182/2013/NĐ-CP

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Mức lương tối thiểu vùng 2014: những điểm cần lưu ý

Ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu hơn 300.000 đồng/tháng, Nghị định 182/2013/NĐ-CP còn có một số thay đổi so với Nghị định 103/2012/NĐ-CP như sau:
Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014
Không được giảm lương tối thiểu

Xem thêm

Tăng mức lương tối thiểu vùng 2014

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với NLĐ làm việc ở DN, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
Không được giảm lương tối thiểu
Đề xuất tăng lương tối thiểu từ 15% đến 17%

Xem thêm