Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2364/2005/QÐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho UBND xã Hán Quảng để xây dựng đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 2364/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Bùi Vĩnh Kiên
Ngày ban hành: 09/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2364/2005/QÐ-CT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG KHI THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT CHO UBND XÃ HÁN QUẢNG ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỜNG LIÊN XÃ HÁN QUẢNG – TÂN CHI 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH 

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NÐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Quyết định số 225/2004/QÐ-UB ngày 28/12/2004, số 226/2004/QÐ-UB ngày 31/12/2004 và số 46/2005/QÐ-UB ngày 12/5/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
Xét đề nghị của: UBND huyện Tiên Du tại tờ trình số 544/TT-UB ngày 29/11/2005; Sở Tài chính tại tờ trình số 296/TC-VG ngày 06/12/2005,

 QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Hán Quảng để xây dựng đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi, tại xã Hán Quảng - huyện Quế Võ và xã Tân Chi - huyện Tiên Du theo Quyết định thu hồi đất số 2123/QÐ-CT ngày 01/11/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh, như sau:

* Diện tích bồi thường: 1.997,93m2(đất nông nghiệp 1.829,43m2; đất ở 168,5m2).

* Kinh phí bồi thường: 183.399.042 đồng, gồm:

- Bồi thường đất và hỗ trợ bồi thường đất NN tạm giao: 154.579.275 đồng.

- Bồi thường hoa màu : 15.807.767 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để chuyển đổi nghề nghiệp : 6.920.760 đồng.

- Hỗ trợ cho hộ để ổn định đời sống, SX : 2.495.240 đồng.

- Dụ toán kinh phí lập hồ sơ và phục vụ GPMB : 3.596.000 đồng.

Chủ đầu tư cùng Hội đồng đền bù GPMB huyện Quế Võ tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

Ðiều 2 : Thủ trưởng các cơ quan : Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Quế Võ, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Hán Quảng, UBND xã Tân Chi và các hộ được bồi thường, hỗ trợ căn cứ Quyết định thi hành./.

 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Vĩnh Kiên

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2364/2005/QÐ-CT phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho UBND xã Hán Quảng để xây dựng đường liên xã Hán Quảng – Tân Chi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.074

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status