Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" thong tu 153 ve su dung hoa don "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4739 văn bản

1

Thông báo 153/TB-TCHQ năm 2015 kết quả phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu là chất hóa dẻo cao su do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2015

2

Nghị định 153-HĐBT năm 1982 về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1982 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 153-HĐBT NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1982 VỀ CHẾ ĐỘ SĨ QUAN DỰ BỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Ban hành: 08/09/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Chỉ thị 153-CP năm 1966 về đẩy mạnh công tác mẫu giáo nhằm giáo dục tốt các cháu,góp phần giải phóng phụ nữ, phục vụ sản xuất và chiến đấu chống Mỹ cứu nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 1966 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC MẪU GIÁO NHẰM GIÁO DỤC TỐT CÁC CHÁU,GÓP PHẦN

Ban hành: 12/08/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

4

Nghị định 153-CP năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ Y TẾ HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7

Ban hành: 05/10/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2007

5

Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau: Chương I HƯỚNG DẪN CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn bán

Ban hành: 28/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

6

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; Căn cứ Thông t­ư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hư­ớng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

7

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hoà Bình giai đoạn 2012-2020

khoảng 0,4 ha; - Điểm thứ : Khu đất thuộc dự án Khu dân cư Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình do Công ty Cổ phần Sudico Hoà Bình làm chủ đầu với diện tích khoảng 1,2 ha; d) Khu vực Trung Minh: Khu đất thuộc dự án Khu đô thị mới Trung Minh, xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình với diện tích khoảng 10 ha. 2. Về quy mô - Sử dụng hình

Ban hành: 05/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

8

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

làm cho văn hóa thấm sâu trong mỗi gia đình, qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về văn hóa; huy động các nguồn lực đầu , xây dựng và phát triển văn hóa. - Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu của dân tộc đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

9

Thông báo 153/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thực hiện Luật Đầu công và phê duyệt chủ trương đầu dự án cụ thể do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/TB-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

10

Thông báo số 153/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 22/02/2006 do Bộ Y tế ban hành

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153/TB-BYT Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI NGÀY 22/02/2006

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Quyết định 153/QĐ-UB năm 1993 xử lý hành vi vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự do tỉnh An Giang ban hành

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của HĐND Tỉnh An Giang tại kỳ họp thứ 14, UBND Tỉnh An Giang quy định cụ thể việc xử lý đối với một số hành vi vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Người nào vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS), tuyển chọn, gọi nhập ngũ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm

Ban hành: 05/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2014

12

Thông báo 153/VPCP-TB về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xóa đói giảm nghèo, Chương trình Tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/VPCP-TB Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2002 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ VẤN

Ban hành: 27/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

13

Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 153/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Căn cứ

Ban hành: 11/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

14

Thông báo 153/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tại hội nghị đánh giá công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản vùng Tây Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 153/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG, TRƯỞNG BAN CHỈ

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

15

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động của thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến 2030 theo Quyết định 2471/QĐ-TTg

vụ hoạt động xuất nhập khẩu, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật , nguyên liệu với doanh nghiệp sử dụng các loại máy móc, thiết bị và hàng hóa này. - Xây dựng giải pháp về hàng rào kỹ thuật nhằm hạn chế nhập khẩu sản phẩm, công nghệ lạc hậu. - Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu, kiểm

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2013

16

Quyết định 153/QĐ-BKHĐT năm 2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu ban hành

các quy định về Điều kiện đầu kinh doanh và quy định có liên quan để phù hợp với quy định của Luật Đầu , Luật Doanh nghiệp; tổ chức hoạt động đào tạo, truyền thông, phổ biến Luật; phối hợp với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu và các cơ quan liên quan rà soát, tập hợp, đề xuất phương án giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

17

Thông tư 153/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 81/2006/TT-BTC hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

18

Báo cáo 153/BC-BTP năm 2013 tổng kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 do Bộ pháp ban hành

hành Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2000 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 và nhiều văn bản liên tịch khác trong hướng dẫn một số quy định của Luật HN-GĐ để áp dụng thống nhất trong giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã ban hành nhiều văn bản của

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

19

Thông báo 153/TB-VPCP năm 2015 về Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 153/TB-VPCP Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

20

Thông báo số 153/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 153/TB-VPCP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ

Ban hành: 01/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status