Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 292/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 292/2006/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2006

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Quyết định số 45/2001/QÐ-BGD&ÐT ngày 26.12.2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục - Ðào tạo tại tờ trình số 96/GD-ÐT ngày 25.01.2005,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ðức Bưởi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Ðào tạo, Trưởng doàn.

2. Ông Trương Tiến Yên, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó trưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Ðào tạo, Uỷ viên.

4. Ông Vũ Ðức Lợi, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Uỷ viên.

5. Bà Ðỗ Thị Ðiệp, Trưởng Phòng Mầm non, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Uỷ viên.

6. Ông Nguyễn Thế Hồng, Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Ủy viên.

7. Bà Lý Thị Phương, Phó phòng Mầm non, Sở Giáo dục - Ðào tạo, Thư ký.

Ðiều 2. Ðoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại các trường mầm non sau:

1. Trường Mầm non Thị trấn, huyện Từ Sơn.

2. Trường Mầm non Văn Môn, huyện Yên Phong.

3. Trường Mầm non Nguyệt Ðức, huyện Thuận Thành.

Ðoàn kiểm tra bắt dầu làm việc từ ngày 01.3.2006 tại trường mầm non Nguyệt Ðức, huyện Thuận Thành và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục - Ðào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Từ Sơn, Yên Phong, Thuận Thành và các ông (bà) có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Tuý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 292/2006/QÐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.141

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status