Công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế

(TVPL) - Ngày 28/06/2013 Bộ Tài Chính đã ban hành công văn 8355/BTC-TCT hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/07/2013 tại luật sửa đổi bổ sung một số điều luật quản lý thuế như:

1. Việc khai thuế GTGT theo quý:

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý, thời hạn khai, cách thức xác định doanh thu

2. Các nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền thuế nợ, tính tiền chậm nộp...

- Điều kiện nộp dần tiền thuế nợ

- Trách nhiệm của người nộp thuế và người bảo lãnh

- Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ

- Thẩm quyền và thời hạn giải quyết

- Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp

- Xác định tiền chậm nộp

3. Các nội dung liên quan đến thuế TNCN, hộ khoán, cá nhân cho thuê tài sản…

Xem toàn văn nội dung công văn 8355 tại đây

  • Sẽ thu BHYT sáu tháng một lần
  • Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp từ 2015
  • Bộ Công Thương bãi bỏ nhiều thủ tục, hồ sơ
  • Quy định pháp luật nổi bật năm 2015
  • Hướng dẫn công bố thông tin công ty nhà nước
Bình luận
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác