Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu được Bộ Công Thương ban hành ngày 14/3/2017.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGTVT quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ được ban hành ngày 28/02/2017.

 • Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt.

 • Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở xuống được ban hành ngày 09/3/2017.

 • Quyết định 04/2017/QĐ-TTg về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất tối thiểu và lộ trình thực hiện có hiệu lực từ ngày 25/4/2017.

 • Ngày 11/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định 831/QĐ-BYT về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

 • Lần đầu tiên Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch được ban hành kèm theo Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017.

 • Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

 • Ngày 01/3/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2017/TT-BXD quy định về việc hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn.

 • Ngày 01/3/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC về Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án.

 • Ngày 16/3/2017, Quyết định 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia được ban hành.

 • Ngày 28/2/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTC quy định về kinh phí NSNN cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC.

 • Quyết định 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/3/2017.

 • Từ ngày 01/5/2017, hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2017/TT-BGDDT.

 • Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.