Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 15/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy.

 • Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài.

 • Ngày 02/12/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 38/2016/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt.

 • Ngày 26/12/2016, NHNN ban hành Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn mở, sử dụng TK thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 • Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 269/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

 • Từ ngày 01/01/2017, phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh áp dụng theo Thông tư 274/2016/TT-BTC.

 • Ngày 27/12/2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5243/BHXH-ST về cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017.

 • Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

 • Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước 2015.

 • Ngày 23/12/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 34/2016/TT-BNNPTNT về điều kiện, hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp với viên chức chuyên ngành NN&PTNT.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 • Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 42/2016/TT-NHNN quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

 • Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh hàng miễn thuế được ban hành ngày 27/12/2016.

 • Ngày 30/12/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.