Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh chuc nang,nhiem vu chung cua uy ban nhan dan huyen "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1661 công văn

1

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

ương và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/04/2005 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

2

Công văn 1997/BNV-CQĐP năm 2013 tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện thống nhất chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy (Phó Bí thư) và chính quyền (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân) cấp huyện để luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy định tại Văn bản số 5180-CV/BTCTW

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

3

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ tiếp tục sắp xếp cụ thể các tổ chức bên trong

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

4

Công văn 3842/BTP-BTTP hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

đảm thuận tiện cho nhân dân trong việc tiếp cận dịch vụ công chứng như không phải đi lại quá xa, số lượng và năng lực hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng của nhân dân trên địa bàn ... Đối với những xã cách xa trung tâm huyện từ 20km đến 30 km thậm chí lên tới 80km đến 90 km như trong Công văn nêu thì

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

5

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

6

Công văn 100/TNMT-QLSDĐ năm 2013 kiến nghị giải quyết vướng mắc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công văn số 1173/TTg-KTN ngày 14 tháng 07 năm 2010 của Chính phủ. - Ý kiến thống nhất của các đơn vị dự họp: Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 (điểm 4) Điều 2 của Nghị định số 120/2010/NĐ-CP. Ủy

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

7

Công văn 2318/UBND-TCT về kêu gọi chung tay cải cách thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

thủ tục hành chính nay tiếp tục rà soát thủ tục hành chính khi kết thúc giai đoạn rà soát phải kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thông qua việc loại bỏ

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

8

Công văn 3751/UBND-NV hướng dẫn quy trình tổ chức cử công, viên chức dự thi nâng ngạch do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

bổ chỉ tiêu dự thi nâng ngạch. 3. Trên cơ sở chỉ tiêu dự thi nâng ngạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ, các đơn vị căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Công văn này và các quy định của các Bộ quản lý chuyên ngành để xét và lập hồ sơ cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp và

Ban hành: 23/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

9

Công văn 1315/UBDT-DTTS hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ II do Ủy ban Dân tộc ban hành

định kỳ 05 năm một lần”; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10215/VPCP-V.III ngày 03/12/2013 của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho phép các tỉnh, huyện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II vào năm 2014; Ủy ban Dân tộc hướng dẫn về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

10

Công văn 2732/BNV-CCHC thực hiện cơ chế "một cửa" tại Uỷ ban nhân dân cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành

giải quyết công việc cho tổ chức, công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện (các sở, ngành cấp tỉnh đạt tỷ lệ là 44,1%, cấp huyện đạt 81,48%). Theo quy định tại Điều 17 của Quy chế, tất cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong cả nước đều phải áp dụng cơ chế "một cửa" trong giải quyết công việc cho tổ chức, công

Ban hành: 26/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

11

Công văn 9868/SXD-CPXD giải quyết khó khăn của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

huyện Hóc Môn phải chỉ đạo các phòng-ban chức năng đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai làm cơ sở để giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho người dân được thuận lợi, dễ dàng hơn. e) Đối với những trường hợp đã có Giấy chứng

Ban hành: 17/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

12

Công văn 1276/BTTTT-ƯDCNTT năm 2013 hướng dẫn về các yêu cầu phi chức năng chung cho hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

là 10 khách hàng với quy mô tương tự; được chứng nhận về tính tin cậy bởi tổ chức chứng nhận thứ ba hoạt động theo quy định của pháp luật, hoặc tổ chứcuy tín trong nước/quốc tế; việc xảy ra các lỗi tràn số, vòng lặp vô hạn; kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi thực hiện tác vụ; - Sẵn sàng: Khả năng hệ thống hoạt động ở trạng thái bình

Ban hành: 06/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

13

Công văn số 4755/UBND-KH&ĐT về việc đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án “Văn phòng điều hành, nhà kho, sân bãi-dịch vụ thương mại” xứ đồng Ao thó trên thôn Trung – xã Việt Hùng – huyện Đông Anh, Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4755/UBND-KH&ĐT V/v Đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án “Văn phòng điều hành,

Ban hành: 28/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

14

Công văn 693/SNV-CCHC năm 2015 hướng dẫn khung tiêu chí đánh giá các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Thực hiện quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ hướng dẫn các huyện

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

15

Công văn 2874/UBND tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức; chỉ đạo của Ban

Ban hành: 27/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

16

Công văn 5877/UBND-QLĐTh phân cấp công tác xác nhận quy hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

phố (theo phụ lục số 2, ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố) và một số khu vực đặc biệt do UBND thành phố chỉ đạo. b. UBND các quận, huyện thực hiện công tác xác nhận quy hoạch phục vụ cho nhu cầu tách thửa,

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

17

Công văn 146/BTP-TTR hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra công tác chứng thực do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

nhiệm vụ tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; ... chứng thực; Tại khoản 2 Điều 28 Luật Thanh tra và khoản 2 Điều 10 Nghị định Thanh tra tư pháp quy định: Thanh tra Sở Tư pháp có

Ban hành: 13/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

18

Công văn 1040/UBND-TNMT về chỉ đạo thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

phải là khu dân cư thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân. 7- Việc tổ chức bộ máy của văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện: Giao cho Sở tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở nội vụ thống nhất cụ thể về mô hình, chức năng nhiệm vụ quyền hạn để hướng dẫn UBND các huyện thành thị thực hiện, đảm bảo tỉnh gọn đáp

Ban hành: 29/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2009

19

Công văn số 3624/UB-NN về việc hành lang an toàn công trình khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kính gởi : - Sở Địa chính thành phố - Sở Nông nghiệp và PTNT. TP - Sở Giao thông công chánh - Ủy ban nhân dân Quận, Huyện. Theo văn bản báo cáo số 697/ĐC-ĐK-ĐGĐ ngày 28/8/1997 của Sở Địa chính giải trình về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc địa bàn các quận và đề nghị

Ban hành: 25/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 18/02/2006

Cập nhật: 13/04/2009

20

Công văn 2423/UBND-NC hướng dẫn công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Cán bộ tư pháp - hộ tịch các xã, phường trên địa bàn Thị xã Cao Bằng có trách nhiệm hướng dẫn các cá nhân, tổ chức đến Phòng công chứng số 1 và các văn phòng công chứng (nếu được thành lập) để công chứng các hợp đồng, giao dịch. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc các huyện được chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật.

Ban hành: 17/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status