Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 31/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.

 • Ngày 9/1/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 63/LĐTBXH-VP và Công văn 64/LĐTBXH-VP về các công việc để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

 • Công văn 5276/BHXH-CSYT về việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng được ban hành ngày 28/12/2016.

 • Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 12/02/2017.

 • Ngày 29/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam kèm theo Quyết định 4224/QĐ-BGTVT.

 • Ngày 28/12/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

 • Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 • Ngày 06/01/2017, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

 • Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

 • Ngày 30/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2545/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020.

 • Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

 • Ngày 09/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

 • Từ 15/2/2017, việc gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tổng đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử thực hiện theo Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP.

 • Thông tư 242/2016/TT-BTC về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại tổ chức KDCK, NHTM tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam được ban hành ngày 11/11/2016.

 • Ngày 31/12/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030.