Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thong tu 86 huong dan mau bang bieu thanh toan xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 127 công văn

1

Công văn 542/NHNN-CSTT báo cáo không phát sinh chỉ tiêu, mẫu biểu thống kê do Ngân hàng Nhà nước ban hành

xác danh sách và mã đơn vị báo cáo trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê tại đơn vị. 4.3. Cục Công nghệ tin học ngân hàng có trách nhiệm xây dựng, cài đặt chương trình phần mềm truyền, nhận và khai thác báo cáo không phát sinh, hướng dẫn sử dụng cho các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; đảm bảo việc

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

2

Công văn 102/VTLTNN-NVĐP năm 2004 về danh mục mẫu thành phần tài liệu tiêu biểu thuộc diện nộp lưu vào Lưu trữ huyện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

đạo, hướng dẫn các Lưu trữ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) xây dựng Danh mục thành phần tiêu biểu thuộc diện nộp lưu của từng huyện cụ thể. Trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Văn thư và Nhà nước bằng văn bản, hoặc trao đổi qua số 04.8327007.

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

3

Công văn số 2508/BXD-VP về việc công bố mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, sau đây viết tắt là TT06). 5.3.3 Thời hạn thanh toán Trừ trường hợp có quy định khác với Khoản 9.4 [Khiếu nại của Chủ đầu ], sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo qui định của hợp đồng Chủ đầu sẽ

Ban hành: 26/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

4

Công văn 4225/BTC-KHTC quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, thanh và quyết toán vốn đầu do Bộ Tài chính ban hành

nước, Chế độ kế toán áp dụng cho Chủ đầu , Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại văn bản này. Chủ đầu có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán vốn đầu năm theo đúng biểu mẫu (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về kế hoạch và số vốn đã thanh toán) kèm theo thuyết minh, gửi cơ quan cấp trên được phân

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

5

Công văn số 1066/BXD-KTXD về việc công bố mẫu hợp đồng vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số (Quyết định số

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2008

6

Công văn số 99/BXD-KTTC về việc công bố mẫu hợp đồng vấn quản lý dự án (PMC) do Bộ Xây dựng ban hành

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ kết quả lựa chọn Nhà thầu tại văn bản số (Quyết định số …) PHẦN 2 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ ĐẦU Hôm nay, ngày….tháng….năm…..tại (Địa

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

7

Công văn 1550/KBNN-KSC năm 2014 hướng dẫn kiểm soát thanh toán vốn Chương trình 135 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT- KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 của Liên bộ Ủy ban Dân tộc - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và Đầu - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT) về hướng dẫn

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

8

Công văn 11103/BTC-CST năm 2013 xin ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

loại bỏ xơ, sợi ngắn) và các hình thức bảo quản thông thường khác gồm bảo quản bằng khí sunfurơ, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến hướng dẫn về sản phẩm được xác định là sơ chế thông thường và đã chế biến tại dự thảo Thông tư như sau: (i) Các hình thức xác định là sơ chế

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

9

Công văn số 1779/BXD-VP về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Khảo sát Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nơi nhận: - Như trên - Văn phòng Quốc hội - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước; - Cơ quan TW của các

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2007

10

Công văn 2636/BHXH-DVT hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong thanh toán bảo hiểm y tế theo Thông tư 49/2011/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

chi phí thuốc thanh toán BHYT với cơ sở KCB. Để thống nhất việc ghi chép chi phí vị thuốc YHCT, BHXH Việt Nam điều chỉnh hướng dẫn ghi chép tại cột (4) Mẫu số 20/BHYT đối với vị thuốc YHCT như sau: cơ sở KCB ghi số thứ tự trong danh mục thuốc của Bộ Y tế (Cột I, Phụ lục 1, Thông tư số 12/2010/TT-BYT)+Nguồn gốc của thuốc (B/N)+Tình trạng dược

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2012

11

Công văn 17483/BTC-ĐT thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 9 tháng năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Bộ Tài chính thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Ban hành: 01/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2014

12

Công văn 4227/BKH-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

854/CT-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu xin gửi đến Quý cơ quan Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (bao gồm các phụ lục và mẫu biểu báo cáo kèm theo). Để thực hiện tiết kiệm chi

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2010

13

Công văn 4223/BTC-KHTC hướng dẫn thực hiện công việc bàn giao khi thực hiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng nội bộ ngành do Bộ Tài chính ban hành

số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định

Ban hành: 30/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

14

Công văn 4106/BKHĐT-TH về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu xin gửi đến Quý cơ quan Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 (bao gồm các phụ lục và mẫu biểu báo cáo kèm theo). Theo

Ban hành: 24/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2011

15

Công văn 19119/BTC-KBNN năm 2015 hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

tại Phụ lục V của Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/1/2013 và các Mẫu biểu theo Phụ lục II của công văn này. III. Tổ chức thực hiện Thủ trưởng CQTC và KBNN các cấp có trách nhiệm nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên đây và các văn bản khác quy định chế độ khóa sổ kế toán đã ban hành để triển khai, tổ chức thực hiện khóa sổ kế toán năm

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

16

Công văn số 3300/BNV-VP về việc trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội do Bộ Nội vụ ban hành

172/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 2.3. Hiện nay, các Bộ chức năng đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, để bảo đảm tính

Ban hành: 16/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2008

17

Công văn Hướng dẫn lập hồ sơ dự án đầu

đúng các mẫu trong bản hướng dẫn này, để việc thẩm định được thuận lợi. Trong khi sử dụng nếu có gì cần làm rõ thêm, đề nghị các chủ đầu liên hệ với Vụ Thẩm định dự án thuộc Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và đầu . Nguyễn Mại (Đã ký) MẪU D1 ĐƠN XIN PHÉP HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SƠ HỢP ĐỒNG

Ban hành: 22/09/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/02/1995

Cập nhật: 20/03/2008

18

Công văn 18521/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 210/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2014; Nghị quyết số 01/NQ-CP

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

19

Công văn 17660/BTC-KBNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2013 trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

phương được chuyển sang năm sau sử dụng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/12/2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. 2.3.3. Đối với số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN Đến hết ngày 31/12/2013 số dư tài khoản tiền

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

20

Công văn số 118/TCT-DTTT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách trên các báo cáo kế toán thuế từ 1/1/2007

thống chỉ tiêu giao dự toán thu nội địa năm 2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện việc chuyển đổi và sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu trên các báo cáo kế toán thuế như sau: 1. Chuyển đổi hệ thống chỉ tiêu các khoản phí và lệ phí: cách chuyển đổi từ hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (MLNS) hiện hành sang hệ thống MLNS mới

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status