Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 291/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ðội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 291/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Trần Văn Tuý
Ngày ban hành: 01/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 291/2006/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN ÐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ VĂN HOÁ VÀ PHÒNG CHỐNG MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6.7.1995 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 11/2006/NÐ-CP ngày 18.01.2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng;
Căn cứ Nghị định 31/2001/NÐ-CP ngày 26.6.2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin;
Căn cứ Quyết định số 1584/2003/QÐ-CT ngày 23.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về Về việc thành lập Ðội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo 814 Tỉnh tại công văn số 555/CV-TTBCÐ ngày 03.01.2006,

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Thay đổi thành viên Ðội kiểm tra liên ngành 814 Tỉnh, gồm các ông có tên sau :

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động-Thương binh và xã hội giữ chức Ðội phó thay ông Nguyễn Khánh Lân, Sở Lao động-Thương binh và xã hội chuyển công tác.

2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Chuyên viên Sở Văn hoá-Thông tin giữ chức Ðội viên thay ông Nguyễn Xuân Trung Sở Văn hoá-Thông tin chuyển công tác.

Ðiều 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Ðội trưởng phân công.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 814 Tỉnh, Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ông có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn TuýThông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 291/2006/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ðội kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội tỉnh Bắc Ninh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status