Thông Báo Văn Bản Mới >> Email

Mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án Bộ Quốc Phòng

Vừa qua, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 50/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Cục Thi hành án BQP và Phòng Thi hành án cấp quân khu.

Hướng dẫn thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển

Ngày 08/3/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN

Vừa qua, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN về Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.

Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Điều kiện giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng

Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH về Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công.

Tiêu chí giảng viên của cơ sở đào tạo thuyền viên hàng hải

Ngày 20/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Xử phạt người phát tờ rơi không đúng quy định từ 05/5/2017

Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về quyền tác giả và Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt hành chính về văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo được ban hành ngày 20/3/2017.

Xem theo lĩnh vực:
Các tin đã đưa ngày: từ
Open the calendar
- đến
Open the calendar

Xem nhiều nhất