Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" tieu chuan thiet ke nha xuong "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8376 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

với c�c ph�ng c� ph�t sinh kh� độc hại, bếp, ph�ng vệ sinh cần thiết kế hệ thống th�ng gi� cơ kh� c� cơ cấu năng lượng gi� trao đổi trong từng giai đoạn ngắn để đảm bảo m�i trường theo ti�u chuẩn. 7.6.3 Lượng gi� thải phải đảm bảo 50 m3/ h/ x�; 25 m3/ h/ tiểu v� 100 m3/ h cho khu vực bếp. 7.6.4 Khi d�ng ống th�ng gi�

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9362:2012 về Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures Lời nói đầu TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

3

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 27:1991 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế

TI�U CHUẨN X�Y DỰNG VIỆT NAM TCXD 27:1991 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NH� Ở V� C�NG TR�NH C�NG CỘNG - TI�U CHUẨN THIẾT KẾ Electric distribution network in dwellings and public building � Design standard Ti�u chuẩn n�y được �p dụng để thiết kế đặt c�c thiết bị điện trong c�c loại nh� ở (Nh� ở c� căn hộ, nh� ở c� s�n

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9206:2012 về Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9206 : 2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Installation of electric equipments in dwellings and public building - design standard Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXD 27 : 1991 Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9473:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Bột xương và bột thịt xương - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9473:2012 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT XƯƠNG VÀ BỘT THỊT XƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Specification for bone meal, meat and bone meal Lời nói đầu TCVN 9473:2012 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

6

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

v.v. cần thiết kế hệ thống th�ng gi� cơ kh� c� cơ cấu năng lượng gi� trao đổi trong từng giai đoạn ngắn để đảm bảo m�i trường theo ti�u chuẩn. Lượng gi� thải phải đảm bảo 50m3/h cho một chậu x�, 25m3/h cho một chậu tiểu v� 100 m3/h cho khu vực bếp. Khi d�ng ống th�ng gi� đứng cho bếp v� khu vệ sinh phải bố tr� quạt h�t cơ kh�. 8.

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3978:1984 về trường học phổ thông - tiêu chuẩn thiết kế

trong một ngôi nhà riêng biệt, khi đó phải thiết kế khu vệ sinh riêng tính theo tiêu chuẩn hiện hành. Đối với xưởng thực hành mộc phải thiết kế có 2 lối ra trực tiếp bên ngoài hoặc ra hành lang. 4.8. Khối học thể thao: 4.8.1. Thành phần, diện tích kích thước các phòng học thể thao áp dụng theo bảng Bảng 6 Tên

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4602:1988 về trường trung học chuyên nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế

thiết kế ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này theo các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành có liên quan. 2) Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các trường xây dựng tạm thời. Tuy nhiên có thể tham khảo thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu học tập. 3) Những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thầm quyền thì

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985 về trường đại học - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3981 : 1985 TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Universities - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà cà công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc. Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal water supply – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117:1985 về đường sắt khổ 1435 mm - tiêu chuẩn thiết kế

động đất ngoài tiên chuẩn này còn phải tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình ở vùng có động đất. 1.2. Cấp đường sắt phải được xác định theo ý nghĩa chức năng sử dụng trong toàn bộ hệ thống đường sắt và khối lượng vận tải hành khách, hàng hoá điều tra được. Đường sắt khổ 1435 mm chia làm 3 cấp: Đường sắt

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn do Bộ Tài chính ban hành

cấp. Bản vẽ, thuyết minh và giấy chứng nhận thiết kế do Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt. 3.2.1.3. Tài liệu liên quan Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy và thiết bị được lắp trên xuồng của nhà sản xuất. Tài liệu của nhà sản xuất không phải là tiếng Việt thì đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp một bản dịch tiếng Việt cho xuồng. 3.2.2. Kiểm tra giao nhận

Ban hành: 01/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3997:1985 về trại nuôi trâu bò - tiêu chuẩn thiết kế

tác xã nên áp dụng qui mô từ 200 con trở xuống. 1.4 Chuồng nuôi trâu bò và các công trình phục vụ trong trại được thiết kế theo công trình cấp IV và tuân theo những qui định trong tiêu chuẩn phân cấp công trình hiện hành. Chú thích: Trong trường hợp đặc biệt có thể thiết kế các công trình trại nuôi trâu bò ở cấp III nếu cơ quan

Ban hành: 02/01/1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:1988 về trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế

không vượt quá 48,0m2 Chú thích: Trụ sở liên cơ quan chỉ được thiết kế một căng tin chung cho các cơ quan. 3.49. Trụ sở cơ quan được phép thiết kế xưởng sửa chữa thiết bị dụng cụ, sửa chữa nhà thường kì có tổng diện tích không nhỏ hơn 18,0m2. Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc cho 1 công nhân mộc từ 6,0 đến 9,0m2, cho 1 công nhân sửa

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4451:1987 về nhà ở - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4451 : 1987 NHÀ Ở - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Dwellings - Basic principles for design Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới hoặc cải tạo các loại nhà ở xây dựng tại các thành phố, thị xã, thị trấn, hay trong khu nhà ở của các cơ quan, xí nghiệp và trường học trong toàn quốc.

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

CBCNV đội xây dựng bia mộ; dịch vụ giải khát; nhà WC. - Các công trình kỹ thuật: Nơi rửa hài cốt (sau hung táng, trước khi cát táng); nơi phân tích tử thi; khu xử lý chất thải rắn (vòng hoa, quan tài sau khi táng…); trạm xử lý nước thải. 6.2.3. Một số thông số tiêu chuẩn về thiết kế các công trình - Chiều cao tối đa của 1 ngôi mộ 2 m (kể cả phần mộ và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9359:2012 về Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9359:2012 NỀN NHÀ CHỐNG NỒM - THIẾT KẾ  VÀ THI CÔNG Anti-condensation ground floor - Design and construction Lời nói đầu TCVN 9359:2012 được chuyển đổi từ TCXD 230:1998 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5577:1991 về rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế

công trình III. 1.4. Khi thiết kế rạp ngoài những quy định trong bảng tiêu chuẩn này, phải tuân theo những quy định trong các tiêu chuẩn hiện hành về các nội dung có liên quan. 2. Yêu cầu về khu đất xây dựng và quy hoạch tổng mặt bằng 2.1. Khu đất xây dựng rạp phải bảo đảm: Tuân theo quy hoạch của thành phố, khu nhà ở thị trấn,

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

20

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 150:1986 về thiết kế chống ồn cho nhà

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 150:1986 TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN THIẾT KẾ CHỐNG ỒN CHO NHÀ Ở sound isolation for dwellings - Design standard 1. Quy định chung 1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế mới, thiết kế cải tạo nhằm bảo đảm mức áp suất âm, mức âm cho phép trong nhà ở, nhà tập thể cũng như khu

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ