Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" tieu chuan thiet ke nha xuong "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8116 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

với c�c ph�ng c� ph�t sinh kh� độc hại, bếp, ph�ng vệ sinh cần thiết kế hệ thống th�ng gi� cơ kh� c� cơ cấu năng lượng gi� trao đổi trong từng giai đoạn ngắn để đảm bảo m�i trường theo ti�u chuẩn. 7.6.3 Lượng gi� thải phải đảm bảo 50 m3/ h/ x�; 25 m3/ h/ tiểu v� 100 m3/ h cho khu vực bếp. 7.6.4 Khi d�ng ống th�ng gi�

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2622, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế. TCVN 4474, Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 4513, Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5687 : 2010, Thông gió - điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 5760, Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9362:2012 về Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Specifications for design of foundation for buildings and structures Lời nói đầu TCVN 9362:2012 được chuyển đổi từ TCXD 45:1978 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 27:1991 về đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD 27:1991 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Electric distribution network in dwellings and public building – Design standard Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế đặt các thiết bị điện trong các loại nhà ở (Nhà ở có căn hộ, nhà ở có sân vườn, nhà ở kiểu khách sạn, kí túc

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9206:2012 về Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9206 : 2012 ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Installation of electric equipments in dwellings and public building - design standard Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXD 27 : 1991 Tiêu chuẩn TCVN 9206 : 2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCXD 27 : 1991

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9473:2012 về Thức ăn chăn nuôi - Bột xương và bột thịt xương - Yêu cầu kỹ thuật

nghệ công bố. THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT XƯƠNG VÀ BỘT THỊT XƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Specification for bone meal, meat and bone meal 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn áp dụng đối với bột xương và bột thịt xương dùng làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 353:2005 về nhà ở liên kế - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

v.v. cần thiết kế hệ thống th�ng gi� cơ kh� c� cơ cấu năng lượng gi� trao đổi trong từng giai đoạn ngắn để đảm bảo m�i trường theo ti�u chuẩn. Lượng gi� thải phải đảm bảo 50m3/h cho một chậu x�, 25m3/h cho một chậu tiểu v� 100 m3/h cho khu vực bếp. Khi d�ng ống th�ng gi� đứng cho bếp v� khu vệ sinh phải bố tr� quạt h�t cơ kh�. 8.

Ban hành: 29/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3978:1984 về trường học phổ thông - tiêu chuẩn thiết kế

4.7.2. Các xưởng lao động thực hành có thể bố trí trong một ngôi nhà riêng biệt, khi đó phải thiết kế khu vệ sinh riêng tính theo tiêu chuẩn hiện hành. Đối với xưởng thực hành mộc phải thiết kế có 2 lối ra trực tiếp bên ngoài hoặc ra hành lang. 4.8. Khối học thể thao: 4.8.1. Thành phần, diện tích kích thước các phòng học thể thao áp dụng theo bảng Bảng

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4602:1988 về trường trung học chuyên nghiệp - tiêu chuẩn thiết kế

trong tiêu chuẩn này theo các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng hiện hành có liên quan. 2) Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các trường xây dựng tạm thời. Tuy nhiên có thể tham khảo thiết kế các ngôi nhà và công trình trong khu học tập. 3) Những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thầm quyền thì luận chứng kinh tế kĩ thuật phải được Uỷ ban Xây dựng cơ

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985 về trường đại học - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3981 : 1985 TRƯỜNG ĐẠI HỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ#11;Universities - Design standard Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các ngôi nhà cà công trình trường đại học, trong phạm vi toàn quốc. Đối với những trường có yêu cầu đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, được phép xây dựng theo luận chứng kinh tế

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737:1995 về tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2737 : 1995 TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG –TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ#11;Loads ands effects-Design standard 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định tải trọng và tác động dùng để thiết kế các kết cấu xây dựng, nền móng nhà và công trình. 1.2. Các tải trọng và tác động do giao thông đường sắt, đường bộ, do sóng biển, do dòng chảy, do

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4513 : 1988 CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal water supply – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 18 – 64 “Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống cấp nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất, nhà

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117:1985 về đường sắt khổ 1435 mm - tiêu chuẩn thiết kế

trong tiêu chuẩn thiết kế nhà và công trình ở vùng có động đất. 1.2. Cấp đường sắt phải được xác định theo ý nghĩa chức năng sử dụng trong toàn bộ hệ thống đường sắt và khối lượng vận tải hành khách, hàng hoá điều tra được. Đường sắt khổ 1435 mm chia làm 3 cấp: Đường sắt cấp I ứng với một trong những điều kiện dưới đây: a) Đường trục chính có ý nghĩa

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn do Bộ Tài chính ban hành

cấp. Bản vẽ, thuyết minh và giấy chứng nhận thiết kế do Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt. 3.2.1.3. Tài liệu liên quan Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy và thiết bị được lắp trên xuồng của nhà sản xuất. Tài liệu của nhà sản xuất không phải là tiếng Việt thì đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp một bản dịch tiếng Việt cho xuồng. 3.2.2. Kiểm tra giao nhận

Ban hành: 01/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3997:1985 về trại nuôi trâu bò - tiêu chuẩn thiết kế

điều kiện kinh tế kỹ thuật để lựa chọn qui mô trại trâu bò cho thích hợp. 3. Đối với khu vực hợp tác xã nên áp dụng qui mô từ 200 con trở xuống. 1.4 Chuồng nuôi trâu bò và các công trình phục vụ trong trại được thiết kế theo công trình cấp IV và tuân theo những qui định trong tiêu chuẩn phân cấp công trình hiện hành. Chú thích: Trong trường hợp đặc

Ban hành: 02/01/1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 189:1996 về móng cọc tiết diện nhỏ - tiêu chuẩn thiết kế

(theo 20 TCXD 21 : 1986) C1.1. Việc tính toán móng cọc theo biến dạng được tiến hành như với móng quy ước trên nền thiên nhiên theo các yêu cầu của tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình. Ranh giới của móng quy ước (hình C.1) được xác định như sau : #1; - Phía dưới là mặt phẳng AB đi qua mũi cọc ; - Phía cạnh là các mặt phẳng thẳng đứng AD và BC qua

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4601:1988 về trụ sở cơ quan - tiêu chuẩn thiết kế

Diện tích kho, chỗ chuẩn bị, phục vụ cho ăn nhẹ không vượt quá 48,0m2 Chú thích: Trụ sở liên cơ quan chỉ được thiết kế một căng tin chung cho các cơ quan. 3.49. Trụ sở cơ quan được phép thiết kế xưởng sửa chữa thiết bị dụng cụ, sửa chữa nhà thường kì có tổng diện tích không nhỏ hơn 18,0m2. Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc cho 1 công nhân mộc từ 6,0

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

19

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 về móng cọc - tiêu chuẩn thiết kế

Độ sâu đáy đài cọc được quy định tuỳ thuộc vào các giải pháp kết cấu phần dưới mặt đất của nhà và công trình (có tầng hầm hoặc tầng hầm kĩ thuật) và theo thiết kế san nền của khu vực xây dựng (đào bớt đi hoặc đắp cao thêm), còn chiều dày của đài được xác định bằng tính toán theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. 6.1.6. Tải

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

CBCNV đội xây dựng bia mộ; dịch vụ giải khát; nhà WC. - Các công trình kỹ thuật: Nơi rửa hài cốt (sau hung táng, trước khi cát táng); nơi phân tích tử thi; khu xử lý chất thải rắn (vòng hoa, quan tài sau khi táng…); trạm xử lý nước thải. 6.2.3. Một số thông số tiêu chuẩn về thiết kế các công trình - Chiều cao tối đa của 1 ngôi mộ 2 m (kể cả phần mộ và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ