Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thong tu 153 ve su dung hoa don "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 118968 văn bản

1

Sắc lệnh số 153 về việc sát nhập kinh thành Nội vào thành phố Thuận Hoá do chủ tịch Chính phủ ban hành

đơn vị hành chính hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị ấy, Chiểu lệ luật hiện hành về đất Quan Phòng, Chiểu đề nghị của Bộ trưởng bộ Nội vụ, Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận, RA SẮC LỆNH: Điều thứ 1- Nay sát nhập Kinh Thành Nội vào thành phố Thuận Hoá. Điều thứ 2- Việc quản trị và sử dụng đất Quan Phòng thuộc Kinh Thành

Ban hành: 13/08/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

2

Thông tri số 01-TT/TU về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức đón Tết Nguyên Đán Bính Tuất và những ngày lễ lớn trong năm 2006 do Thành ủy Hà Nội ban hành

THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01-TT/TU Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 THÔNG TRI VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH TUẤT VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2006 Thực hiện

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

truyền, phổ biến đến người dân, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, nhất là việc: “Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được giao theo quy định của Nhà nước cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

4

Thông báo số 44-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

THÀNH ỦY HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-TB/TU Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2006 Ngày

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

5

Thông báo số 49-TB/TU về việc kết luận Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 của Thành ủy Hà Nội

không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy tối đa hiệu quả của các kênh tuyên truyền; bảo đảm thông tin sâu rộng, phủ kín địa bàn dân cư. 3. Để công tác phối hợp tuyên truyền đạt hiệu quả cao, thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, các đơn vị cần thực hiện một số công việc sau: 3.1. Ban Tuyên giáo

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

6

Thông báo 40-TB/TU hội nghị lần thứ 7 Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Tỉnh ủy Cao Bằng ban hành

quá trình đầu cần đảm bảo cân đối, hài hòa, đồng bộ giữa khu đô thị mới Đề Thám với khu Thị xã hiện tại. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị mới phải vừa hiện đại, đồng bộ, vừa hài hòa với thiên nhiên, hạn chế san gạt mặt bằng để tận dụng tối đa địa hình và cảnh quan tự nhiên; nghiên cứu xem xét thêm quy mô, địa điểm bố trí hệ thống

Ban hành: 06/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

7

Chương trình 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 – 2015 do Thành ủy Hà Nội ban hành

: 100% số xã có trạm y tế (trong đó 77,6% trạm y tế xã có bác sỹ). Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu nâng cấp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực nông thôn. Công trình nhà văn hóa, sân vận động thể thao ở nhiều nơi được đầu xây dựng khang trang, sạch đẹp. Công tác vệ sinh môi trường bước đầu đã được quan

Ban hành: 29/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

8

Chỉ thị 04-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân - Chỉ đạo sơ kết, kiểm điểm, đánh giá sâu việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2002 của chính phủ về các

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

9

Thông báo số 02-TB/TU về việc kết luận của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND xã, phường, thị trấn bầu và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố của Thành phố Hà Nội năm 2005 do Thành ủy Hà Nội ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THÀNH ỦY ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02-TB/TU Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VIỆC LẤY PHIẾU TÍN NHỆIM ĐỐI VỚI

Ban hành: 29/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

10

Chỉ thị 05-CT/TU năm 2007 về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành

chuyển hóa cơ bản các tuyến, địa bàn phức tạp về tội phạm, ma túy, mại dâm; việc triển khai thực hiện đề án “Tổ chức quản lý và dạy nghề cho người sau cai nghiện”, kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện..., đạt nhiều kết quả thiết thực, qua đó từng bước kéo giảm phạm pháp hình sự hàng năm (từ năm 2000 trở về trước, hàng năm có

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2007

11

Kết luận 83-KL/TU tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW "về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến" do Ban Bí thư ban hành

đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo sự tiến bộ rõ rệt về phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiến hành

Ban hành: 30/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

12

Chỉ thị 17-CT/ năm 2007 tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới do Ban Bí thư ban hành

hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tưởng trong từng thời kỳ, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, sự thống nhất tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội... Tuy nhiên, việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác tuyên truyền miệng và

Ban hành: 15/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

13

Nghị định 153-HĐBT năm 1982 về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1982 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 153-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ SĨ QUAN DỰ BỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

14

Chỉ thị 153-CP năm 1966 về đẩy mạnh công tác mẫu giáo nhằm giáo dục tốt các cháu,góp phần giải phóng phụ nữ, phục vụ sản xuất và chiến đấu chống Mỹ cứu nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 1966 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MẪU GIÁO NHẰM GIÁO DỤC TỐT CÁC CHÁU,GÓP PHẦN

Ban hành: 12/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

15

Nghị định 153-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ Y TẾ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7

Ban hành: 05/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

16

Thông tri 07-TT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới do Thành ủy Hà Nội ban hành

nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT. 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc nợ đọng tiền đóng BHYT, lạm dụng hoặc trục lợi từ BHYT, hiện tượng sách nhiễu nhân dân trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT. Đẩy mạnh

Ban hành: 29/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

17

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

18

Quyết định 1547/1999/QĐ-TU về Quy chế bổ nhiệm cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

nhân sự từ nơi khác: a- Cán bộ đứng đầu, các thành viên lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu. b- Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau: - Gặp cán bộ được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác. - Làm việc với Thường vụ cấp

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Quyết định 1548/1999/QĐ-TU về Quy chế đánh giá cán bộ do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

quyền cơ sở nơi cán bộ cư trú về tư cách công dân của bản thân và gia đình cán bộ. 3- Tập thể cấp ủy hoặc ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và thống nhất nhận xét, đánh giá. Điều 12: Thông báo và báo cáo nội dung nhận xét, đánh giá cán bộ: 1- Đại diện cấp ủy, tổ chức đảng hoặc người đứng đầu cơ quan,

Ban hành: 10/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Chỉ thị 01/2006/CT-TU về công tác phục vụ năm APEC 2006 của thành phố Hà Nội do Thành ủy Hà Nội ban hành

phục ùn tắc giao thông; tập trung giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người. 3. Chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt hoàn thành xây dựng các công trình trọng điểm, các cơ sở hạ tầng phục vụ tổ chức Năm APEC 2006. Tích cực chỉnh trang, vệ sinh sạch đẹp cảnh

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ