Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 367/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 1315/QÐ-CT năm 2004 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 367/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 367/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1315/QÐ-CT NGÀY 10.8.2004 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Thông tư số 83/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 28.7.2003 của Bộ Tài chính - Bộ tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc phân cấp quản lý và thanh quyết toán kinh phí do dạc bản dồ và quản lý đất đai;
Căn cứ Thông tư số 715/2000/TTL-BTC-TCÐC ngày 10.5.2000 của Bộ Tài chính và Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc bản đồ;
Căn cứ Nghịh định số 158/2003/NÐ-CP ngày 10.12.2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 65/CV-TNMT; Sở Tài chính tại công văn số 104/TC-VG ngày 9.3.2006; 

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Bổ sung 10% (mười phần trăm) thuế Giá trị gia tăng vào đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi những dịch vụ này là đối tuợng chịu thuế giá trị gia tăng (Ban hành kèm theo Quyết định số 1315/QÐ-CT ngày 10.8.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh).

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng phối hợp tổ chức thực hiện việc bổ sung thuế giá trị gia tăng vào đơn giá công tác đo đạc, đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Bùi Vĩnh KiênThông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 367/2006/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 1315/QÐ-CT năm 2004 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.097

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status