Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2006/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 107/2003/QÐ-UB của UBND tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 20/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ
Ngày ban hành: 10/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2003/QÐ-UB NGÀY 30.8.2002 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Thực hiện Quyết định số 1387/QÐ-TTg ngày 29.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu dãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương ban hành,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Bãi bỏ quyết định số 107/2003/QÐ-UB ngày 30.8.2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định về ưu dãi khuyến khích đầu tư vào các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Thương mại và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn Công Ngọ

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2006/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 107/2003/QÐ-UB của UBND tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status