Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thong tu 86 huong dan mau bang bieu thanh toan xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 71995 công văn

1

Công văn 86/BTTTT-CBC tuyên truyền thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

nghiêm cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng từ ngày 01/01/2010 như đã nêu trên. Chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện xây dựng và tổ chức các chương trình hoạt động tuyên truyền về tác hại của thuốc lá ở địa bàn cơ sở. 2. Thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, qua theo dõi, các cơ quan báo chí

Ban hành: 12/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2010

2

Công văn 86/BXD-KTXD hướng dẫn áp dụng Thông tư 03/2008/TT-BXD và 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/BXD-KTXD V/v hướng dẫn áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD và Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

3

Công văn 86/BCĐTKHP1992 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp do Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 ban hành

cáo. Bảo đảm thời hạn gửi báo cáo tổng kết của bộ, ngành, địa phương mình và các báo cáo chuyên đề được phân công thực hiện tới Bộ pháp và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp trước ngày 15 tháng 12 năm 2011 để xây dựng và Báo cáo tổng kết của Chính phủ. 4. Bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, đúng định hướng, đúng

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

4

Công văn 86/BXD-KTXD về giá cước hàng siêu trường siêu trọng do Bộ Xây dựng ban hành

toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của Nhà nước có liên quan;. 3. Trong một số trường hợp vận chuyển các bên có thể căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình để tính giá vận chuyển vật

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2011

5

Công văn số 86/BXD-KTXD về việc áp dụng hệ số điều chỉnh vấn xây dựng công trình do Bộ xây dựng ban hành

và Nông thôn tỉnh Quảng Nam Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 98/CV-HCTH ngày 28/5/2008 của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn tỉnh Quảng Nam về áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí vấn xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công

Ban hành: 26/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2008

6

Công văn số 86/BXD-VP về việc điều chỉnh tên bộ ấn phẩm "Toàn cảnh ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn đầu hội nhập WTO" do Bộ Xây dựng ban hành

Cng ho x hi ch ngha Vit nam BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 86/BXD-VP V/v: Điều chỉnh tên bộ ấn phẩm "Toàn cảnh ngành Xây dựng Việt Nam giai đoạn đầu hội nhập WTO”

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

7

Công văn 86/TANDTC-TĐKT về góp ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

đua, khen thưởng trong ngành Tòa án nhân dân. Dự thảo này đã được đưa lên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao để các đơn vị nghiên cứu, góp ý. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Toà án nhân dân đề nghị các đồng chí giành thời gian nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen

Ban hành: 10/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

8

Công văn 86/BXD-KTQH hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 86/BXD-KTQH V/v hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2011 Kính

Ban hành: 18/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

9

Công văn 86/BTP-KHTC về khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ pháp ban hành

BỘ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 86/BTP-KHTC V/v khảo sát, đánh giá tình hình đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở và kho vật chứng cơ quan THADS địa phương. Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

10

Công văn số 86/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 47/CV-BC của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ Trả lời Công văn số 47/CV-BC ngày 17/9/2008 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nhà Phú Thọ đề nghị hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê theo giá mới (Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2008

11

Công văn 86/BXD-QLN về cơ chế thực hiện dự án nhà ở trên địa bàn do Bộ Xây dựng ban hành

nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê được quy định như sau: a) Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

12

Công văn 86/BHXH-VP thông báo việc tiếp nhận văn bản để phát hành của đơn vị trực thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

quyền hạn: "Thẩm định về thể thức, quy trình, thủ tục, hồ sơ và nội dung: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ toàn ngành; văn bản gửi các Bộ, ngành hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Lãnh đạo ngành ký; văn bản giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, có tính chất phức tạp; các quy định, quy chế của ngành" Như

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

13

Công văn số 86-CV/BCSĐ về việc triển khai Đề án 165 do Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

về việc triển khai thực hiện kết luận tại Thông báo số 165-TB/TW ngày 27/6/2008 của Bộ Chính trị về Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước" (gọi tắt là "Đề án 165"), Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cụ thể như

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2008

14

Công văn số 86TCT/TS về việc lệ phí trước bạ đất và thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế tỉnh Bình Phước Trả lời công văn số 1395/CT-TH&DT ngày 3/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về lệ phí trước bạ đất và thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về lệ phí trước bạ: Căn cứ điểm 1, mục I Thông tư số 28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày

Ban hành: 10/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

15

Công văn 86/CV-NHNN7 về xuất nhập ngoại tệ tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

thông báo để các Ngân hàng được phép biết và phối hợp với các cơ quan Hải quan để thực hiện./. KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC Trần Minh Tuấn MẪU SỐ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 25/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2011

16

Công văn 595/KTNN-VP thông báo ban hành và đăng tải quy trình, đề cương, hướng dẫn, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán lên website Kiểm toán Nhà nước

trực thuộc KTNN đã tích cực, khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, đề cương, hướng dẫn, mẫu biểu hồ sơ kiểm toán trình Tổng KTNN ban hành (phụ lục kèm theo), cụ thể: 1. 04 Quy trình kiểm toán gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước, Dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

17

Công văn 542/NHNN-CSTT báo cáo không phát sinh chỉ tiêu, mẫu biểu thống kê do Ngân hàng Nhà nước ban hành

xác danh sách và mã đơn vị báo cáo trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê tại đơn vị. 4.3. Cục Công nghệ tin học ngân hàng có trách nhiệm xây dựng, cài đặt chương trình phần mềm truyền, nhận và khai thác báo cáo không phát sinh, hướng dẫn sử dụng cho các Vụ, Cục chức năng thuộc NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; đảm bảo việc

Ban hành: 16/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

18

Công văn 1426/STC-NS về thống nhất giá bán mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ do Sở Tài chính thành phố Cần Thơ ban hành

chuyên môn đặc thù phục vụ cho công tác chuyên môn của từng ngành. Để quản lý thống nhất giá bán các loại mẫu biểu, chứng từ nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau: 1. Những quy định chung: Mẫu biểu chứng từ nghiệp vụ chuyên môn là những mẫu biểu chứng từ mang tính chất đặc thù, phục

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

19

Công văn về việc hướng dẫn áp dụng biểu mẫu

cấp huyện Tại Công văn số 34/KHXX ngày 23-4-1997 của Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng hai biểu mẫu "Quyết định thi hành bản án hình sự" (biểu mẫu số 1a THA và biểu mẫu số 1b THA) và hai biểu mẫu "Quyết định thi hành quyết định hình sự giám đốc thẩm" (biểu mẫu số 1c THA và biểu mẫu số 1d THA) để thay thế biểu mẫu "Quyết định thi hành

Ban hành: 23/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

20

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

biểu mẫu từ A 2.1 đến A2.5 thuộc thẩm quyền của địa phương và biểu mẫu từ M14 đến M 21 hướng dẫn thủ tục hành chính trong hoạt động tôn giáo của các tổ chức, cá nhân tôn giáo. Biểu mẫu được xây dựng không thuộc loại mẫu điền hoàn chỉnh mà chỉ hướng dẫn theo nội dung Nghị định số 22/2005/NĐ-CP. Để tiện theo dõi và thực hiện thống nhất, Ban

Ban hành: 28/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ