Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" tcvn 4447-87 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 553 văn bản

1

Quyết định 87-QĐ năm 1983 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về cao su thiên nhiên dạng khối (cốm bún) do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-QĐ Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1983 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Ban hành: 06/04/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

2

Nghị định 87-CP năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 87-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 87-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC

Ban hành: 12/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2015 về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 25 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH TUYÊN

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

4

Quyết định 87/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 02 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC

Ban hành: 17/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

5

Thông tư 87/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 87/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2016

6

Thông tư 87/2012/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ Pentrit (TEN) do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

7

Quyết định 2984/QĐ-BGTVT năm 2008 về việc phê duyệt bổ sung và thay đổi một số tiêu chuẩn áp dụng cho dự án xây dựng cầu Linh Cảm QL15A, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

phạm thi công nghiệm thu TCVN 4447-87 2 Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền đất trong ngành GTVT 22TCN 02-71 & QĐ 4313/2001/QĐ-BGTVT 3 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi công nghiệm

Ban hành: 02/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

8

Quyết định 221/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: xích xe máy - ký hiệu 53 TCV 134 – 87, vành xe máy - ký hiệu 53 TCV 135 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ : XÍCH XE MÁY - KÝ HIỆU 53 TCV 134 – 87, VÀNH XE MÁY - KÝ HIỆU 53 TCV 135 – 87 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983. - Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ

Ban hành: 30/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

9

Quyết định 223/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: Bơm nước - yêu cầu kỹ thuật - ký hiệu 53 TCV 132 – 87, Bơm nước - phương pháp thử - ký hiệu 53 TCV 133 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CHUẨN ĐỊA PHƯƠNG VỀ : BƠM NƯỚC- YÊU CẦU KỸ THUẬT- KÝ HIỆU 53 TCV 132 – 87, BƠM NƯỚC- PHƯƠNG PHÁP THỬ - KÝ HIỆU 53 TCV 133 – 87 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983. - Căn cứ Nghị định số 141/HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng

Ban hành: 31/10/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2010

10

Thông tư 01/2000/TT-BYT hướng dẫn công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

lượng đường saccarose, đường đơn - Kim loại nặng TCVN 1696:87; TCVN 4837:89 TCVN 6333:97 TCVN 4839:89 TCVN 4838:89 TCVN 6328:97; TCVN 6329:97 TCVN 4837:89 TCVN  5779:94; TCVN 5780:94 TSBTNM-M TCVN 5166:90 TCVN 4993:89

Ban hành: 21/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2009

11

Quyết định 548-QĐ năm 1991 ban hành tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1-1991 của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước

27-12-1990; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành 1 (một) tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1-1991 Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam - Thay thế TCVN 1-87 (đã sửa đổi). Đoàn Phương (Đã ký)

Ban hành: 04/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Quyết định 225/QĐ-UB năm 1987 ban hành tiêu chuẩn địa phương về: Mâm nhôm - Ký hiệu 53 TVC 130 – 87 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mặt đáy mâm không quá ± 2mm 3. PHƯƠNG PHÁP THỬ : 3.1- Phương án lấy mẫu : theo TCVN 2600 – 87. 3.2- Xác định kích thước cơ bản : - Xác định bề dày các bề mặt mâm bằng Palme có độ chính xác 0,01mm hoặc thước cặp có độ chính xác 1/20mm. Đo ít nhất 3 vị trí trên bề mặt đáy thành. - Xác định đường kính, chiều sâu bằng thước

Ban hành: 02/11/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2010

13

Quyết định 3573/QĐ-BKHCN năm 2012 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm. 7. TCVN 4202:2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm. 8. TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu 9. TCVN

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

14

Quyết định 2919/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng oxit 86. TCVN 4652 : 1988 Quặng sa khoáng - Phương pháp xác định hàm lượng neodym, praseodyium và samari oxit 87. TCVN 4686 : 1989 Quặng tinh vonframit - Mác - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

15

Quyết định 2920/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

86. TCVN 4842 : 1989 ISO 1991-1 : 1982 Rau - Tên gọi - Danh mục dầu 87. TCVN 6542 : 1999 ISO 6637 : 1984, NF-V 05-123 Rau, quả và các sản phẩm từ rau quả - Xác định hàm lượng thủy ngân - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

16

Thông tư 35/2002/TT-BVHTT bổ sung quy định về hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng tại Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP ngày 1995 do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

HOÁ VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ NƠI CÔNG CỘNG TẠI QUY CHẾ BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH 87/CP NGÀY 12/12/1995 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 3 Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thông tin đã ban hành Thông tư số 05/TT-PC ngày 08/01/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế Lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

17

Ban hành: 21/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

18

Quyết định 2922/QĐ-BKHCN năm 2008 tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Vật đúc bằng gang cầu – Yêu cầu kỹ thuật 85. TCVN 5121 : 1990 Sai lệch hình dạng và vị trí bề mặt – Yêu cầu chung về phương pháp đo 86. TCVN 5126 : 1990 Rung – Giá trị cho phép tại chỗ làm việc 87

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Quyết định 230/QĐ-BXD năm 2013 công nhận năng lực thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 118 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TCVN 3121-6:03 86 -Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn TCVN 3121-10:03 87 -Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn TCVN 3121-11:03 88 -Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong

Ban hành: 22/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

20

Quyết định 2226/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hủy sinh học của chất tẩy rửa tổng hợp 86. TCVN 6870 : 2001 An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin giấy phép an toàn bức xạ 87. TCVN 6866 : 2001 An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status
Hỗ trợ online X

Chào mừng bạn đến với THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

Hãy để nội dung bạn cần hỗ trợ bên dưới để Chúng Tôi được hỗ trợ Bạn.

THƯ VIỆN PHÁP LUẬTCùng bạn giải quyết vướng mắc!
Xin chào ! Thư Viện có thể giúp gì cho a/c?