Điểm tin tuần 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 12 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 20 – 26/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới về tố tụng, xử phạt vi phạm hành chính, xây dựng, chính sách người có công như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 11 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số Thông tư mới quan trọng thuộc lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu và giáo dục như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 13 đến ngày 19/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 10 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 06 – 12/3/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 06 đến ngày 12/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 09 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 27/02 – 05/03/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về thuế, phí... Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 08 Năm 2017

Trong tuần qua (từ 20 – 26/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về xây dựng, lao động… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 13 – 19/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản mới quan trọng liên quan đến lệ phí, thuế, kế toán, lao động… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2016
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 05 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2017

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu đến quý thành viên một số văn bản mới nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 06 - 12/02/2017) như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 05 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 04 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 05 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 05 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 30/01 – 05/02/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới quan trọng liên quan đến quy chế tuyển sinh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 04 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 03 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 04 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 04 Năm 2017

Sau đây là một số văn bản nổi bật vừa được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật trong tuần qua (từ ngày 23 – 29/01/2017): Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 23/01 đến ngày 29/01/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 03 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 02 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 03 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 03 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 16 – 22/01/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới quan trọng liên quan đến y tế, bảo hiểm, ngân hàng, thủ tục tố tụng,... Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 16/01 đến ngày 22/01/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 02 Năm 2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 01 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 02 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 02 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 09 – 15/01/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật về Bảo hiểm y tế, lệ phí,... Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2017
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 01 Năm 2017

Xem thêm
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 01 Năm 2017

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 01 Năm 2017

Trong tuần qua (từ ngày 02 – 08/01/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới quan trọng liên quan đến tiền lương, lệ phí, kế toán…. Đơn cử như sau: Danh sách toàn bộ văn bản mới cập nhật được từ ngày 01/01 đến ngày 08/01/2017

Xem thêm