Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh ve chuc nang ,nhiem vu, quyen han cua van phong uy ban nhan dan tinh ha nam "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71996 công văn

1

Công văn số 621/BTĐKT-VuIII hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phủ tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. 2. Bằng khen của Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a/ Tập thể: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng từ khi thành lập đến nay (Thực

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

2

Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

05 năm 2011 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

3

Công văn 1855/BTĐKT-Vu II thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1855/BTĐKT-Vụ II V/v Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" Nội, ngày 26 tháng 09 năm

Ban hành: 26/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

4

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

này. Đề nghị Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở Y tế có hướng dẫn tiếp./.

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

5

Công văn về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân Thành phố là đô thị loại II.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 431/VPCP-CCHC Nội, ngày 09 tháng 2 năm 1998 CÔNG VĂN CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 431/VPCP-CCHC NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 1998 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 09/02/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

6

Công văn số 1544/BXD-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dựng và Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ dự kiến ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

7

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Do sơ suất trong quá trình biên tập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

8

Công văn số 2968/BNV-TCCB về việc tiếp thu ý kiến thẩm định về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ   Ngày 21/9/2007 Bộ Nội vụ đã có công văn số 2747/BNV-TCCB đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thay thế Nghị định số 45/2003/NĐ-CP; Sau khi xem xét, Bộ Tư

Ban hành: 16/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2009

9

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. 3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn định về tổ chức, tiếp tục thực

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

10

Công văn số 1081/TTg-TCCB về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dựng dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 8 năm 2007 và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2007; d) Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2007 đối với 07 dự thảo Nghị

Ban hành: 07/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2009

11

Công văn số 3809/VPCP-TCCB về việc lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3809/VPCP-TCCB V/v lùi thời hạn trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

12

Công văn 3480/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

13

Công văn số 5214/VPCP-CCHC ngày 19/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5214/VPCP-CCHC V/v xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2002 Kính gửi

Ban hành: 19/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

14

Công văn 6243/BNN-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014. Để đảm bảo chất lượng,

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

15

Công văn số 6157/VPCP-TCCB về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

quyền hạn như sau: a) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép đặt Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài, giấy phép thực hiện quảng cáo trên các phương tiện khác trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; c) Chủ trì,

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

16

Công văn số 4169/VPCP-TCCB về việc xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2007 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2006/BNV-TCBC ngày 13 tháng 7 năm 2007 về việc triển khai xây dựng các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ

Ban hành: 26/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2009

17

Công văn số 4731/VPCP-TCCB về việc hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4731/VPCP-TCCB V/v hoàn thiện các dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: 23/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2009

18

Công văn số 165/LĐTBXH-LĐTL việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 165/LĐTBXH-LĐTL V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban

Ban hành: 16/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

19

Công văn 789/BNV-TCBC về khảo sát đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

nghiệp cấp tỉnh tại một số tỉnh. Nội dung khảo sát, đánh giá: Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ, trong đó cần tập trung làm rõ một số vấn đề sau: 1. Tình hình

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

20

Công văn số 3805/BTTTT-TCCB về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ; tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin tin học của Bộ. II. VỀ NHIỆM VỤQUYỀN HẠN 1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch,

Ban hành: 21/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ