Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 8179 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4117:1985 về đường sắt khổ 1435 mm - tiêu chuẩn thiết kế

l kèm theo tiêu chuẩn này). Khi mở rộng đường sắt, nếu thiết bị và công trình không phù hợp với khổ giới hạn quy định thì cho phép theo các qui định riêng của Bộ Giao thông vận tải. 1.10. Việc thiết kế các thiết bị và kết cấu phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây: - Sử dụng an toàn trong thời gian dài không làm gián đoạn chạy tàu. - Phù hợp với độ ổn

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8:1985 về Hệ thống tài liệu thiết kế - Đường nét

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-85 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ - ĐƯỜNG NÉT System for design documentation - Lines Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 8 - 74. Tiêu chuẩn này quy định các loại đường nét, nguyên tắc chọn nhóm đường nét, quy tắc thực hiện và những ứng dụng cơ bản của chúng trong tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng. Tiêu chuẩn này không

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9211:2012 về Chợ -Tiêu chuẩn thiết kế

kinh doanh phải tuân theo các quy định tại 7.3.6, Bảng 6 của tiêu chuẩn này. #7; #7;8.5.6. Hệ thống cấp nước chữa cháy phải thiết kế bảo đảm tính độc lập riêng. Bể dự trữ nước chữa cháy có thể kết hợp với bể nước sinh hoạt, song thiết bị đường ống phải phân chia giới hạn ngưỡng dùng của từng loại. Phải có hệ thống máy bơm riêng đảm bảo áp suất nước cho

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:1993 về quy trình thiết kế áo đường mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TI�U CHUẨN NG�NH 22TCN 211:1993 QUY TR�NH THIẾT KẾ �O ĐƯỜNG MỀM BỘ GIAO TH�NG VẬN TẢI (Ban h�nh theo Quyết định số 1293/KHKT ng�y 29/6/1993) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi �p dụng của quy tr�nh � Quy tr�nh n�y bao gồm c�c quy định về cấu tạo v� t�nh to�n cường độ �o đường mềm trong trường

Ban hành: 29/06/1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4527:1988 về hầm đường sắt và hầm đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

ngăn ngừa, gia cố kết cấu hầm bảo đảm khả năng làm việc và ổn định 1.3. Thiết kế hầm phải phù hợp với các tiêu chuẩn về: Sử dụng (khai thác), an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng hỏa, đồng thời phải phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường sắt khổ 1435 mm. TCVN 4117 - 85 và tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054 - 85 1.4. Hầm phải đảm bảo giao

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 210:1992 về đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 210-92 ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ (Ban hành theo Quyết định số 2636 QĐ/KHKT ngày 25/11/1992 của Bộ GTVT) Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.1. Mạng lưới đường giao thông nông thôn là bộ phận giao thông địa phương nối tiếp với hệ thống đường quốc gia nhằm phục vụ sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp và phục

Ban hành: 25/11/1992

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 223:1995 về áo đường cứng đường ô tô - tiêu chuẩn thiết kế

khai thác. Thời kỳ này được qui định là 20 năm đối với mặt đường cứng. 2.Điều tra, thí nghiệm, quan trắc để xác định các thông số tính toán đối với nền đất (hoặc đối với kết cấu mặt đường cũ). Nội dung và yêu cầu điều tra thí nghiệm theo qui định ở Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22 TCN-211-93 3. Điều tra về vật liệu xây dựng doc tuyến, khả năng cung

Ban hành: 24/07/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3978:1984 về trường học phổ thông - tiêu chuẩn thiết kế

Khối phục vụ sinh hoạt bao gồm nhà ở, nhà ăn của giáo viên và học sinh trong trường học phổ thông có nội trú. 4.11.2. Thành phần, diện tích của nhà ở được áp dụng theo những quy định trong tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế nhà ở hiện hành.l Chú thích: Khu nhà ở của giáo viên phải bố trí độc lập hoặc ngăn cách với khu ở của học sinh. 4.11.3. Phòng ngủ

Ban hành: Năm 1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4118:1985 về hệ thống kênh tưới - tiêu chuẩn thiết kế

đến yêu cầu cải tạo và mở rộng của mạng lưới giao thông khu vực. Cầu giao thông (sắt, bộ), phải thiết kế theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành Đối với kênh có giao thông thuỷ, cầu giao thông phải bảo đảm độ cao tĩnh không cho tàu, thuyền qua lại 3.2.11. Các công trình quản lí khai thác hệ thống kênh tưới. Trên hệ thống kênh tưới cần có: a) Khu

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

đảm bảo cấp nước thường xuy�n cho sinh hoạt v� nước chữa ch�y khi cần thiết. 7.1.5 Đường ống cấp nước v�o nh� v� phải được nối với đường ống cấp nước chung của khu ở. 7.2 Y�u cầu thiết kế� hệ thống tho�t nước 7.2.1 Ti�u chuẩn nước thải sinh hoạt được lấy theo ti�u chuẩn tho�t nước v� được thiết kế theo chế

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2014

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:1997 về đường ôtô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

dây các loại điện, thông tin...) và vị trí tương hỗ giữa chúng ở trong cũng như ngoài phạm chỗ giao nhau phải tuân theo các yêu cầu chung trong TCVN 4054 Đường ô tô tiêu chuẩn thiết kế và các yêu cầu khác của ngành chủ quản. 7.12. Quy định chung về bố trí và thiết kế chỗ giao bằng (giao cùng mức) trên đường cao tốc loại B. 7.12.1.

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:1998 về đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

Phải tạo nên giao thông thông suốt, tránh ách tắc là biện pháp tốt chống xe thải khí độc. 12.4 Các tiêu chuẩn cho phép về độ ồn và độ rung phải theo đúng điều 3.12, điều 4.16, điều 4.18 và các phụ lục 4.4, 4.6 của Quy chuẩn Xây Dựng Việt Nam và Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng các công trình

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8810:2011 về Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu Thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8810 : 2011 ĐƯỜNG CỨU NẠN Ô TÔ - YÊU CẦU THIẾT KẾ#11;Emergency escape ramp – Specification for design MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 5 2 Tài liệu viện dẫn 5 3 Thuật ngữ và định nghĩa 5 4 Qui định chung về bố trí đường cứu nạn 6 5 Các loại đường cứu nạn 6 6 Đoạn đường dẫn và tốc độ thiết kế ở đầu vào đoạn đường dẫn 7 7

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9207:2012 về Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9207 : 2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Installation of electrical wiring in dwellings and public building - Design standard Lời nói đầu TCVN 9207 : 2012 thay thế tiêu chuẩn TCXD 25 : 1991 TCVN 9207 : 2012 được chuyển đổi từ tiêu chuẩn TCXD 25:1991 theo quy định tại Khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4474:1987 về Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4474 : 1987 THOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Internal drainage – Design standard Tiêu chuẩn này thay thế cho TCXD 19 : 1964 “Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế”. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống thoát nước bên trong nhà ở, công trình công cộng, nhà sản xuất và nhà

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế

phép nối với các hệ thống cấp nước cục bộ trong những trường hợp đặc biệt khi đã có sự thoả thuận với cơ quan quản lí hệ thống cấp nước của thành phố hay địa phương sở tại. 1.5. Phải thiết kế đường ống cấp nước chữa cháy bên trong nhà trong các trường hợp sau : a) Trong các nhà sản xuất trừ những quy định trong điều 1.6 của tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3996:1985 về kho giống lúa - tiêu chuẩn thiết kế

đạo so với nhà ở và công trình công cộng và đầu hướng gió chủ đạo so với các trại chăn nuôi, nhà ủ phân và công trình xử lí nước thải. 2.7. Khoảng cách giữa các công trình ở kho giống lúa lấy theo tiêu chuẩn "Thiết kế nhà công nghiệp". 2.8. Đường giao thông trong kho giống lúa phải bảo đảm thuận tiện cho sự vận hành của các phương tiện vận chuyển và

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4089:1985 về trạm thú y huyện - tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4089:1985 TRẠM THÚ Y HUYỆN -  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ District veterinary station - Design standard Tiêu chuẩn này dùng để lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế xây dựng mới và thiết kế cải tạo trạm thú y cấp huyện trong phạm vi toàn quốc. 1. Quy định chung 1.1 Trạm thú y huyện

Ban hành: 11/11/1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

CBCNV đội xây dựng bia mộ; dịch vụ giải khát; nhà WC. - Các công trình kỹ thuật: Nơi rửa hài cốt (sau hung táng, trước khi cát táng); nơi phân tích tử thi; khu xử lý chất thải rắn (vòng hoa, quan tài sau khi táng…); trạm xử lý nước thải. 6.2.3. Một số thông số tiêu chuẩn về thiết kế các công trình - Chiều cao tối đa của 1 ngôi mộ 2 m (kể cả phần mộ và

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3981:1985 về trường đại học - tiêu chuẩn thiết kế

phải bố trí riêng thành một khu theo tiêu chuẩn hiện hành. 2.5. Khu đất xây dựng trường đại học phải bảo đảm một số yêu cầu sau đây: - Yên tĩnh cho việc học tập và nghiên cứu, không bị chấn động, nhiễu loạn điện từ khói và hơi độc v.v... ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ, học sinh và đến các thiết bị thí nghiệm, nghiên cứu. - Có đường giao thông thuận

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/6/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ