

-

-

2

-

-

 

11. Au đà:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáy

-

ngang

IV ngoài

-

-

-

5

-

-

 

Những công việc lắp vá tàu

-

N + Đ

II ngoài

-

-

-

30

-

-

 

Những công việc trong khoang tàu

-

-

IV

-

-

-

50

150

50

 

Trạm bơm

-

-

VIc

-

-

-

30

-

-

 

12. Vùng cần cẩu làm việc

-

-

 

-

-

-

30

- -

 

Độ rọi giảm 1 cấp do không thường xuyên làm việc

Buồng lái

-

N + Đ

IV- 1

-

-

-

30

-

-

Vị trí cần cẩu làm việc

-

II ngoài

-

-

-

30

-

-

Vùng cần cẩu di chuyển

-

III

-

-

-

10

-

-

Chú thích: N + Đ là mặt xác định độ rọi tiêu chuẩn nằm ngang và thẳng đứng

3. Kiểm tra, sử dụng và bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng

3.1. Phải kiểm tra giá trị độ rọi của chiếu sáng làm việc trong các phân xưởng, gian sản xuất, các khu vực làm việc ngoài trời ít nhất 1 lần trong một năm.

3.2. Phải kim tra hệ thống chiếu sáng sự cố và phân tán người ít nhất 3 tháng một lần.

3.3. Phải thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của nguồn sáng và đèn.

3.4. Nguồn sáng, đèn bị hư hng phải sửa chữa và thay thế ngay, chậm nht không quá 2 ngày đối với nguồn sáng và 5 ngày đối với đèn kể từ ngày nguồn sáng hoặc đèn bị hư hỏng.

3.5. Thay thế nguồn sáng hoặc đèn phải phù hợp về kiểu loại, công suất và điện thế.

3.6. Khi kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng cần phải lập hồ sơ theo dõi như các bảng mẫu quy định trong phụ lục 2.

Bảng 2: Hệ số dự trữ và thời hạn lau đèn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ s dự trữ

Thời hạn lau đèn ln/năm

Đèn phóng điện qua chất khí

Đèn nung sáng

Phân xưởng vỏ

1,5

1,3

4

Phân xưởng hàn lắp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3

4

Phân xưởng cơ khí

1,5

1,4

4

Phân xưởng đúc

-

1,5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phân xưởng rèn

-

1,5

6

Phân xưởng mạ

1,5

1,3

4

Phân xưởng ống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1,3

4

Phân xưởng phóng dạng

1,5

1,3

4

 

PHỤ LỤC 1

Góc bảo vệ của đèn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Đèn nung sáng nhìn thấy dây tóc bóng đèn

b. Đèn nung sáng bóng mờ

c. Đèn huỳnh quang không có bộ phận tán xạ ánh sáng

d. Đèn huỳnh quang có bộ phận tán xạ ánh sáng

 

PHỤ LỤC 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Mu trang đầu của sổ

Tên phân xưởng

Ngày đưa vào sử dụng các hệ thống chiếu sáng

Tên hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng

Đèn

Ngun sáng

Tổng công suất trong hệ thống chiếu sáng, kW

Ghi chú

Kiểu loại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu loại

Công suất, W, điện thế, V

Tổng số, cái

Chiếu sáng chung

Chiếu sáng cục bộ

Chiếu sáng sự c

Chiếu sáng phân tán người

Chiếu sáng bảo vệ

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

Cán bộ theo dõi bảo dưng

Quản đốc phân xưởng thiết bị chiếu sáng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ngày tháng năm

Số nguồn sáng hư hỏng

Số đèn hư hng, cái

Lí do

Bóng đèn nung sáng

Bóng đèn huỳnh quang

Hệ thống chiếu sáng chung

Hệ tháng chiếu sáng cục bộ

Hệ thng chiếu sáng chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hệ thống chiếu sáng chung

Hệ tháng chiếu sáng cục bộ

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

c) Mẫu bng theo dõi tình hình thay thế thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Thay ngun sáng

Thay đèn

Ghi chú

Bóng đèn nung sáng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số lượng, cái

Kiểu loại

Slượng, cái

Công suất, W, điện thế, V

Slượng, cái

Công suất, W, điện thế, V

Hệ thng chiếu sáng chung

Hệ thống chiếu sáng cục bộ

Hệ thng chiếu sáng chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

d) Mẫu bảng theo dõi tình hình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chiếu sáng

Ngày tháng năm

Số đèn được lau theo định kì, cái

S đèn đã sửa chữa, cái

Kim tra

Ghi chú

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện thế mạng điện chiếu sáng trong phân xưởng, V

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3258:1986 về Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy đóng tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74