Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" tcvn 4447-87 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1338 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:1987 về công tác đất - quy phạm thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4447:1987 NHÓM H CÔNG TÁC ĐẤT - QUY PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works –Codes for construction, check and accetance 1.  Quy định chung 4.1. Quy phạm này quy định những điều cần phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works - Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 87:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to - Kích thước

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 87-63 BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH TO KÍCH THƯỚC 1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh to phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này. Nếu kết cấu không yêu cầu đặc biệt dùng loại bulông theo kiểu trên thì có thể thay bằng bulông có đầu

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-87:2013 về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-87 - Yêu cầu cụ thể đối với các thiết bị điện gây choáng động vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-87 : 2013 IEC 60335-2-87 : 2007 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-87: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN GÂY CHOÁNG ĐỘNG VẬT Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-87: Particular requirements for electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5641:1991 về bể chứa bê tông cốt thép - Quy phạm thi công, nghiệm thu

TCVN 4447: 1988. Công tác đất. Quy phạm khi thi công và nghiệm thu” và “QPXD 79 : 1980. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác về nền móng”. Chú thích: Trường hợp bể chứa nằm trong các điều kiện đặc biệt như đất no nước, đất lún sụt và đất trương nở v.v… thì khi thiết kế thi công phải có dự kiến các biện pháp thi công đất trong các điều

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2368:1987 về tơ tằm dâu - Phương pháp đánh giá chất lượng tơ tằm cảm quan

bằng cách dùng tay kiểm tra 25 con tơ đã lấy mẫu theo TCVN 2367-87. 2.3. Các khuyết tật thuộc khâu chỉnh lý sẽ được tiếp tục phát hiện trong khi đánh ống 25 con tơ theo TCVN 2375-87. 2.4. Khi phát hiện thấy trong các con tơ và các bó tơ có những khuyết tật đã ghi trong bảng 2 của TCVN 2366-87 người kiểm nghiệm phải ghi vào biên bản.

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2052:1993 về Thiếc - Yêu cầu kỹ thuật

tích theo TCVN 2172-87; - Phương pháp xác định hàm lượng sắt theo TCVN 2173-87; - Phương pháp xác định hàm lượng antimon theo TCVN 2175-87; - Phương pháp xác định hàm lượng asen theo TCVN 2176-87; - Phương pháp xác định hàm lượng đồng theo TCVN 2177-87; - Phương pháp xác định hàm lượng bitmut theo TCVN 2179-87; - Phương pháp xác định hàm lượng chì

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4606:1988 về đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - quy phạm thi công và nghiệm thu

(2-3) Với n: số tuyến ống; l: khoảng cách giữa các tuyến, giá trị lấy trong bảng 9 phụ lục số 1 hoặc lấy theo thiết kế quy định. 3. Công tác đất 3.1. Công tác đất ngoài các điều quy định của chương này còn phải tuân theo TCVN 4447 : 1987 “Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu”. Chú thích: Đối với các công tác

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9226:2012 về Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Nối đất - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9226 : 2012 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI - NỐI ĐẤT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Agricultural, forestry and irrigation machines - Earthing - Technical requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN 9226:2012 được biên soạn dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn IEC 364 - 5 -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2616:2008 về Amoniac khan hoá lỏng sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng nước - Phương pháp thể tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2616 : 2008 AMONIAC KHAN HÓA LỎNG SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH Liquefied anhydrous ammonia for industrial use - Determination of water content - Volumetric method Lời nói đầu TCVN 2616 : 2008 và TCVN 8005 : 2008 thay thế TCVN 2616 : 1993.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1976:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng - quy định chung

cất 2 lần. Kiểm tra lại độ sạch của dụng cụ bằng cách lắc với dung dịch dithizon loãng (nồng độ 0,002%). Nếu dung dịch dithizon vẫn xanh thì dụng cụ đã sạch. Tráng lại bằng nước cất trước khi dùng. Các dung dịch chuẩn cần dùng lâu dài thì nên bảo quản trong bình polyetylen. 8. Lấy mẫu theo TCVN 4409-87. 9. Chuẩn bị mẫu theo

Ban hành: 24/11/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4402:1987 về đất trồng trọt - Phương pháp xác định pHH2O

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4402 – 87 ĐẤT TRỒNG TRỌT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pHH2O Soil Method for the determination of pHH2O Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH nước cho các loại đất trồng trọt. 1. LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Theo TCVN 4046-85 và TCVN 4047-85. 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:1997 về đường ôtô cao tốc - Yêu cầu thiết kế

nâng cấp các loại đường ôtô thành đường cao tốc. 2. Tiêu chuẩn và tài liệu trích dẫn Điều lệ quản lí đường bộ, Nghị định 203/HĐBT ngày 21 tháng 12 năm 1982. TCVN 4054* Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4447* Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 2737: 1990 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4527:

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5641:2012 về bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu

4431:1987, Lan can an toàn - Điều kiện kỹ thuật. TCVN 4447:1987, Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4452:2011, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu. TCVN 4506:2012, Nước cho bê

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4587:1988 về đồ hộp - phương pháp xác định hàm lượng tạp chất vô cơ và tạp chất nguồn gốc thực vật

tan trong axit clohydric. 1.1. Nội dung phương pháp Tro hoá mẫu sản phẩm bằng nhiệt, xử lý tro bằng axit clohydric, xác định hàm lượng tro bằng phương pháp khối lượng. 1.2. Lấy mẫu theo TCVN 4409 - 87. Chuẩn bị mẫu theo TCVN 4413 - 87. 1.3. Dụng cụ, hoá chất Lò nung điều chỉnh được nhiệt độ; Cân phân tích chính xác

Ban hành: 04/07/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2728:1987 về Quặng tinh cromit - Phương pháp xác định độ ẩm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2728-87 QUẶNG TINH CROMIT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM Concentrate of chromium ore. Method for determination of hydroscopic moisture Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 2728-78, quy định phương pháp xác định độ ẩm của quặng tinh cromit bằng phương pháp khối lượng (từ 0,1 đến 5%). Khi tiến

Ban hành: Năm 1987

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:1988 về cao su - phương pháp xác định độ bền kết dính nội

cắt mẫu từ tấm lưu hóa, phải để cho hướng cần tráng và hướng dọc của mành trùng với chiều dài của mẫu. 1.5. Ở đầu mẫu phải tách sơ bộ giữa hai lớp một đoạn dài 30 mm đủ để kẹp mẫu vào kẹp của máy. 1.6. Thời gian giữa lưu hóa và thí nghiệm phải theo TCVN 1592-87. Đối với thành phẩm nếu có yêu cầu đặc biệt khác với qui định trên phải

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5512:1991 về bao bì vận chuyển - Thùng cactông đựng hàng thủy sản xuất khẩu do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

cactông dùng làm bao bì ngoài để đóng gói thuỷ sản khô và thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu. Thùng cactông phải theo đúng các yêu cầu của TCVN 4439- 87, với các điều bổ sung sau: 1. Yêu cầu kỹ thuật 1.1. Vật liệu sản xuất thùng cactông đựng hàng thủy sản xuất khẩu phải đạt các chỉ tiêu qui định trong bảng 1 Bảng 1 Tên chỉ

Ban hành: 08/10/1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1549:1994 về đồ hộp nước quả - nước dứa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

đến mức chỉ tiêu chất lượng cần thiết. 2. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Tiêu chuẩn nguyên liệu và các thành phần chính a) Dứa quả tươi theo TCVN 1871-88. b) Đường kính trắng loại 1 theo TCVN 1695-87. c) Axit xitric dùng cho thực phẩm theo TCVN 5516-1991. 2.2. Tiêu chuẩn chất lượng 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan Sản

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2621:1987 về Quặng và quặng tinh kim loại màu - Quy định chung cho các phương pháp phân tích hóa học do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2621-87 TCVN 2726-87 ÷ TCVN 2732-87 QUẶNG VÀ QUẶNG TINH KIM LOẠI MÀU QUẶNG TINH CROMÍT QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Cơ quan biên soạn: Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà nội Cơ quan đề nghị ban hành: Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà nội Cơ quan

Ban hành: 27/06/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ