Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" tcvn 4447-87 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 9919 văn bản

1

Quyết định 87-QĐ năm 1983 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cao su thiên nhiên dạng khối (cốm bún) do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-QĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Ban hành: 06/04/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

2

Nghị định 87-CP năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC

Ban hành: 12/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức

CÔNG ƯỚC SỐ 87 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ VỀ VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔ CHỨC, 1948 Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế, Được Hội đồng quản trị của Văn phòng lao động quốc tế triệu tập tại Xan-Franxiscô ngày 17 tháng 6 năm 1948, trong kỳ họp thứ ba mươi mốt, và, Sau khi đã quyết định chấp

Ban hành: 09/07/1948

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

4

Sắc lệnh số 87 về việc cử ông Đào Thiện Thi giữ chức Tổng thanh tra các nha thuộc Bộ canh nông do Chủ tịch Chính phủ ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 87 NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Chiểu theo Sắc lệnh số 62 ngày 8 tháng 5 năm 1946 ấn định các chức vụ trong Văn

Ban hành: 30/05/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

5

Quyết định 4447/QĐ-UBND năm 2005 giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện quản lý Nhà nước các khu, cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4447/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 27 tháng 12 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN QUẢN LÝ

Ban hành: 27/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

6

Quyết định 4447/QĐ-BYT năm 2011 về Dược thư quốc gia Việt Nam lần xuất bản thứ hai, tập I do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4447/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN XUẤT BẢN THỨ HAI, TẬP I

Ban hành: 24/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2012

7

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

8

Thông tư 87/2012/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

9

Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-87 2 Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT 22TCN 02-71 & QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT 3 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công nghiệm

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

10

Quyết định 87/UB năm 1991 về thống nhất quản lý nhà ở thuộc diện nhà nước trực tiếp quản lý trong toàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/UB Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỐNG NHẤT QUẢN LÝ NHÀ Ở THUỘC DIỆN NHÀ

Ban hành: 23/01/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

11

Nghị định 87-CP năm 1961 quy định chính sách đối với hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên nghiệp do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN VÀ BINH SĨ CHUYÊN NGHIỆP HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật nghĩa vụ quân sự đã được Quốc hội

Ban hành: 22/06/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

12

Quyết định 87-TTg năm 1995 về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp quốc (24/10/1945 - 24/10/1995) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN QUỐC GIA KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC (24/10/1945 - 24/10/1995) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 13/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

13

Sắc lệnh số 87/SL về việc sửa đổi thành phần Hội đồng quốc phòng tối cao do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SỐ 87 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 206-SL ngày 19-8-1948 thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao; Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường vụ Quốc hội thoả thuận; RA SẮC LỆNH: Điều I Điều 2 Sắc lệnh

Ban hành: 02/08/1949

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

14

Sắc lệnh số 87/SL về việc ban hành bản điều lệ tạm thời sử dụng công điền công thổ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 87/SL NGÀY 5 THÁNG 3 NĂM 1952 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu các văn bản đã ban hành về việc sử dụng công điền công thổ; Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Canh nông; Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau

Ban hành: 05/03/1952

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

15

Quyết định 87-HĐBT năm 1986 điều chỉnh dịa giới hành chính một số xã và thị trấn của huyện nhà bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-HĐBT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1986 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 17-7-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN CỦA HUYỆN NHÀ BÈ

Ban hành: 17/07/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

16

Nghị định 87-HĐBT năm 1987 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 1987 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 9-6-1987 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ GIÁO DỤC

Ban hành: 09/06/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

17

Chỉ thị 87-TTg năm 1973 về việc xây dựng, xét duyệt và ban hành định mức tiêu dùng vật tư kỹ thuật năm 1973-1974 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1973 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG , XÉT DUYỆT VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG VẬT TƯ KỸ THUẬT NĂM 1973-1974 Trong mấy năm qua, do hoàn cảnh nước nhà có

Ban hành: 24/04/1973

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

18

Quyết định 87-CP năm 1978 về việc thống nhất tiền tệ trong cả nước, phát hành tiền ngân hàng mới, thu hồi tiền ngân hàng cũ ở miền Bắc và miền Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1978 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TIỀN TỆ TRONG CẢ NƯỚC, PHÁT HÀNH TIỀN

Ban hành: 25/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

19

Nghị định 87-HĐBT năm 1982 về việc đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1982 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 11 - 5 - 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỌC VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÀNH VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRỰC

Ban hành: 11/05/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

20

Quyết định 87-CT năm 1985 về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1985 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-CT NGÀY 1 THÁNG 3

Ban hành: 01/03/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/08/2009, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ