Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thong tu 54/bo nn & ptnt "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 41-60 trong 119021 văn bản

41

Thông tư 80-TC/NN năm 1958 về chính sách thuế nông nghiệp đối với ruộng đất hoang và ruộng đất vắng chủ do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80-TC/NN Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 1958 THÔNG TƯ VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI RUỘNG ĐẤT HOANG VÀ RUỘNG ĐẤT VẮNG CHỦ Từ hòa bình lập lại, vấn đề phục hồi những ruộng đất bỏ hoang trong

Ban hành: 16/07/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

42

Thông tư 155-BTC-NN năm 1956 quy định miễn thuế nông nghiệp cho đồng bào miền Nam ra Bắc về nông thôn sản xuất do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 155-BTC-NN Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 1956 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC MIỄN THUẾ NÔNG NGHIỆP CHO ĐỒNG BÀO MIỀN NAM RA BẮC VỀ NÔNG THÔN SẢN XUẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: Ông Chủ tịch

Ban hành: 20/06/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

43

Thông tư 256-BTC-NN năm 1956 phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 256-BTC-NN Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 1956 THÔNG TƯ VỀ VIỆC PHỔ BIẾN VÀ TIẾN HÀNH CHÍNH SÁCH VÀ THỂ LỆ MIỄN GIẢM CHO NHỮNG RUỘNG BỊ ÚNG THỦY BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy

Ban hành: 29/08/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

44

Thông tư 10-NN/TT năm 1961 quy định quyền lợi cho học sinh trường công nhân cơ khí nông nghiệp do Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10-NN/TT Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1961 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI CHO HỌC SINH TRƯỜNG CÔNG NHÂN CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP Qua thời gian thi hành các chế độ đãi ngộ cho học sinh trường công nhân

Ban hành: 29/06/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

45

Thông tư 41-TC/NN năm 1959 giải thích Nghị định 375-TTg về thuế nông nghiệp đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-TC/NN Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 1959 THÔNG TƯ GIẢI THÍCH NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 375-TTG CỦA THỦ TƯỚNG PHỦ VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 03/11/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

46

Thông tư 40-TC/NN năm 1959 hướng dẫn thi hành biện pháp thu thuế nông nghiệp đối với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40-TC/NN Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1959 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁCH THI HÀNH BIỆN PHÁP THU THUẾ NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI HỢP

Ban hành: 27/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

47

Thông báo 26BKH/NN kết luận cuộc họp bàn về chương trình phát triển chế biến gỗ và lâm sản đến năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26 BKH/NN Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2001 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN

Ban hành: 02/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2013

48

Thông tư 721-TCTK/NN-1967 quy định phương pháp tính năng suất lúa và hoa màu lương thực bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác (hécta) trong một năm do Tổng cục Thông kê ban hành

TỔNG CỤC THỐNG KÊ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 721-TCTK/NN Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 1967 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH NĂNG SUẤT LÚA VÀ HOA MÀU LƯƠNG THỰC BÌNH QUÂN TRÊN MỘT ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH CANH TÁC (HÉCTA) TRONG MỘT NĂM Mấy năm

Ban hành: 07/08/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

49

Thông tư 133-TCTK/NN-1969 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tính năng suất lúa và lương thực bình quân trên một đơn vị diện tích (hécta) canh tác trong một năm do Tổng cục Thống kê ban hành

nhận được thông tư số 721-TCTK/NN của Tổng cục Thống kê, hầu hết các tỉnh đã khẩn trương mở hội nghị đại biểu các ngành liên quan, đại biểu Ủy ban hành chính các huyện để phổ biến nội dung thông tư và hướng dẫn cụ thể cách tính toán cho cấp dưới. Một số địa phương còn in thông tư gửi tới xã, hợp tác xã nông nghiệp để phổ biến rộng rãi cho cán bộ

Ban hành: 12/02/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

50

Thông tư 18-NN-TT năm 1961 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 398-TTg về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật của các ngành Nông lâm, Thủy sản do Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-NN-TT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1961 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 398-TTG NGÀY 09-10-1961 CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA CÁC NGÀNH NÔNG LÂM,

Ban hành: 06/11/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

51

Thông tư 18-NN/TT năm 1961 về việc trang bị phòng hộ cho đội bảo vệ kinh tế Học viện nông lâm và đội lưu động sửa chữa máy kéo xưởng 250 do Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-NN/TT Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 1961 THÔNG TƯ VỀ VIỆC TRANG BỊ PHÒNG HỘ CHO ĐỘI BẢO VỆ KINH TẾ HỌC VIỆN NÔNG LÂM VÀ ĐỘI LƯU ĐỘNG SỬA CHỮA MÁY KÉO XƯỞNG 250 Hiện nay Học viện có đội bảo vệ

Ban hành: 13/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

52

Thông tư 022-NN/TT năm 1961 quy định nhiệm vụ cụ thể và chế độ công tác cho các phòng kiểm dịch thực vật ở các khu, tỉnh, thành do Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 022-NN/TT Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1961 THÔNG TƯ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC CHO CÁC PHÒNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT Ở CÁC KHU, TỈNH, THÀNH Kính gửi: Ủy

Ban hành: 27/12/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

53

Điều lệ tạm thời số 276-BTC-NN về thuế nông nghiệp ở miền núi (vùng chưa thành lập Khu tự trị)do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 276-BTC-NN Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 1956 ĐIỀU LỆ TẠM THỜI VỀ THUẾ NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NÚI (VÙNG CHƯA THÀNH LẬP KHU TỰ TRỊ Điều 1. – Điều lệ chi tiết này căn cứ vào bản điều lệ tạm thời thuế nông

Ban hành: 27/09/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

54

Công điện số 1169/CP-NN về mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1169/CP-NN Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1999 Thủ tướng Chính phủ điện - Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc

Ban hành: 04/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

55

Thông báo số 6754/VPCP-NN về đính chính nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6754/VPCP-NN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 200/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

56

Quyết định 27-NN/QĐ năm 1961 về việc mở rộng Nhà xuất bản nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27-NN/QĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MỞ RỘNG NHÀ XUẤT BẢN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn cứ nghị quyết Hội đồng Chính phủ hạ tuần tháng 4/1960 tổ chức Bộ

Ban hành: 24/08/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

57

Quyết định 03-NN/QĐ năm 1960 về việc chuyển Trường bổ túc trung cấp nông lâm Nghệ An thành Trường trung cấp nông lâm Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03-NN/QĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1960 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG BỔ TÚC TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHỆ AN THÀNH TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHỆ AN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn cứ Quyết

Ban hành: 23/07/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

58

Quyết định 05-NN/QĐ năm 1961 về điều lệ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bộ Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05-NN/QĐ Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT BỘ NÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn cứ nghị

Ban hành: 22/02/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

59

Chỉ thị 016-NN/CT năm 1961 về nhiệm vụ công tác quản lý ruộng đất ở địa phương do Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 016-NN/CT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1961 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT Ở ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi: Ủy ban hành chính các khu tự trị, các thành phố, các tỉnh, khu

Ban hành: 16/03/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

60

Quyết định 33-NN/QĐ năm 1970 về việc ấn định những chức danh nghề nghiệp thuộc các cơ sở Bộ Nông nghiệp được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-NN/QĐ Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH NHỮNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ SỞ BỘ NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn

Ban hành: 02/05/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ