Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 18/01/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 65/QĐ-TTg phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết các Luật, Nghị Quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV.

 • Ngày 31/12/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ y tế ban hành Thông tư 49/2016/TT-BYT về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại.

 • Ngày 9/1/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn 80/TCT-KTNB về việc tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế

 • Ngày 30/12/2016, Bộ y tế ban hành Thông tư 48/2016/TT-BYT quy định chế độ làm việc của tổ chức giám định pháp y công lập thuộc ngành Y tế.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 • Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 46/2016/TT-BYT Về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

 • Thông tư 331/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC về lệ phí cấp Căn cước công dân được ban hành ngày 26/12/2016.

 • Ngày 13/01/2017, Chánh án TANDTC ký Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự.


 • Ngày 16/02/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế quản lý Cổng thông tin điện tử của Bộ kèm theo Quyết định 146/QĐ-BTTTT.

 • Quyết định 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2017.

 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, xuất bản ấn phẩm, chuyên trang, phụ trương, bản tin, đặc san, có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 • Thông tư 19/2016/TT-BKHCN về Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/01/2017.

 • Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tội phạm.