Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thong tu 54/bo nn & ptnt "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 8275 văn bản

41

Chỉ thị 016-NN/CT năm 1961 về nhiệm vụ công tác quản lý ruộng đất ở địa phương do Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 016-NN/CT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1961 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT Ở ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi: Ủy ban hành chính các khu tự trị, các thành phố, các tỉnh, khu

Ban hành: 16/03/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

42

Quyết định 33-NN/QĐ năm 1970 về việc ấn định những chức danh nghề nghiệp thuộc các cơ sở Bộ Nông nghiệp được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-NN/QĐ Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 1970 QUYẾT ĐỊNH ẤN ĐỊNH NHỮNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THUỘC CÁC CƠ SỞ BỘ NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn

Ban hành: 02/05/1970

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

43

Quyết định 35-NN/QĐ năm 1961 về việc trả phụ cấp và trang bị cho cán bộ làm nhiệm vụ chẩn đoán ở Vụ chăn nuôi và ở các trạm kiểm dịch do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-NN/QĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1961 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRẢ PHỤ CẤP VÀ TRANG BỊ CHO CÁN BỘ LÀM NHIỆM VỤ CHẨN ĐOÁN Ở VỤ CHĂN NUÔI VÀ Ở CÁC TRẠM KIỂM DỊCH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

Ban hành: 25/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

44

Quyết định 22-NN/QĐ năm 1962 về việc thành lập các trạm kiểm dịch động vật tại các tỉnh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-NN/QĐ Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1962 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT TẠI CÁC TỈNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 152-CP ngày 05-10-1961 của Hội

Ban hành: 24/05/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

45

Điện khẩn số 441/TTg-NN về việc chỉ thị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 441/TTG-NN Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ điện: - Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; - Các bộ: nông nghiệp và phát

Ban hành: 17/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

46

Quyết định 402-NN/QĐ năm 1966 về việc ban hành bản quy định tam thời về việc sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật các loại động cơ Đi-ê-den công suất nhỏ dùng trong hợp tác xã nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:402-NN/QĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TAM THỜI VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG KỸ THUẬT CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ

Ban hành: 28/07/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

47

Chỉ thị 34-NN/CT năm 1960 về tăng cường công tác lãnh đạo các trại thí nghiệm địa phương do Bộ Nông Nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34-NN/CT Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1960 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TRẠI THÍ NGHIỆM ĐỊA PHƯƠNG Kính gửi: - Ô. Chủ tịch Ủy ban hành chính các

Ban hành: 06/12/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

48

Chỉ thị 13-NN/CT năm 1961 thi hành các chủ trương và biện pháp toàn diện để tiến tới chủ động phòng bệnh dịch tả lợn do Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13-NN/CT Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1961 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THI HÀNH CÁC CHỦ TRƯƠNG VÀ BIỆN PHÁP TOÀN DIỆN ĐỂ TIẾN TỚI CHỦ ĐỘNG

Ban hành: 21/02/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

49

Chỉ thị 18-NN-CN về điều tra cơ bản chăn nuôi thú y do Bộ Nông nghiệp ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 18-NN-CN Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 1964 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐIỀU TRA CƠ BẢN CHĂN NUÔI THÚ Y Trong mấy năm qua ta đã điều tra một số giống gia súc chính, cùng với thức ăn và dịch bệnh gia súc tại

Ban hành: 04/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

50

Chỉ thị 20-NN-CT năm 1962 về việc chấn chỉnh và xây dựng trạm truyền giống gia súc bằng thụ tinh nhân tạo do Bộ Nông nghiệp ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-NN-CT Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 1962 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VÀ XÂY DỰNG TRẠM TRUYỀN GIỐNG GIA SÚC BẰNG THỤ TINH NHÂN TẠO Kính gửi: - Ủy ban hành chính các khu,

Ban hành: 31/10/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

51

Công điện 1534/TTg-NN về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1534/TTg-NN Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2007

52

Công điện số 803/CP-NN về mưa, lũ lớn xảy ra trên diện rộng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 803/CP-NN Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 1999 CÔNG ĐIỆN Thủ tướng Chính phủ điện - Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, - Bộ nông nghiệp và phát

Ban hành: 31/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

53

Công điện 1130/CP-NN về việc dịch cúm gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1130/CP-NN Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2004 CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Bộ trưởng các Bộ, cơ

Ban hành: 12/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

54

Chỉ thị 08-TTg-NN năm 1965 về đẩy mạnh hơn nữa phong trào làm thủy lợi miền núi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hoặc trợ cấp một phần vốn. Về tổ chức thủy lợi huyện, xã và hợp tác xã: Mỗi huyện tùy theo địa thế rộng hoặc hẹp khác nhau, sẽ được tổ chức một Phòng Thủy lợi giao thông, gồm có từ 6 đến 8 cán bộ kỹ thuật chuyên trách công tác thủy lợi, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban hành chính huyện. Mỗi xã thành lập Ban Thủy lợi xã, gồm có đại diện

Ban hành: 27/01/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

55

Công điện 420/CP-NN năm 2002 về việc tăng cường quản lý thuốc kháng sinh, hoá chất trong sản xuất kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 420/CP-NN Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2002 CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 420/CP-NNNGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2002 Kính gửi - Các Bộ: Thuỷ sản, Thương mại, Ngoại

Ban hành: 19/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

56

Công điện số 1686/TTG-NN về phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1686/TTG-NN Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 CÔNG ĐIỆN VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ CÚM A (H5N1) Thủ tướng Chính phủ điện: - Chủ tịch Uỷ ban nhân

Ban hành: 01/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

57

Chỉ thị 72-TTg-NN năm 1964 về đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi hai năm do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 72-TTG-NN Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1964 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO LÀM THỦY LỢI HAI NĂM Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ ngày 16-07-1964, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 23/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

58

Chỉ thị 73-TTg/NN năm 1966 về mở rộng trang bị cơ khí nhỏ cho hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

sửa chữa được những hư hỏng thông thường. Để bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như về số lượng công nhân điều khiển máy, các địa phương cần tự tổ chức trường, lớp để đào tạo, Bộ Công nghịêp nặng cần có kế hoạch giúp đỡ các địa phương về việc cung cấp và bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra chương trình và nội dung giảng dạy. Việc đào tạo công nhân nên lựa

Ban hành: 03/05/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

59

Chỉ thị 04-TTg-NN về đẩy mạnh công tác trồng cây và phát động Tết trồng cây năm 1965 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04-TTg-NN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 1965 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRỒNG CÂY VÀ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY 1965 Hiện nay nhu cầu về gỗ, nứa, củi và các loại lâm sản khác phục vụ cho

Ban hành: 09/01/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

60

Chỉ thị 74-TTg/NN năm 1967 về việc phát triển nuôi tằm thầu dầu, lá sắn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-TTG/NN Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1967 CHỈ THỊ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN NUÔI TẰM THẦU DẦU, LÁ SẮN Việc nuôi tằm thầu dầu, lá sắn có giá trị kinh tế lớn. Tơ tằm thầu dầu, lá sắn thuộc loại tơ

Ban hành: 10/05/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status