Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thong tu 86 huong dan mau bang bieu thanh toan xay dung "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118385 văn bản

1

Thông tri số 01-TT/TU về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Tuất và những ngày lễ lớn trong năm 2006 do Thành ủy Hà Nội ban hành

tiền, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, các nguồn tài trợ để hưởng, biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng quy định của Nhà nước. - Tổ chức mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm 76 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trang trọng, thiết thực, tiết kiệm theo kế hoạch của Thành phố và hướng dẫn của Trung ương. -

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

trưởng thôn, tổ trưởng dân phố theo tinh thần Thông báo số 02-TB/TU ngày 29/12/2005 của Thành ủy Hà Nội. Để việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo chống tham nhũng, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

3

Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành

giao thông tĩnh cho phù hợp với giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai. Trước mắt, tập trung vào việc đầu tư xây dựng các tiêu chí còn thiếu để Thị xã Cao Bằng đạt đô thị loại III vào năm 2010. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ ý kiến phát biểu và kết luận tại hội nghị, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu, hoàn chỉnh

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

4

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Công văn số 176-CV/TU ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành ủy; qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của ban

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

5

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

báo, đài thành phố tăng cường xây dựng các phóng sự, chuyên mục tuyên truyền về các gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác và phổ biến các biện pháp cho người dân để tham gia phòng chống tội phạm hình sự; không cường điệu, thổi phồng khi đưa tin gây bức xúc về sự bất ổn trị an trong nhân dân

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

6

Kết luận 83-KL/TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW "về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến" do Ban Bí thư ban hành

thưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị phải coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, làm tốt nhiệm vụ hàng ngày của mình, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ "Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua".

Ban hành: 30/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

7

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

dân được đào tạo, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến để phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống văn minh, hạnh phúc; chú trọng giải quyết việc làm, giảm dần khoảng cách thu nhập, hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và thành thị. - Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

8

Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

trình đưa khám, chữa bệnh BHYT về y tế cơ sở; rà soát và bổ sung các điều kiện đăng ký thăm khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực. Đầu tư xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của BHYT toàn dân. MTTQ Thành phố, các tổ chức

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

9

Quyết định 1548/1999/QĐ-TU về Quy chế đánh giá cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận dân chủ, kết luận theo đa số, công khai đối với cán bộ được đánh giá. Điều 3: Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá cán bộ: 1- Bản thân cán bộ tự đánh giá (bằng văn bản). 2- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ. 3- Cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, công

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Quyết định 1547/1999/QĐ-TU về Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

CHUNG Điều 1: Việc bổ nhiệm cán bộ phải tuân thủ các nguyên tắc: 1- Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. 2- Tập thể lãnh đạo ở các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định một cách dân chủ trên cơ sở phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 3-

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Chỉ thị 17-CT/ năm 2007 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

12

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 8/6/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố từng bước đi vào nền nếp. Việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai ngày càng có hiệu quả, cơ bản đáp ứng

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

13

Thông báo số 49-TB/TU về việc kết luận Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

viên và nhân dân Thủ đô hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương và những việc Thành phố đã và đang làm; đánh giá đúng những kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót của Thành phố. - Xây dựng, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý, điều hành hoạt động của chính quyền các cấp. - Xây

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

14

Quyết định 449/2006/QĐ-TU về Quy chế hoạt động của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố ban hành

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 18/6/2002 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố”. Căn cứ Quyết định số 300-QĐ-TU ngày 3/4/2006 của Thành ủy Hà Nội về kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện QCDC

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

15

Thông tư 86-BNT/HQ năm 1961 quy định thủ tục giám sát và quản lý của Hải quan do Bộ Ngoại Thương ban hành.

BỘ NGOẠI THƯƠNG ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86-BNT/HQ Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1961 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ CỦA HẢI QUAN Thi hành

Ban hành: 20/11/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

16

Thông tư 86/2003/TT-BTC hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

dụng Thông tư này là các công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, bao gồm: công ty cổ phần được chuyển từ doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần thành lập mới. 2. Cổ phiếu của công ty cổ phần là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ để xác nhận quyền sở hữu 1 hoặc một số cổ phần của các cổ đông góp vốn trong

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2011

17

Thông báo số 02-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của Thành phố Hà Nội năm 2005 do Thành ủy Hà Nội ban hành

tính chủ động của mặt trận và các tổ chức thành viên; xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh. 3. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Mặt trận Tổ quốc Thành phố tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cơ sở để có những kiến nghị, đề xuất với Trung

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Kế hoạch 86/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

tính tuyên truyền giáo dục, hiệu quả thiết thực, tác động sâu đến ý thức xây dựng của người dân trên địa bàn, tạo không khí thi đua sôi nổi từ cơ sở. II. NỘI DUNG 1. Công tác tuyên truyền: Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, khẩu hiệu, các tờ rơi, tờ gấp, băng zôn, pa nô về nội dung công tác giữ

Ban hành: 21/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2010

19

Thông tư 86/2006/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương do Bộ Tài chính ban hành

rừng, Chương trình 135 giai đoạn II báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. Riêng đối với quyết toán vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

20

Thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu và vốn sự nghiệp có tính chất đầu thuộc nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

cho công tác tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng phải có dự toán được duyệt; giấy đề nghị thanh toán vốn đầu hoặc tạm ứng (nếu có) và chứng từ chuyển tiền. Đối với công tác đền bù, bồi thường hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình (bao gồm cả xây dựng nhà di dân giải phóng mặt bằng): việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ