Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" thong tu 76/2006/TTLT-BQP-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12958 công văn

1

Công văn 72/2004/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc thực hiện Thông tư 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC

động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 388). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, Bộ pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-BQP-BTC ngày 25/03/2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 388 này (sau đây gọi tắt là

Ban hành: 21/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

2

Công văn 4669/BTP-TTLLTPQG thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch pháp do Bộ pháp ban hành

BỘ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4669/BTP-TTLLTPQG V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi,

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2013

3

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5039/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

4

Công văn 76/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 76/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

5

Công văn 76/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/TCT-CS V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

6

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5089/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1999 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5089/TCHQ-KTTT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 2395/1999/TTLT-BQP

Ban hành: 11/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

7

Công văn 69-TC/VP năm 2000 đính chính Thông tư liên tịch 19/2000/TTLT/BTC-BQP do Bộ Tài chính ban hành

LIÊN TỊCH SỐ 19/2000/TTLT/BTC-BQP Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Do sơ suất trong khâu in soát, tại mục 1.4 phần II (trang 3) của Thông tư Liên tịch Bộ

Ban hành: 24/04/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

8

Công văn số 1896/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc cho phép nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng theo Quyết định số 69/2006/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu và thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực việc nhập khẩu ôtô dưới 16 chỗ

về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu và thông tư liên tịch số: 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 hướng dẫn thực việc nhập khẩu ôtô dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn triển khai thực hiện như sau: I. ĐỊA ĐIỂM, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN KHI NHẬP KHẨU. 1. Chi cục Hải quan cửa khẩu và

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Công văn 76/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại theo Thông tư 196/2012/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/TCHQ-CCHĐH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 196/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

10

Công văn số 225/2005/KHXX về việc hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 225/2005/KHXX V/v hiệu lực của Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Ban hành: 18/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2007

11

Công văn 1911/CHK triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA do Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1911/CHK V/v triển khai thực hiện Thông liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2000

Ban hành: 25/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

12

Công văn 20542/QLD-KD năm 2014 giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP do Cục Quản lý Dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20542/QLD-KD V/v giám định chất ma túy theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 Hà

Ban hành: 25/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

13

Công văn 2405/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 07/2000/TTLT-BCA-BTC

- Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố Ngày 10/4/2000 Bộ Công an và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2000/TTLT-BCA-BTC về việc hướng dẫn Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ an ninh không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).Căn cứ quy định tại Điểm 2 của Thông tư, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Ban hành: 29/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

14

Công văn 76/BXD-QLN trả lời Công ty TNHH vấn, Đầu N.T.K. do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 76/BXD-QLN V/v: Trả lời Công ty TNHH vấn, Đầu N.T.K. Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH vấn-Đầu

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2010

15

Công văn 20/BCA(V19 năm 2005 đính chính Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Bộ Công An ban hành

01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP NGÀY 23/11/2004 Ngày 23 tháng 11 năm 2004, Bộ Công an, Toàn án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ pháp đã ký Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Do sơ xuất trong việc lấy số văn

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

16

Công văn 2718/BQP-VP năm 2011 đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP về việc ban hành Chương trình Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2718/BQP-VP V/v đính chính nội dung Thông tư 176/2011/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 07/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2014

17

Công văn 76/BXD-KTXD về chi phí vấn lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 76/BXD-KTXD V/v: Chi phí vấn lập quy hoạch xây dựng. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2011 Kính gửi: Công ty cổ phần Geleximco số

Ban hành: 30/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

18

Công văn số 76/BXD-KTXD về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 76/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn quản lý chi phí đầu xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2009

19

Công văn 3580/BHXH-CSYT hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC về quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3580/BHXH-CSYT V/v: hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

20

Công văn số 1342/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1342/LĐTBXH-KHTC V/v Hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Hà

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ