Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" van ban quy dinh chuc nang,nhiem vu chung cua uy ban nhan dan huyen "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 72132 công văn

1

Công văn số 621/BTĐKT-VuIII hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

phủ tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. 2. Bằng khen của Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau: a/ Tập thể: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng từ khi thành lập đến nay (Thực

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2009

2

Công văn 837/BTĐKT-VuIII giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết kháng chiến tồn đọng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

05 năm 2011 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được ý kiến phản ánh của một số địa phương về việc giải quyết chính sách khen thưởng tổng kết kháng chiến còn tồn đọng cho các đối tượng có thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay

Ban hành: 27/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

3

Công văn 1855/BTĐKT-Vu II thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1855/BTĐKT-Vụ II V/v Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với việc cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm

Ban hành: 26/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

4

Công văn 947/CV-YT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

ương và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; - Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/04/2005 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn

Ban hành: 14/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

5

Công văn 1997/BNV-CQĐP năm 2013 tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện thống nhất chủ trương tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy (Phó Bí thư) và chính quyền (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân) cấp huyện để luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy định tại Văn bản số 5180-CV/BTCTW ngày 17

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

6

Công văn số 426/BNV-TCBC về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 13, 14 ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì sẽ tiếp tục sắp xếp cụ thể các tổ chức bên trong

Ban hành: 18/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2008

7

Công văn 3842/BTP-BTTP hướng dẫn việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng do Bộ Tư pháp ban hành

tiện cho nhân dân trong việc tiếp cận dịch vụ công chứng như không phải đi lại quá xa, số lượng và năng lực hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng đáp ứng được yêu cầu công chứng của nhân dân trên địa bàn ... Đối với những xã cách xa trung tâm huyện từ 20km đến 30 km thậm chí lên tới 80km đến 90 km như trong Công văn nêu thì nếu chỉ có 1

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

8

Công văn 2658/VPCP-KTN điều chỉnh Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

có ý kiến như sau: Đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng để chỉ đạo việc lập, trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2013

9

Công văn 1101/TTg-KTN về ủy quyền phê duyệt Nhiệm vụQuy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

vụQuy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Đà Nẵng sau khi tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch theo đúng quy định. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây

Ban hành: 07/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

10

Công văn số 4203/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy

liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Để Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện đúng Quyết định số 115/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của mình, UBND tỉnh giao: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, các

Ban hành: 12/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Công văn về việc phân công lại chức năng, nhiệm vụ

VỤ Kính gửi: - Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ - Các cơ quan trực thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố Căn cứ quy định số 1713/QĐ/BTC ngày 27/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh nhiệm vụ của một số tổ chức trực thuộc và các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Tài chính xin thông báo: 1. Từ ngày

Ban hành: 09/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

12

Công văn 1384/BHXH-TCCB rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã; phòng nghiệp vụ của thành phố Hà Nội

, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương ban hành kèm theo các Quyết định số 4857/QĐ-BHXH ngày 21/10/2008 của BHXH Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương; Quyết định số 4969/QĐ-BHXH ngày 10/11/2008; Quyết định số 1480/QĐ-BHXH ngày 22/10/2010 của BHXH Việt Nam về việc thành lập phòng

Ban hành: 14/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

13

Công văn về tổ chức, bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các Sở Khoa học công nghệ và môi trường

SỐ 1541/TCCB NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1993 Kính gửi Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương Ngày 6/9/1993 Liên bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Ban Tổ chức - cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư số 1450/LB-TT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức

Ban hành: 17/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn số 1076/TTg-TCCB về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

công tác tổ chức, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Ban, ngành theo các quy định của pháp luật, kể cả đối với các cơ quan sắp tới sẽ tiến hành sáp nhập, chia tách, giải thể theo cơ cấu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII. 3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ổn định về tổ chức, tiếp tục thực

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

15

Công văn 607/UBND-KT thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

chào bán chứng khoán ra công chúng; số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; xét đề nghị tại Báo cáo số 08/BC-SGDHN ngày 09/01/2013 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 (gửi kèm văn bản này); Ủy ban nhân dân Thành phố có ý

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2013

16

Công văn số 1544/BXD-TCCB về việc góp ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dựng và Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ dự kiến ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyệnnhiệm vụ quản lý

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2008

17

Công văn 476/STP-TC&BTTP thực hiện lệ phí chứng thực của cấp huyện, xã do Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang ban hành

thực theo mức thu lệ phí chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện như đã nêu trên. 2. Đối với việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực theo Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP: Trong khi chờ Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu cụ thể, thì thực hiện theo Công văn số 6991/UBND-NC ngày 11/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể

Ban hành: 15/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

18

Công văn 100/TNMT-QLSDĐ năm 2013 kiến nghị giải quyết vướng mắc của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận, thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi có trách nhiệm rà soát kỹ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hồ sơ pháp lý (tổ chức họp tổ dân phố để lấy ý kiến người dân theo quy định đối với trường hợp cần xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng), tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, để phân loại và xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

19

Công văn 3229/UBCK-QLQ chấn chỉnh hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

hàng, của nhà đầu tư ủy thác và các quỹ đầu tư do công ty quản lý để cho các tổ chức, cá nhân vay, mượn để bán dưới mọi hình thức, kể cả trong trường hợp không dẫn tới việc thay đổi quyền sở hữu và giao dịch bán thực hiện trên tài khoản của chính tổ chức kinh doanh chứng khoán, tài khoản của khách hàng, tài khoản ủy thác, tài khoản của quỹ. 2.

Ban hành: 07/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2012

20

Công văn 2318/UBND-TCT về kêu gọi chung tay cải cách thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

thủ tục hành chính nay tiếp tục rà soát thủ tục hành chính khi kết thúc giai đoạn rà soát phải kiến nghị đơn giản hóa tối thiểu 30% các quy định hiện hành về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thông qua việc loại bỏ

Ban hành: 25/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ